II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KARDIOLOGIA I CHOROBY METABOLICZNE WIEKU PODESZŁEGO

 

ONLINE, 11.01.2023 - 12.01.2023