IV PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - NIE TYLKO DLA REZYDENTÓW

 

ONLINE, 23.06.2021 - 25.06.2021 
23
czerwca
Środa
Sala Wykładowa
15:00–16:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
16:00–16:05
Uroczyste otwarcie e-Konferencji LIVE
Krzysztof Kusza
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
 
 
SESJA INAUGURACYJNA
16:05–16:25
Wysokoprzepływowa terapia tlenem (HFNC) w leczeniu niewydolności oddechowej
Dariusz Maciejewski
dr hab. n. med., prof. nadzw. Dariusz Maciejewski
 
16:25–16:45
Znieczulenie do zabiegów neurochirurgicznych
Wojciech Dąbrowski
dr hab. n. med., prof. uczelni Wojciech Dąbrowski
 
16:45–17:05
Śródoperacyjne monitorowanie dynamiki układu krążenia
Marcin Ligowski
dr n. med. Marcin Ligowski
 
17:05–17:25
Okołooperacyjna płynoterapia
Wojciech Dąbrowski
dr hab. n. med., prof. uczelni Wojciech Dąbrowski
 
17:25–17:45
Wentylacja mechaniczna na stanowisku znieczulenia. Czy różni się od wentylacji w intensywnej terapii?
Dariusz Maciejewski
dr hab. n. med., prof. nadzw. Dariusz Maciejewski
 
17:45–17:55
Blok filmów Partnerów
 
SESJA II
17:55–18:15
Blokady centralne w zabiegach brzusznych. Kiedy i jaką wybrać?
dr n. med. Michał Borys
 
18:15–18:35
Nowości w blokadach regionalnych
dr n. med. Michał Borys
 
18:35–18:55
Znieczulenie do operacji tętniaka aorty brzusznej
Robert Włodarski
dr n. med. Robert Włodarski
 
18:55–19:15
Pozaustrojowe oczyszczanie krwi – terapie nerkozastępcze
Dariusz Onichimowski
dr n. med. Dariusz Onichimowski
 
19:15–19:35
Pozaustrojowe oczyszczanie krwi – terapie wątrobozastępcze
Mariusz Piechota
dr hab. n. med. Mariusz Piechota
 
19:35–19:55
Monitorowanie pacjentów w stanie zagrożenia życia
lek. Łukasz Sadowski
 
19:55–20:15
Eliminacja cytokin w pozaustrojowym oczyszczaniu krwi
Jarosław Garlicki
dr n. med. Jarosław Garlicki
 


24
czerwca
Czwartek
Sala Wykładowa
15:00–16:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
16:00–16:05
Powitanie uczestników LIVE
Krzysztof Kusza
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
 
 
SESJA III
16:05–16:25
Niespodziewana trudna intubacja. Czy można się do niej przygotować?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 
16:25–16:45
Znieczulenie do operacji w chirurgii szczękowo-twarzowej
Robert Włodarski
dr n. med. Robert Włodarski
 
16:45–17:05
Suksametonium czy rokuronium w zabiegach w trybie: planowym i natychmiastowym
Waldemar Machała
prof. dr. hab. n. med. Waldemar Machała
 
17:05–17:25
Znieczulenie u chorych otyłych. Jakich reguł należy przestrzegać?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 
17:25–17:45
Farmakoterapia w leczeniu COVID-19 na OIT
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
 
17:45–17:55
Blok filmów Partnerów
 
SESJA IV
17:55–18:15
Protokół ERAS
prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
 
18:15–18:35
Delirium okołooperacyjne. Jak zapobiegać i leczyć?
Wojciech Dąbrowski
dr hab. n. med., prof. uczelni Wojciech Dąbrowski
 
18:35–18:55
Uśmierzanie bólu porodowego i znieczulenie do cięcia cesarskiego u rodzących z rozpoznaniem COVID-19
18:55–19:15
Znieczulenie dzieci. Co powinien wiedzieć każdy anestezjolog?
19:15–19:35
Nowości w wytycznych postępowania resuscytacyjnego
19:35–19:55
ECMO w intensywnej terapii przed i w trakcie pandemii
prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
 


25
czerwca
Piątek
Sala Wykładowa
15:00–16:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
16:00–16:05
Powitanie uczestników LIVE
Krzysztof Kusza
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
 
16:05–16:25
Optymalizacja stężenia hemoglobiny przed zabiegiem operacyjnym - Czy jest to zadanie dla anestezjologa?
MD, PhD, FRCPC Marcin Wąsowicz
 
 
SESJA V
16:25–16:45
Algorytmy postępowania w sytuacjach kryzysowych
prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech
 
16:45–17:05
Antybioodporność jako efekt uboczny COVID-19
dr n. med. Agnieszka Żukowska
 
17:05–17:25
Wentylacja w OIT. Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla pacjenta?
Dariusz Maciejewski
dr hab. n. med., prof. nadzw. Dariusz Maciejewski
 
17:25–17:45
Definicja, kryteria rozpoznania, diagnostyka i leczenie sepsy oraz wstrząsu septycznego
dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Żukowski
 
17:45–17:55
Blok filmów Partnerów
 
Sesja VI
17:55–18:15
Delirium w intensywnej terapii
dr n. med. Katarzyna Kotfis
 
18:15–18:35
Żywienie chorych w intensywnej terapii
Dariusz Onichimowski
dr n. med. Dariusz Onichimowski
 
18:35–18:55
Strategie odzwyczajania od wentylacji mechanicznej
dr n. med. Zbigniew Szkulmowski
 
18:55–19:15
BIS - czy są dowody na jego przydatność?
19:15–19:35
Odpowiedzialność karna lekarzy w świetle przepisów wydanych podczas pandemii COVID-19
Rafał Kubiak, prof. UŁ
dr hab. n. praw., prof. UŁ Rafał Kubiak, prof. UŁ
 
19:35–20:00
DYSKUSJA LIVE - Odpowiedzi na pytania
 
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Krzysztof Kusza
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza