Wydawnictwo Termedia – Lider w indeksowaniu czasopism medycznych i biomedycznych w Europie. Chcesz otrzymać Impact Factor dla czasopisma? Pozwól naszym ekspertom poprowadzić proces indeksowania Twojego czasopisma!

Nasze atuty:
- 10 lat doświadczenia, najlepsi specjaliści w branży
- unikalne elektroniczne narzędzia do zarządzania (Editorial System)
- indywidualne podejście, wsparcie eksperckie
Nasze czasopisma Oferta wydawnicza Prenumerata
 
 
Czasopisma
 
IF 1.471
MNiSW 15
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.443
MNiSW 15
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 13
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 8
Advances in Rehabilitation / Postępy Rehabilitacji
MNiSW 13
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
IF 2.344
MNiSW 30
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 12
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
IF 1.729
MNiSW 15
Biology of Sport
MNiSW 13
BioTechnologia
IF 1.787
MNiSW 15
Central European Journal of Immunology
MNiSW 7
Clinical and Experimental Hepatology
IF predicted 0,67
MNiSW 14
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
MNiSW 12
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 12
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 12
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.345
MNiSW 20
Folia Neuropathologica
IF predicted 0,44
MNiSW 14
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 9
Health Problems of Civilization
MNiSW 12
Health Psychology Report
MNiSW 11
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 14
Human Movement
 
IF 2.146
MNiSW 20
Journal of Contemporary Brachytherapy
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 14
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 10
Klinika Oczna
Lekarz POZ
MNiSW 10
Medical Studies/Studia Medyczne
MNiSW 7
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Menedżer Zdrowia
IF predicted 0,71
MNiSW 8
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
MNiSW 6
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
MNiSW 8
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 15
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
MNiSW 9
Phlebological Review
MNiSW 7
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 6
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
IF 0.865
MNiSW 15
Polish Journal of Pathology
MNiSW 15
Polish Journal of Radiology
MNiSW 3
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa / Nursing Problems
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
MNiSW 6
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 14
Reumatologia/Rheumatology
IF 0.852
MNiSW 15
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe