II Międzynarodowa Konferencja
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

ONLINE
 
21.09.2021 - 24.09.2021

© 2023 Termedia

ORGANIZATOR

Organizator logistyczny

Organizator merytoryczny

Infarma certyfikat

PARTNERZY

PROGRAM

21
września
DZIEŃ 1 – Diagnostyka rany podstawą leczenia celowanego
14:00 - 14:30
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
14:30 - 14:40
Otwarcie e-Kongresu
15:00 - 15:10
Leczenie ran w Europie i na świecie– prezydent D-Foot International
Wykładowca
Vijay Viswanathan
dr Vijay Viswanathan
15:10 - 15:25
Wykład inauguracyjny
Terapie komórkowe – czy uda nam się wykorzystać ich potencjał w leczeniu ran?
15:25 - 15:45
Nowe możliwości w gojeniu ran – rola kwasu hialuronowego i aminokwasów
Wykładowca
prof. Roberto Cassino
15:45 - 15:55
Moje historie z ranami – relacja pacjenta pokonującego życie z ranami
15:55 - 16:05
Wytyczne PTLR w zakresie zespołu cukrzycowej
16:05 - 17:10
Sesja 1
Monitorowanie cech stanu zapalnego w ranie
Przewodniczący:
16:05 - 16:20
Wykorzystanie nowoczesnych technik w diagnostyce mikrobiologicznej rany
16:20 - 16:35
Ocena zawartości proteaz w ranie – wound check
16:35 - 16:50
Jak w praktyce stosować moleculight
16:50 - 17:10
Wykład wspierany przez
Stąpając po kruchym lodzie... Czy możemy zobiektywizować strategię leczenia stanów septycznych u pacjentów z ranami?
17:10 - 17:55
Sesja 2
Poszukiwanie czynnika etiologicznego rany – owrzodzenia nowotworowe
Przewodniczący:
Przewodniczący
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
17:10 - 17:25
Jak nie przeoczyć czerniaka w ranie?
Wykładowca
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
17:25 - 17:40
Nowotwory zlokalizowane w owrzodzeniach podudzi
17:40 - 17:55
Owrzodzenia popromienne – profilaktyka i leczenie
Wykładowca
Dorota Kiprian
dr n. med. Dorota Kiprian
17:55 - 18:10
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:10 - 19:25
Sesja 3
Zapalenie kości – czy problem tylko dla ortopedy?
Przewodniczący:
18:10 - 18:25
Oblicza zapaleń kości
18:25 - 18:40
Za i przeciw resekcjom kości w zespole stopy cukrzycowej
18:40 - 18:55
Patronat firmy
Okiem farmakologa klinicznego – zasady antybiotykoterapii w leczeniu zapaleń kości
18:55 - 19:10
Okiem ortopedy: kiedy miejscowa antybiotykoterapia może poprawić rokowanie w leczeniu ran?
Wykładowca
Łukasz Kołodziej
dr hab. n. med., prof. uczelni Łukasz Kołodziej
19:10 - 19:25
Okiem diabetologa – ochrona kości w okresie gojenia rany
19:25 - 20:10
Sesja 4
Walka o utlenowanie rany
Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
19:25 - 19:40
Czy miejscowe preparaty zawierające hemoglobinę mogą poprawić utlenowanie rany?
19:40 - 19:55
Jak usunąć tkanki martwicze po rewaskularyzacji u chorego z raną
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
19:55 - 20:10
Rola MSC w poprawie ukrwienia rany
Wykładowca
lek. Damian Sienko
20:10 - 20:50
Sesja Q&A
22
września
DZIEŃ 2 – O ranach interdyscyplinarnie
14:30 - 15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00 - 16:00
Sesja 5
