Przewodnik Lekarza
 
Wyszukiwanie
2/2010
 
Poleć ten artykuł innym:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Poinfekcyjna nadreaktywność oskrzeli w praktyce lekarza pierwszego kontaktu. Czy istnieją wskazania do leczenia?

Juliusz Bokiej, Małgorzata Jurdyga, Mirosław Fic

Przew Lek 2010; 2:80-84
Nadreaktywność oskrzeli jako cecha lub stan czynnościowy drzewa oskrzelowego jest dobrze zdefiniowana. Określona jest jako zwiększona skłonność do reagowania skurczem drzewa oskrzelowego w warunkach narażenia na różnorodne bodźce immunologiczne i nieimmunologiczne [1]. Ponieważ występuje w wielu jednostkach chorobowych, stwierdzenie tej cechy nie ma znaczenia w ich rozpoznawaniu czy różnicowaniu chorób układu oddechowego. W pewnym odsetku (5–10–14%) można ją również obserwować u osób zdrowych jako cechę wrodzoną [2, 3]. W klinice chorzy z przewlekającymi się objawami nawrotowych świstów w drzewie oskrzelowym, objawami kaszlu są często leczeni na poinfekcyjną nadreaktywność oskrzeli (PNO) lub podejmuje się próby rozpoznania u nich astmy oskrzelowej. Nie ma wytycznych postępowania terapeutycznego w przypadku PNO, choć stwarza ona często problem kliniczny. Wydaje się, iż podjęcie leczenia zależy głównie od doświadczenia klinicznego lekarza i powinno uwzględnić jego krytycyzm i diagnostykę różnicową.

Bronchial hyperreactivity as a feature or functional condition of bronchi is well defined. It\'s described as the increased tendency to contraction reaction of bronchi as a response to various immunological and non-immunological stimuli exposure [1]. Due to its presence in various clinical conditions it\'s not helpful in differential diagnosis of respiratory system diseases. In some cases (5-10-14%) it can be find as a congenital dysfunction at healthy individual [2, 3]. Patient with prolonged, recurrent whistling sounds in airways or with chronic cough are often treated as a “post-infection bronchial hyperreactivity” or diagnosed further as asthma cases. In spite of many treatment problems, there are no guidelines for bronchial hyperreactivity therapy. It seems that treatment taking depends on clinical experience of physician and should regard his criticism and differential diagnosis.
słowa kluczowe:

nadreaktywność oskrzeli, objawy nawrotowe

Polecamy
Książki:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Atlas kliniczno-patologiczny chorób trzustki
pod redakcją Jarosława Wejmana i Krzysztofa BieleckiegoFormat: 205x290
Liczba stron: 160
Oprawa twarda
 
Kompresjoterapia
pod redakcją Arkadiusza Jawienia
i Marii T. Szewczyk

format A5
liczba stron 152
oprawa miękka
 
Osobiste pompy insulinowe i ciągłe monitorowanie glikemii
Ulrike Thurm, Bernhard Gehr
redaktorzy wydania polskiego: Bogna Wierusz-Wysocka i Andrzej Gawrecki

Format: A5
Liczba stron: 512
Oprawa miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Polityka prywatności Polityka reklamowa Napisz do nas Nota prawna Regulamin
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej: sprawdź tutaj
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe