FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2021

 

WARSZAWA, 19.11.2021 - 20.11.2021

PROGRAM

 
19
listopada
PIĄTEK
Sala 1
9:00–9:10
Otwarcie konferencji
9:10–10:40
Sesja I. Standardy organizacyjne akredytacyjne opieki paliatywnej (sesja panelowa)
Przewodnicząca:
9:10–9:40
Jakość i bezpieczeństwo opieki
9:40–10:40
Dyskusja
10:40–11:10
Wykład sponsorowany
Praktyczne aspekty stosowania doustnego krótko działającego oksykodonu u pacjenta z chorobą nowotworową cierpiącego z powodu bólu
Marcin Janecki
dr n. med. Marcin Janecki
 
11:10–11:30
Wykład sponsorowany
Metylonaltrekson w leczeniu zaparcia poopioidowego
11:30–12:00
Przerwa kawowa
12:00–13:30
Sesja II. Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce (sesja panelowa otwarta dla mediów)
Przewodnicząca:
 
Uczestnicy
 
Goście specjalni
Marzanna Bieńkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji
Aleksandra Rudnicka - przedstawiciel środowiska pacjentów, Rzecznik Prasowy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
13:30–14:00
Wykład sponsorowany
Ból przebijający - wpływ diagnostyki i oceny na skuteczność terapii. Miejsce fentanylu podjęzykowego w leczeniu BTcP
Marcin Janecki
dr n. med. Marcin Janecki
 
14:00–15:00
Przerwa na lunch
15:00–16:50
Sesja III. Aktualne zasady postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (I)
Przewodniczący:
15:00–15:25
Zespół znużenia
Elwira Góraj
dr n.med. Elwira Góraj
 
15:25–15:50
Postępowanie w nowotworowej niedrożności przewodu pokarmowego
15:50–16:10
Wykład sponsorowany
Żywienie kliniczne a medycyna paliatywna
lek. Tomasz Pierścieński
16:10–16:20
Dyskusja
16:20–16:45
Ból duchowy
16:45–16:50
Dyskusja
16:50–17:20
Przerwa kawowa


17:20–18:50
Sesja pielęgniarska: Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej
Przewodnicząca:
17:20–17:40
Duszność w przebiegu choroby nowotworowej płuc - postępowanie pielęgniarki
17:40–18:00
Postępowanie pielęgniarki z bólem nowotworowym u pacjenta objętego opieką paliatywną
18:00–18:20
Postępowanie pielęgniarki w wybranych stanach nagłych
18:20–18:40
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w kontekście samodzielnej realizacji świadczeń zdrowotnych
18:40–18:50
Dyskusja


20
listopada
SOBOTA
9:00–10:30
Sesja IV. Współpraca lekarza medycyny paliatywnej i lekarza rodzinnego
Przewodnicząca:
 
Współpraca lekarzy rodzinnych i opieki paliatywnej – omówienie wyników badania
 
Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
10:30–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:30
Grant edukacyjny firmy
Sesja V. Szczególne sytuacje kliniczne w terapii bólu – sesja interaktywna
Przewodniczący:
 
Studium przypadków
12:30–13:00
Przerwa na kawę
13:00–14:30
Sesja VI. Aktualne zasady postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (II)
Przewodnicząca:
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
13:00–13:25
Modyfikacja terapii kardiologicznej w opiece paliatywnej
Tomasz Pasierski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
 
13:25–13:50
Pacjent z rakowatością opon mózgowo-rdzeniowych w opiece paliatywnej
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
13:50–14:05
Dyskusja
14:05–14:20
Podsumowanie i zakończenie konferencji