Bezpieczeństwo na sali operacyjnej – ważnym elementem niepowikłanego gojenia rany
Przewodniczący:
15:00 - 15:15
Patronat firmy
Bezpieczeństwo pacjenta z raną – co pomaga w skutecznym oczyszczeniu i zaopatrzeniu rany
15:15 - 15:30
Rana pooperacyjna. Czy na pewno istotna?
Wykładowca
15:30 - 15:45
Patronat firmy
Okiem chirurga – zaopatrzenie rany po opracowaniu chirurgicznym
Wykładowca
15:45 - 16:00
Postępowanie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym i po zabiegach w obrębie przewodu pokarmowego – prehabilitacja i posthabilitacja
Wykładowca
Michał Jankowski
dr n. med. Michał Jankowski
16:00 - 17:00
Sesja 6
Zdrowie skóry w przebiegu gojenia ran
Przewodniczący:
Przewodniczący
Rafał Czajkowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
Anna Sobieszek-Kundro
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
16:00 - 16:15
Diagnostyka zmian w obrębie paznokci – czy zawsze grzybica?
Wykładowca
Anna Sobieszek-Kundro
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
16:15 - 16:30
Patronat firmy
Zabezpieczenie skóry przed wysiękiem
16:30 - 16:45
Zmiany na skórze u chorego z cukrzycą – zapytajmy dermatologa
Wykładowca
Rafał Czajkowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
16:45 - 17:00
Zabezpieczanie skóry – jak uniknąć powstania rany?
17:00 - 17:15
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
17:15 - 18:30
Sesja 7
Odleżyny – czy problem, którego da się uniknąć?
Przewodniczący:
17:15 - 17:30
Patronat firmy
Profilaktyka odleżyn - wczesne i ukierunkowane działania interwencyjne: Skaner Provizio® SEM
17:30 - 17:45
Zalecenia PTLR w zakresie leczenia odleżyn
17:45 - 18:00
Praktyczny warsztat – pielęgnacja skóry wokół odleżyny
Wykładowca
Sylwia Rogowska
mgr Sylwia Rogowska
18:00 - 18:15
Skuteczne połączenie metod w leczeniu odleżyn. Trudny przypadek
18:15 - 18:30
Leczenie żywieniowe odleżyn i ran trudno gojących się
18:30 - 19:50
Sesja 8
PTLR o ranach dla farmaceutów
Przewodniczący:
18:30 - 18:45
Opieka farmaceutyczna - co niesie przyszłość? Czy opieka farmaceutyczna w ranie jest możliwa?
18:45 - 19:05
Substancje przeciwdrobnoustrojowe w ranach w rękach farmaceuty – fakty i mity
Wykładowca
Tomasz Karpiński
dr hab. n. med., prof. uczelni Tomasz Karpiński
19:05 - 19:35
Co farmaceuta o opatrunkach wiedzieć powinien? Jak zostać ekspertem w gojeniu ran?
19:35 - 19:50
Za mamusię, za tatusia….? Jak naprawdę zachęcić do żywienia
19:50 - 20:30
Sesja Q&A
23
września
DZIEŃ 3 – PTLR przygotowuje wytyczne w dziedzinie leczenia ran – dla każdego specjalisty
14:30 - 15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00 - 15:45
Sesja 9
Terapia podciśnieniowa – praktyczne aspekty
Przewodniczący:
15:00 - 15:15
Patronat firmy
Za i przeciw terapii podciśnieniowej – forum przypadków – rany atypowe
Wykładowca
dr n. med. Katarzyna Grygiel-van den Hoogen
15:15 - 15:30
Za i przeciw terapii podciśnieniowej – forum przypadków – stopa cukrzycowa
Wykładowca
15:30 - 15:45
Patronat firmy
Kiedy terapia podciśnieniowa to jedyna opcja
15:45 - 16:30
Sesja 10
Opieka nad pacjentem z cukrzycą w okresie gojenia rany

