X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I ŻYWIENIA DZIECI

LUBLIN, 24.05.2018 - 26.05.2018
O KONFERENCJI
Termin:
24–26 maja 2018 r.

Miejsce:
Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Jak dojechać

Patronat honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Drop

Kierownicy naukowi:
dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, prof. nadzw.
dr hab. Jarosław Kwiecień, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Organizator:
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2018 Termedia