TOP MEDICAL TRENDS 2019

POZNAŃ, 22.03.2019 - 24.03.2019
RADA NAUKOWA

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek WYSOCKI
prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
  
Sekretarz
dr hab. Agnieszka MASTALERZ-MIGAS
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  
Członkowie
  

dr hab. Jarosław DROBNIK, prof. PMWSZ
prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
  
prof. dr hab. Zbigniew GACIONG
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii
  

dr hab. Anna POSADZY-MAŁACZYŃSKA
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  
prof. dr hab. Jacek SZEPIETOWSKI
kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
© 2018 Termedia