Sesja dostępna wyłącznie dla lekarzy

Przewodniczący:
15:45 - 16:00
Patronat firmy
Insulinoterapia – czy tylko dobra kontrola glikemii u chorego z raną?
16:00 - 16:15
Patronat firmy
Semaglutyd - plejtropowe działanie w leczeniu cukrzycy typu 2
16:15 - 16:30
Patronat firmy
SGLT2i - zapobieganie mikro i makronaczyniowym powikłaniom u chorych z cukrzycą typu 2
16:30 - 17:30
Sesja 11
Sesja sponsorowana firmy
Jak skrócić czas leczenia rany w zespole stopy cukrzycowej
Przewodniczący:
Przewodniczący
16:30 - 17:05
Postaw swoich pacjentów z cukrzycą z powrotem na nogi: leczenie zespołu stopy cukrzycowej od dowodów klinicznych do praktyki
Wykładowca
prof. Ralf Lobmann
17:05 - 17:20
Organizacja opieki nad chorymi z zespołem stopy cukrzycowej – jak jest, a jak być powinno
17:20 - 17:35
Co mówi lekarz – co słyszy pacjent – rola edukacji w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej
17:35 - 17:50
Zespół stopy cukrzycowej – tu wszystko dzieje się szybciej – dlatego szybko reagujemy i szybko zamykamy rany
Wykładowca
mgr Anna Daudzward
17:50 - 18:05
Przerwa - zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:05 - 19:05
Sesja 12
Neuropatia w przebiegu chorób przewlekłych – jak diagnozować i leczyć?
Przewodniczący:
Przewodniczący
Aleksandra Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
18:05 - 18:20
Optymalna diagnostyka podstawą w prewencji rozwoju neuropatii cukrzycowej
Wykładowca
Aleksandra Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
18:20 - 18:35
Neuropatia cukrzycowa – czy umiemy zatrzymać jej postęp
18:35 - 18:50
Leczenie bolesnej neuropatii cukrzycowej
18:50 - 19:00
Ból w schorzeniach nerwowo-naczyniowych - technologia Frems badania naukowe a doświadczenia własne
Wykładowca
mgr. Magdalena Rosłoniec
19:00 - 19:15
Współpraca lekarza i pielęgniarki w leczeniu ran – czy rozumiemy wspólnie problem neuropatii
19:15 - 20:30
Sesja 13
Zalecenia PTLR w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej
Przewodniczący:
Przewodniczący
19:15 - 19:30
Hospitalizacje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia okresu pandemii
Marcin Kleibert, Patrycja Bąk, Daniel Bałut, Beata Mrozikiewicz-Rakowska
19:30 - 19:45
Wybór sposobu rewaskularyzacji u chorego z raną – czy tylko dylemat interwencjonisty?
19:45 - 20:00
Diagnostyka neuropatii cukrzycowej
20:00 - 20:15
Od modzela do owrzodzenia – zasady postepowania miejscowego w ZSC
Wykładowcy
Irena Samson
mgr Irena Samson
20:15 - 20:30
Opieka kardiologiczna nad chorym z ZSC
Wykładowca
Filip M. Szymański, prof. uczelni
dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. uczelni
20:30 - 20:40
Materiały odciążające Sidasmedical doskonale rozwiązanie w leczeniu ZSC
Wykładowca
mgr. Magdalena Rosłoniec
20:40 - 21:10
Sesja Q&A
24
września
Rany w różnych lokalizacjach i w różnych sytuacjach klinicznych
14:00 - 14:30
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
14:30 - 15:00
Sesja 14 Warsztat - terapie komórkowe w leczeniu ran
Prowadzący:
14:30 - 14:35
Terapie komórkowe: co powinno budzić naszą czujność?
14:35 - 14:50
Wkraczamy w nową erę leczenia ran – terapie komórkowe w zespole stopy cukrzycowej
14:50 - 15:00
Jak powstaje produkt medyczny terapii zaawansowanej? Doświadczenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych
Wykładowca
lek. Tomasz Baran
15:00 - 16:15
Sesja 15
Leczenie Ran w opiece ambulatoryjnej - sesja przypadków klinicznych
Przewodniczący:
15:00 - 15:15
Patronat firmy
Trudne rany w pracy pielęgniarki – opis przypadków
Wykładowca
15:15 - 15:30
Endoform - Czy opatrunek z macierzy pozakomórkowej może posłużyć również jako czasowy substytut skóry?
Wykładowca
15:30 - 15:45
Rany onkologiczne – opis przypadku
15:45 - 16:00
Odleżyna – opis przypadku
16:00 - 16:15
Dibutyrylochityna jako nowe rozwiązanie dla przyspieszenia procesu epitelializacji rany
Wykładowca
16:15 - 17:00
Sesja 16
Leczenie chorób żył dla każdego specjalisty - z perspektywy flebologa
Przewodniczący:
Przewodniczący
Tomasz Grzela
dr hab. n. med. Tomasz Grzela
16:15 - 16:30
Po epizodzie zapalenia żył głębokich – do kiedy heparyna, od kiedy sulodeksyd?
16:45 - 17:00
Jak prawidłowo dobrać produkt uciskowy w profilaktyce owrzodzeń żylnych – warsztat
Wykładowca
Tomasz Grzela
dr hab. n. med. Tomasz Grzela
16:45 - 17:00
O kompresjoterapii – bezpieczeństwo w obliczu rany
17:00 - 18:00
Sesja 17
Higiena Rany w praktyce leczenia ran
Przewodniczący:
Przewodniczący
17:00 - 17:20
Higiena rany okiem chirurga
Wykładowca
17:20 - 17:40
Higiena Rany – brakujące ogniwo w postępowaniu z raną przewlekłą
17:40 - 18:00
4 proste kroki do wygojenia każdej rany – przypadki kliniczne
Wykładowca
Sylwia Rogowska
mgr Sylwia Rogowska
18:00 - 18:10
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:10 - 18:45
Sesja 18
Nowa metoda eliminacji biofilmu z rany - bez stosowania antybiotyków
Przewodniczący:
18:10 - 18:35
Biofilm Wounds: key regulators in wound inflammation
Wykładowca
Gregory Schultz
prof. Gregory Schultz
18:35 - 19:30
Sesja Q&A

