Wydawnictwo Termedia – Lider w indeksowaniu czasopism medycznych i biomedycznych w Europie. Chcesz otrzymać Impact Factor dla czasopisma? Pozwól naszym ekspertom poprowadzić proces indeksowania Twojego czasopisma!

Nasze atuty:
- 10 lat doświadczenia, najlepsi specjaliści w branży
- unikalne elektroniczne narzędzia do zarządzania (Editorial System)
- indywidualne podejście, wsparcie eksperckie
Nasze czasopisma Oferta wydawnicza Prenumerata
 
 
Czasopisma
 
IF 1.471
MNiSW 15
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.443
MNiSW 15
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 13
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 8
Advances in Rehabilitation / Postępy Rehabilitacji
MNiSW 13
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 14
Anaesthesiology Intensive Therapy
IF 2.344
MNiSW 30
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 12
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
IF 1.729
MNiSW 15
Biology of Sport
MNiSW 13
BioTechnologia
IF 1.787
MNiSW 15
Central European Journal of Immunology
MNiSW 7
Clinical and Experimental Hepatology
IF predicted 0,67
MNiSW 14
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
MNiSW 12
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 12
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 12
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.345
MNiSW 20
Folia Neuropathologica
IF predicted 0,44
MNiSW 14
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 9
Health Problems of Civilization
MNiSW 12
Health Psychology Report
MNiSW 11
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 14
Human Movement
 
IF 2.146
MNiSW 20
Journal of Contemporary Brachytherapy
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 12
Journal of Stomatology
MNiSW 14
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 10
Klinika Oczna
Lekarz POZ
MNiSW 10
Medical Studies/Studia Medyczne
MNiSW 7
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Menedżer Zdrowia
IF predicted 0,71
MNiSW 8
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
MNiSW 6
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
MNiSW 8
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 15
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
MNiSW 8
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 9
Phlebological Review
MNiSW 7
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 6
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
IF 0.865
MNiSW 15
Polish Journal of Pathology
MNiSW 15
Polish Journal of Radiology
MNiSW 3
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa / Nursing Problems
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
MNiSW 6
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 14
Reumatologia/Rheumatology
IF 0.852
MNiSW 15
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe