Wydawnictwo Termedia – Lider w indeksowaniu czasopism medycznych i biomedycznych w Europie. Chcesz otrzymać Impact Factor dla czasopisma? Pozwól naszym ekspertom poprowadzić proces indeksowania Twojego czasopisma!

Nasze atuty:
- 20 lat doświadczenia, najlepsi specjaliści w branży
- unikalne elektroniczne narzędzia do zarządzania (Editorial System)
- indywidualne podejście, wsparcie eksperckie
Nasze czasopisma Oferta wydawnicza Prenumerata
 
 
Czasopisma
 
IF 1.4
MNiSW 70
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.5
MNiSW 40
Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
IF 0.7
MNiSW 70
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Advances in Rehabilitation
IF 0.1
MNiSW 40
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
IF 0.2
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
IF 1.6
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
IF 3.0
MNiSW 100
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
IF 4.2
MNiSW 140
Biology of Sport
MNiSW 70
BioTechnologia
IF 1.5
MNiSW 70
Central European Journal of Immunology
IF 2023
1.5
MNiSW 20*
Clinical and Experimental Hepatology
IF 2.9
MNiSW 70
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
IF 1.0
MNiSW 70
Current Issues in Personality Psychology
Current Topics in Diabetes
IF 0.5
MNiSW 20
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
IF 0.5
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.5
MNiSW 70
Folia Neuropathologica
MNiSW 40
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
IF 1.7
MNiSW 40
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
IF 0.2
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
IF 2.2
MNiSW 40
Health Psychology Report
IF 0.3
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 40
Human Movement
IF 1.1
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
 
MNiSW 100
Journal of Health Inequalities
IF 1.9
MNiSW 140
Journal of Human Kinetics
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
IF 0.6
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
MNiSW 40
Klinika Oczna / Acta Ophthalmologica Polonica
Kurier Medyczny
Lekarz POZ
IF 0.4
MNiSW 100
Medical Studies/Studia Medyczne
IF 0.3
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Menedżer Zdrowia
IF 2.5
MNiSW 40
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
IF 0.4
MNiSW 40
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
MNiSW 20
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 100
Ophthalmology / Okulistyka
MNiSW 100
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
MNiSW 70
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 20
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 70
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 20
Physiotherapy Review
IF 0.2
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
MNiSW 40
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej / Long-Term Care Nursing
IF 0.7
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
IF 0.9
MNiSW 70
Polish Journal of Radiology
IF <0.1
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
MNiSW 40
Prenatal Cardiology
Psychiatria Spersonalizowana
IF 1.4
MNiSW 70
Reumatologia/Rheumatology
MNiSW 40
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.