FAQ

Przedstawicieli medycznych chcących zarejestrować uczestników prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta: kontakt@termedia.pl

1/ Jak się zarejestrować – uczestnik indywidualny
Do rejestracji wymagane jest konto użytkownika na portalu Termedia.pl. Jeżeli nie masz konta, zostanie ono utworzone podczas rejestracji. Jeżeli masz już konto, zaloguj się i wciśnij przycisk REJESTRACJA. Dane automatycznie się wypełnią, ale możesz jej poprawić. Sprawdź czy email i telefon są aktualne. Tymi kanałami będziemy przesyłać przypomnienia odnośnie transmisji.

2/ Jak uzyskać fakturę za płatność ?
W formularzu rejestracyjnym należy podać pełne dane do wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo dokument na podany adres mailowy.

3/ Czy przyznawane są punkty edukacyjne za udział w e-konferencji ?
Tak.

4/ Czy wydawane są certyfikaty za udział w e-konferencji ?
Tak, certyfikaty zostaną umieszczone w zakładce "TECZKA UCZESTNIKA" po zakończeniu konferencji.

5/ Jak uczestniczyć w wydarzeniu ?
Należy wejść na stronę www.termedia.pl, w zakładce Konferencje i webinary wybrać stronę wydarzenia i zalogować się na swoje konto.

6/ Czy materiały będą dostępne również po e-konferencji ?
Dostęp do nagranych wykładów (dla osób, które wniosły stosowną opłatę), aktywowany będzie najwcześniej dwa dni po zakończeniu konferencji. Wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta pod adresem https://www.termedia.pl/Twoje-produkty 
Wydawca dokłada wszelkich starań aby zakres materiałów pokonferencyjnych był jak najszerszy. Niemniej jednak, (przykładając szczególną wagę dla poszanowania praw autorskich),  w przypadku jeśli nie otrzymano zgody na pozostawienie nagranego wykładu w archiwum,  materiał taki nie zostanie opublikowany w archiwum.

7/ Czy mogę zadać pytanie podczas wykładu ?
Tak, podczas każdego wykładu można zadać pytanie. Odpowiedzi będą udzielane podczas sesji Q&A.

8/ Informacje techniczne
  • Jeżeli webinar nie rozpoczął się o czasie, spróbuj odświeżyć okno przeglądarki.
  • Jeżeli widzisz obraz, ale nie słyszysz dźwięku, kliknij w player. Niektóre przeglądarki nie pozwalają na automatyczne włączeniu obrazu i głosu. Jeżeli nadal występuje problem z dźwiękiem, sprawdź czy na pewno głośniki w Twoim komputerze są włączone.
  • Jeżeli transmisja zanika/ jest przerywana lub obraz ma niską jakość, w pierwszej kolejności sprawdź szybkość swojego Internetu. Możesz to zrobić np. poprzez speedtest.pl. Aby webinar był odtwarzany poprawnie, powinieneś mieć minimum 2Mb/s. Klikając w koło zębate widoczne na playerze, możesz samodzielnie sterować jakością obrazu.
  • Player powinien działać na każdej używanej obecnie przeglądarce, my jednak rekomendujemy korzystanie z Chrome lub Firefox.
Jeśli przy pomocy naszych wskazówek nie udało Ci się wyeliminować problemu lub pojawiły się jakieś inne komplikacje z odtworzeniem transmisji, napisz do nas na adres pomoc@termedia.pl.

W przypadku problemów z logowaniem lub rejestracją, prosimy o:
  • kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00, nr tel. 506 802 006 lub 500 068 362
  • kontakt mailowy pod adresem kontakt@termedia.pl
Jednocześnie przypominamy, iż osoby wykupujące pakiet premium mają możliwość oglądania materiałów w archiwum VOD

KONTAKT

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel. +48 506 802 006
kontakt@termedia.pl
www.termedia.pl

Kontakt dla sponsorów
Joanna Mendak
j.mendak@termedia.pl
facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone