II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARDIOLOGIA I CHOROBY METABOLICZNE WIEKU PODESZŁEGO

 

ONLINE, 11.01.2023 - 12.01.2023

11
stycznia
Środa
11:45 - 11:55
Blok reklamowy
11:55 - 12:00
Otwarcie konferencji
12:00 - 13:00
Warsztaty EKG:
- zmiany elektrokardiograficzne w zaburzeniach elektrolitowych i metabolicznych
- zmiany elektrokardiograficzne w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy
- zmiany elektrokardiograficzne w chorobie niedokrwiennej serca
- zmiany elektrokardiograficzne w kardiomiopatiach
- jatrogenne zmiany elektrokardiograficzne
13:00 - 13:15
Blok reklamowy
13:15 - 14:55
SESJA I
Najnowsze doniesienia naukowe – co ważnego dla lekarzy praktyków?
13:15 - 13:25
Nadciśnienie tętnicze
13:25 - 13:30
13:30 - 13:40
Hipercholesterolemia
13:40 - 13:45
13:45 - 13:55
Cukrzyca
Wykładowca
Michał Wąsowski
dr n. med. Michał Wąsowski
13:55 - 14:00
14:00 - 14:10
14:10 - 14:15
14:15 - 14:25
Niewydolność serca
14:25 - 14:30
14:30 - 14:40
Choroba niedokrwienna serca
14:40 - 14:45
14:45 - 14:55
Pytania i odpowiedzi
14:55 - 15:05
Blok reklamowy
15:05 - 16:00
SESJA II
Choroby metaboliczne wieku podeszłego
15:05 - 15:20
Starszy pacjent z cukrzycą: podstawą leczenia jest insulina czy leki nieinsulinowe?
15:20 - 15:35
Starszy pacjent z hiperlipidemią: podstawą leczenia są statyny czy leki niestatynowe?
15:35 - 15:50
Starszy pacjent z hiperurykemią: podstawą leczenia jest allopurinol czy inne leki? A może modyfikacja przyczyn hiperurykemii?
15:50 - 16:00
Pytania i odpowiedzi
16:00 - 16:10
Blok reklamowy
16:10 - 16:40
SESJA III
Sesja sponsorowana firmy
Otyłość matką chrzestną chorób przewlekłych u osób w wieku podeszłym
16:40 - 17:35
SESJA IV
Jak radzę sobie z powikłaniami chorób metabolicznych
16:40 - 16:55
Przewlekła choroba nerek
16:55 - 17:10
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
17:10 - 17:25
Osteoporoza
17:25 - 17:35
Pytania i odpowiedzi
17:35 - 17:45
Blok reklamowy
17:45 - 18:15
Sesja V
Sesja sponsorowana firmy
LDL-C – im niżej na dłużej tym lepiej. W jaki sposób inklisiran może przyczynić się do osiągnięcia celów terapeutycznych?
17:45 - 17:55
Wytyczne a praktyka kliniczna - jak daleko jesteśmy od celów leczenia zaburzeń lipidowych?
17:55 - 18:05
Jak efektywnie leczyć pacjentów z zaburzeniami lipidowymi – nowe perspektywy
18:05 - 18:15
Dyskusja
18:15 - 19:25
SESJA VI
Postępowanie u pacjenta z:
18:15 - 18:30
otyłością i cukrzycą
18:30 - 18:45
otyłością i nadciśnieniem tętniczym
18:45 - 19:00
otyłością i niewydolnością serca
19:00 - 19:15
otyłością oporną na leczenie farmakologiczne
Wykładowca
Michał Wąsowski
dr n. med. Michał Wąsowski
19:15 - 19:25
Pytania i odpowiedzi
12
stycznia
Czwartek
11:30 - 12:30
SESJA VII
Kardiologia wieku podeszłego w 2023 r.
11:30 - 11:45
Nowoczesne postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u pacjentów w wieku podeszłym
11:45 - 12:00
Nowoczesne postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca u pacjentów w wieku podeszłym
12:00 - 12:15
Nowoczesne postępowanie w niewydolności serca u pacjentów w wieku podeszłym
12:15 - 12:30
Nowoczesne postępowanie w migotaniu przedsionków u pacjentów w wieku podeszłym
