FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2021

 

WARSZAWA, 19.11.2021 - 20.11.2021

PROGRAM

 
19
listopada
PIĄTEK
Sala 1
9:00 - 9:10
Otwarcie konferencji
9:10 - 10:40
Sesja I. Standardy organizacyjne akredytacyjne opieki paliatywnej (sesja panelowa)
Przewodnicząca:
9:10 - 9:40
10:40 - 11:10
Wykład sponsorowany
Praktyczne aspekty stosowania doustnego krótko działającego oksykodonu u pacjenta z chorobą nowotworową cierpiącego z powodu bólu
11:10 - 11:30
Wykład sponsorowany
Metylonaltrekson w leczeniu zaparcia poopioidowego
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:30
Sesja II. Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce (sesja panelowa otwarta dla mediów)
Przewodnicząca:
Goście specjalni
Marzanna Bieńkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji
Aleksandra Rudnicka - przedstawiciel środowiska pacjentów, Rzecznik Prasowy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
13:30 - 14:00
Wykład sponsorowany
Ból przebijający - wpływ diagnostyki i oceny na skuteczność terapii. Miejsce fentanylu podjęzykowego w leczeniu BTcP
14:00 - 15:00
Przerwa na lunch
15:00 - 16:50
Sesja III. Aktualne zasady postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (I)
Przewodniczący:
15:00 - 15:25
Zespół znużenia
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
 
15:25 - 15:50
Postępowanie w nowotworowej niedrożności przewodu pokarmowego
15:50 - 16:10
Wykład sponsorowany
Żywienie kliniczne a medycyna paliatywna
lek. Tomasz Pierścieński
16:10 - 16:20
Dyskusja
16:20 - 16:45
Ból duchowy
16:45 - 16:50
Dyskusja
16:50 - 17:20
Przerwa kawowa


17:20 - 18:50
Sesja pielęgniarska: Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej
Przewodnicząca:
17:20 - 17:40
Duszność w przebiegu choroby nowotworowej płuc - postępowanie pielęgniarki
17:40 - 18:00
Postępowanie pielęgniarki z bólem nowotworowym u pacjenta objętego opieką paliatywną
18:00 - 18:20
Postępowanie pielęgniarki w wybranych stanach nagłych
18:20 - 18:40
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w kontekście samodzielnej realizacji świadczeń zdrowotnych
18:40 - 18:50
Dyskusja


20
listopada
SOBOTA
9:00 - 10:30
Sesja IV. Współpraca lekarza medycyny paliatywnej i lekarza rodzinnego
Przewodnicząca:
Współpraca lekarzy rodzinnych i opieki paliatywnej – omówienie wyników badania
Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
10:30 - 11:00
Przerwa na kawę
11:00 - 12:30
Grant edukacyjny firmy
Sesja V. Szczególne sytuacje kliniczne w terapii bólu – sesja interaktywna
Przewodniczący:
12:30 - 13:00
Przerwa na kawę
13:00 - 14:30
Sesja VI. Aktualne zasady postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (II)
Przewodnicząca:
Przewodniczący
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
13:00 - 13:25
Modyfikacja terapii kardiologicznej w opiece paliatywnej
Tomasz Pasierski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
 
13:25 - 13:50
Pacjent z rakowatością opon mózgowo-rdzeniowych w opiece paliatywnej
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
13:50 - 14:05
Dyskusja
14:05 - 14:20
Podsumowanie i zakończenie konferencji