IV KONFERENCJA OTĘPIENIE W PRAKTYCE

 

ONLINE, 27.05.2021 - 28.05.2021

PROGRAM

 
27
maja
CZWARTEK
Sala wykładowa
SESJA 1. Kontrowersje dotyczące etiopatogenezy różnych typów otępień
Przewodnicząca sesji:
15:05 - 15:25
Dyskusja dotycząca roli białka beta amyloidu w etiopatogenezie choroby Alzheimera
Jerzy Leszek
prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
 
15:25 - 15:45
Rola zapalenia w etiopatogenezie choroby Alzheimera
15:45 - 16:05
Rola białka tau w etiopatogenezie różnych chorób neurozwyrodnieniowych
Wojciech Kozubski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
 
16:05 - 16:25
Wykład sponsorowany firmy

Terapie przyczynowe w chorobie Alzheimera - zawiedzione oczekiwania czy nadzieja na przyszłość?
Joanna Siuda
dr hab. n. med. Joanna Siuda
 
16:25 - 16:40
Q&A
16:40 - 17:00
Blok reklamowy
SESJA 2. Metody diagnostyki różnicowej
Przewodnicząca sesji:
Joanna Siuda
dr hab. n. med. Joanna Siuda
 
17:00 - 17:20
Algorytmy diagnostyczne zaburzeń funkcji poznawczych w praktyce klinicznej - European Joint Action
17:20 - 17:40
Poszukiwanie markerów choroby Alzheimera w surowicy
  Urszula Wojda
 
17:40 - 18:00
Biomarkery laboratoryjne i obrazowe w otępieniach występujących w przebiegu parkinsonizmu
Joanna Siuda
dr hab. n. med. Joanna Siuda
 
18:00 - 18:15
Q&A
18:15 - 18:30
Blok reklamowy
SESJA 3. Metody postępowania w otępieniu
Przewodniczący sesji:
Jakub Kaźmierski
prof. dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski
 
18:30 - 18:50
Niefarmakologiczne postępowanie w otępieniu
Jakub Kaźmierski
prof. dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski
 
18:50 - 19:10
Wybrane interwencje skierowane na starszą populację z zaburzeniami poznawczymi
Agnieszka Gorzkowska
dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska
 
19:10 - 19:30
Behawioralne i psychologiczne objawy otępienia (BPSD) - czy dieta ma znaczenie?
Katarzyna Szczechowiak
  Katarzyna Szczechowiak
 
19:30 - 19:45
Q&A


28
maja
PIĄTEK
Sala wykładowa
SESJA 4. Różne postacie choroby Alzheimera
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
 
15:35 - 15:55
Rola czynników naczyniopochodnych w etiopatogenezie choroby Alzheimera
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
 
15:55 - 16:15
Nietypowe zaburzenia mowy i pisma jako wczesna / dominująca manifestacja choroby neurozwyrodnieniowej
dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek
 
16:15 - 16:35
Atypowy przebieg choroby Alzheimera
Anna Barczak
dr n. med. Anna Barczak
 
16:35 - 16:50
Q&A
16:50 - 17:05
Blok reklamowy
SESJA 5. Psychogeriatria
Przewodniczący sesji:
17:05 - 17:25
Choroby somatyczne mające istotny wpływ na przebieg procesu otępiennego
  Alicja Klich-Rączka
 
17:25 - 17:45
Stan zdrowia psychicznego opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera
17:45 - 18:05
Zaprzestanie farmakologicznego leczenia otępienia u pacjenta geriatrycznego z wielochorobowością
18:05 - 18:20
Q&A
18:20 - 18:30
Blok reklamowy
SESJA 6. Neuropsychiatria i koronawirus
Przewodniczący sesji:
18:30 - 18:50
Czy koronawirus może być przyczyną otępienia?
Tomasz Sobów
dr hab. n. med., prof. nadzw. Tomasz Sobów
 
18:50 - 19:10
19:10 - 19:30
Leczenie zaburzeń zachowania i zaburzeń psychotycznych– jak optymalne wykorzystać to czym dysponujemy
19:30 - 19:45
Q&A