12:30 - 12:40
Pytania i odpowiedzi
12:40 - 12:55
Blok reklamowy
12:55 - 14:05
SESJA VIII
Trudne decyzje w przychodni i na oddziale
12:55 - 13:10
Pacjent l. 77 z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową i dusznością
Wykładowca
Katarzyna Januszewska
lek. Katarzyna Januszewska
13:10 - 13:25
Pacjentka l. 82 z migotaniem przedsionków, nadwagą, cukrzycą t. 2, z omdleniami w wywiadzie
Wykładowca
Maria Humięcka
lek. Maria Humięcka
13:25 - 13:40
Pacjent l. 66 z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą t. 2 i obniżeniem wydolności fizycznej
Wykładowca
Dominika Koczwarska-Maciejek
lek. Dominika Koczwarska-Maciejek
13:40 - 13:55
Pacjentka l. 88 z wielochorobowością i bólami w klatce piersiowej
14:05 - 14:15
Pytania i odpowiedzi
14:15 - 15:00
SESJA IX
Sesja sponsorowana firmy
Gdy w życiu pojawia się za dużo ciśnienia i słodyczy – czyli o leczeniu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2
14:15 - 14:40
Punkt widzenia hipertensjologa, kardiologa
14:40 - 15:00
Punkt widzenia diabetologa, geriatry
15:00 - 16:00
SESJA X
Nowe wytyczne postępowania w zaburzeniach rytmu – odmienności u osób w wieku podeszłym
15:00 - 15:15
Postępowanie w komorowych zaburzeniach rytmu
Wykładowca
Maciej Sterliński
prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
15:15 - 15:30
Profilaktyka nagłego zgonu po zawale serca
15:30 - 15:45
Postępowanie w nadkomorowych zaburzeniach rytmu
Wykładowca
Rafał Baranowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
15:45 - 16:00
Leki antyarytmiczne – współczesne wskazania
Wykładowca
Paweł Balsam
prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam
16:00 - 16:10
Pytania i odpowiedzi
16:10 - 16:20
Blok reklamowy
16:20 - 16:55
SESJA XI
Sesja sponsorowana firmy
16:20 - 16:35
Empagliflozyna jako podstawa w terapii cukrzycy typu 2
16:35 - 16:50
Ochrona i wpływ na serce, nerki i metabolizm – empagliflozyna w praktyce klinicznej
16:50 - 16:55
Dyskusja
16:55 - 17:55
SESJA XII
Kiedy pacjenta po 65 rż. kieruję do:
Prowadzący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Maciej Sterliński
prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
16:55 - 17:07
pracowni echokardiografii
Wykładowca
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
17:07 - 17:19
pracowni holterowskiej
Wykładowca
Maciej Sterliński
prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
17:19 - 17:31
koronarografii
17:31 - 17:43
wszczepienia rozrusznika serca
17:43 - 17:55
poradni lipidowej
17:55 - 18:05
Pytania i odpowiedzi
18:05 - 18:15
Blok reklamowy
18:15 - 18:35
SESJA XIII
Sesja sponsorowana firmy
Ścieżka pacjenta z AF - optymalna terapia przeciwkrzepliwa
Wykładowca
Paweł Balsam
prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam
18:35 - 19:05
SESJA XIV
Mój pacjent w wieku podeszłym prosi o kwalifikację do niekardiochirurgicznego zabiegu operacyjnego
18:35 - 18:45
Mój pacjent ma wadę zastawkową serca
Wykładowca
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
18:45 - 18:55
Mój pacjent ma niewydolność serca
18:55 - 19:05
Mój pacjent ma migotanie przedsionków
19:05 - 19:15
Pytania i odpowiedzi
19:15
Zakończenie konferencji