PUŁAPKI W HEMATOONKOLOGII

WARSZAWA, 12.10.2018 - 13.10.2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY*
*Program może ulec zmianie
 
12
października
Piątek
Sala 1
9:00–10:50
SESJA 1
Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego – od objawu do rozpoznania
Przewodniczący: prof. dr hab Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. Andrzej Deptała
9:00–9:20
Epidemiologia, objawy, rozpoznawanie, trudności diagnostyczne
prof. dr hab. Beata Kos-Kudła
9:20–9:40
Postępowanie terapeutyczne
prof. dr hab. Andrzej Deptała
9:40–10:00
Małopłytkowość, a leczenie analogami somatostatyny
lek. Agnieszka Romanowicz
10:00–10:20
ACTH-oma – problem nie tylko dla onkologa klinicznego
lek. Daria Kwaśniewska
10:20–10:40
Wykład w trakcie ustalania
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:20
Przerwa na kawę
11:20–13:40
SESJA 2
Marskość wątroby i jej następstwa wyzwaniem dla onkologa i hematologa
Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Windyga, prof. dr hab. Janusz Kłoczko
11:20–11:40
Zaburzenia krzepnięcia w marskości wątroby
prof. dr hab. Jerzy Windyga
11:40–12:00
Krioglobulinemia, gammapatia monoklonalna
prof. dr hab. Janusz Kłoczko
12:00–12:20
Wodobrzusze – jaki nowotwór?
lek. Alicja Asendrych-Woźniak
12:20–12:40
HCC – pułapki w diagnostyce obrazowej
prof. dr hab. Ryszard Pacho
12:40–13:00
HCC – pułapki terapeutyczne z pozycji chirurga i onkologa
prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz, prof. dr hab. Andrzej Deptała
13:00–13:20
Wirusy hepatotropowe przyczyną nabytych zespołów zaburzeń odporności
prof. Jacek Roliński
13:20–13:40
Dyskusja
13:40–14:20
Przerwa na lunch
14:20–17:10
SESJA 3
Nowotwór OUN: wyzwania dla radiologa, radioterapeuty, hematologa i onkologa klinicznego
Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Walecki, prof. dr hab. Jan Walewski
14:20–14:40
Pułapki radiologiczne – TK i MRI
prof. dr hab. Jerzy Walecki
14:40–15:00
Pułapki hematoonkologiczne – chłoniaki (opis przypadku)
dr Michal Osowiecki
15:00–15:20
Protokół leczenia chłoniaków w CO-I
dr Beata Ostrowska
15:20–15:40
Zalecenia postępowania w PCNSL
prof. dr hab. Jan Walewski
15:40–16:00
Pułapki z pozycji radioterapeuty – glejaki
dr Milena Szacht
16:00–16:20
Pułapki z pozycji onkologa klinicznego – rak płuca
dr hab. Dariusz Kowalski, prof. nadzw.
16:20–16:40
Pułapki z pozycji onkologa klinicznego – rak piersi
prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
16:40–17:00
Pułapki z pozycji onkologa klinicznego - czerniak
dr Monika Dudzisz-Śledź
17:00–17:10
Dyskusja
13
października
Sobota
Sala 1
9:00–10:50
SESJA 4
Pozaszpikowe i pozawęzłowe umiejscowienia nowotworów układu chłonnego
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Walewski, prof. dr hab. Grzegorz Basak
9:00–9:20
Plasmocytoma
dr hab. Artur Jurczyszyn
9:20–9:40
Chłoniaki skóry
dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
9:40–10:00
Przewód pokarmowy
prof. dr hab. Jan Walewski, dr Joanna Romejko-Jarosińska
10:00–10:20
Zatoki, migdałki, gardło, krtań, ucho
dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
10:20–10:40
Zatoki, migdałki, gardło, krtań, ucho
dr Aldona Karczewska-Dzionk
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:20
Przerwa na kawę
11:20–13:30
SESJA 5
Nowotwór o nieokreślonym charakterze i nieznanej lokalizacji – na kanwie przypadków
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Deptała
11:20–11:40
Jelito grube
lek. Alicja Asendrych-Woźniak
11:40–12:00
Nerka, drogi moczowe, prostata
dr hab. Rafał Stec
12:00–12:20
Chłoniaki, szpiczak
prof. dr hab. Jan Walewski
12:20–12:40
Choroba Castlemana (rodzaje, obraz kliniczny, leczenie)
dr Beata Ostrowska
12:40–13:00
Płuco
dr hab. Dariusz Kowalski, prof. nadzw.
13:00–13:20
Mięsaki, czerniak
dr Monika Dudzisz-Śledź
13:20–13:30
Dyskusja
13:30
Zakończenie konferencji
© 2018 Termedia