TOP MEDICAL TRENDS 2019

POZNAŃ, 22.03.2019 - 24.03.2019
WARSZTATY
UWAGA!!!
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Przy rejestracji otrzymają Państwo vouchery, upoważniające do wejścia na salę.

SALA C (I poziom)

PIĄTEK, 22 marca 2019 r.:
godz. 9:00–10:00:
DERMATOLOGIA W PRZYPADKACH CZ. I
Diagnostyka i leczenie świądu
Prowadzący: dr n. med. Justyna SZCZĘCH, prof. dr hab. Adam REICH
REJESTRACJAgodz. 10:15–11:15:
DERMATOLOGIA W PRZYPADKACH CZ. II
Dermatozy dziecięce
Prowadzący: dr n. med. Justyna SZCZĘCH, prof. dr hab. Adam REICH
REJESTRACJAgodz. 11:30–12:30:
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA – CZY ZAWSZE ODPOWIEDNIO WYKORZYSTANA?
Możliwości i pułapki radiologii
Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy WALECKI, dr hab. Katarzyna SKLINDA
REJESTRACJASOBOTA, 23 marca 2019 r.:
godz. 9:30–10:50:
POSTĘPOWANIE W OSTRYM, WYSIĘKOWYM I PRZEWLEKŁYM ZAPALENIU UCHA
Prowadzący: dr n. med. Beata PUCHER, dr n. med. Magdalena PRAUZIŃSKA, dr n. med. Jagoda KOLASIŃSKA-LIPIŃSKA, dr n. med. Michał KOTOWSKI, dr. hab. Jarosław SZYDŁOWSKI
REJESTRACJAgodz 13:30–14:30
RÓŻNICOWANIE LĘKU, BEZSENNOŚCI I DEPRESJI
Prowadzący: dr n. med. Piotr WIERZBIŃSKI
REJESTRACJAgodz 14:40–15:40
LECZENIE DEPRESJI I INTERAKCJE ISTOTNE DLA LEKARZA RODZINNEGO
Prowadzący: dr hab. Marcin SIWEK
REJESTRACJAgodz 15:50–16:50
PRZYMUS HOSPITALIZACJI - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA POZ
Prowadzący: prof. dr hab. Janusz HEITZMAN
REJESTRACJAgodz 16:55–17:55
BRAKI REALIZACJI PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH – CO ROBIĆ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
Prowadzący: dr n. med. Ilona MAŁECKA
Rejestracja już wkrótce
© 2019 Termedia