XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

WARSZAWA, 20.09.2018 - 22.09.2018
KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Butruk
prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
prof. dr hab. n. med. Jan Długosz
prof. dr hab. n. med. med. Jan Dzieniszewski
gen. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior
prof. dr hab. n. med. Franciszek Iwańczak
prof. dr hab. n. med. med. Stanisław Konturek
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe
prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak
prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski
prof. dr hab. n. med. Wiesław Pawlik
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
prof. dr hab. n. med. Janusz Schabowski
prof. dr hab. n. med. Maria Słomka
prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński
prof. dr hab. n. med. Roman Tomecki
prof. dr hab. n. med. Urszula Wereszczyńska–Siemiątkowska
© 2019 Termedia