IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO

 

BYDGOSZCZ, 18.05.2023 - 19.05.2023

PROGRAM

Program w wersji do druku
18
maja
Czwartek
NOWOŚCI W INTERDYSCYPLINARNEJ, ZINTEGROWANEJ OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ W CHIRURGII I ANGIOLOGII
12:00 - 13:30
Rejestracja uczestników
13:30 - 13:45
Otwarcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, prezes PTPA, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
13:45 - 14:00
Zakażenia ran – problem nadal aktualny
WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:00 - 15:15
SESJA 1
Nowości w chirurgii przewodu pokarmowego – spojrzenie pielęgniarki i chirurga
Przewodniczący:
prof. dr hab. Alina Borkowska, dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK,  dr Katarzyna Cierzniakowska, dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK
14:00 - 14:12
Dlaczego chorobę otyłościową należy leczyć operacyjnie?
dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK, Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:12 - 14:24
Wzrastający trend zachorowania na ostre zapalenie trzustki wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej
dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK, Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
14:24 - 14:34
W jaki sposób przygotować rehabilitacyjnie pacjentów z dużą przepukliną brzuszną do zabiegu jej usunięcia?
dr Anna Spannbauer, Klinika Chirurgii Instytutu Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków
dr Arkadiusz Berwecki, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków
dr Anita Kulik, Zakład Kinezyterapii, Instytut Nauk Stosowanych, Akademia Wychowana Fizycznego, Kraków, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Gorzów Wielkopolski 
14:34 - 14:44
Leczenie operacyjne chorych bariatrycznych w obserwacji jednorocznej. Zagrożenia, następstwa zabiegów, korzyści dla chorych na podstawie doświadczeń własnych: lekarskich jak i pielęgniarskich
lek med. Tomasz Zwoliński, Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:44 - 14:54
Jakość życia u chorych po operacjach bariatrycznych
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr. n. o zdr. Aleksandra Popow, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
14:54 - 15:05
Dyskusja
15:05 - 15:25
Przerwa na kawę
15:25 - 16:45
SESJA 2
Nowości w opiece pielęgniarskiej w chirurgii naczyniowej i angiologii
Przewodniczący:
dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. UML, dr Paweł Brazis, dr Paweł Wierzchowski
15:25 - 15:35
Czy leczenie endowaskularne ostrej zakrzepicy żylnej biodrowo-udowej zapobiega powstawaniu zespołu pozakrzepowego?
dr Paweł Brazis, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Paweł Wierzchowski, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr hab. Arkadiusz Migdalski prof. UMK, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień dr h.c. UMP, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
15:35 - 15:45
Stent-grafty branchowane IBD – czy zawsze dobry wybór dla chorych z tętniakiem tętnic biodrowych?
dr n. med. Paweł Wierzchowski, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień dr h.c. UMP, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
15:45 - 15:55
Ocena zachowań zdrowotnych oraz analiza czynników ryzyka u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
mgr Judyta Byczek, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
dr Lucyna Ścisło, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
mgr Marcelina Ryndak, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
15:55 - 16:05
Analiza czynników wpływających na przebieg okresu pooperacyjnego u chorych po zabiegu wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaka aorty brzusznej
mgr Martyna Gorzelak, Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
dr. n. med. Jarosław Miszczuk, Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
prof. dr. hab. n. med. Stanisław Głuszek, Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
16:05 - 16:15
Zastosowanie kompleksowego leczenia owrzodzenia podudzia w przebiegu obrzęku limfatycznego - studium przypadku
mgr Anna Daudzward, PODOS Przychodnia Lekarsko - Podologiczno - Rehabilitacyjna w Warszawie
dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska, PODOS Przychodnia Lekarsko - Podologiczno - Rehabilitacyjna w Warszawie, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny
16:15 - 16:25
Ryzyko obwodowej choroby tętnic i zespołu stopy cukrzycowej w grupie osób dorosłych po 40 r.ż. – wyniki wstępne
dr Justyna Cwajda-Białasik, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Paulina Mościcka, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
16:25 - 16:35
Ocena dystansu chromania przestankowego u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych (PAD) po zabiegu rewaskularyzacji
mgr Anna Nowaczyk, Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Justyna Cwajda-Białasik, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
16:35 - 16:45
Dyskusja
16:45 - 17:05
Biofilm - czy możemy sobie poradzić z bakteriami? 
Wykład pod patronatem
prof. dr hab. n. med. Marzena Bartoszewicz
17:05 - 17:35
Warsztat Ocena czynników ryzyka opóźnionego procesu gojenia owrzodzeń żylnych
Warsztat pod patronatem
dr n. med. Paulina Mościcka
17:35 - 18:20
Warsztaty kompresjoterapia
Warsztat pod patronatem
dr n. med. inż. Sławomir Pyszniak
18:20 - 19:30
Wybory PTPA
19
maja
Piątek
8:45 - 9:15
Warsztat - Fakty i mity leczenia żywieniowego u pacjenta z raną
Warsztat pod patronatem
dr n. med. Paulina Mościcka
9:15 - 9:35
Opatrunki specjalistyczne w koordynowanej opiece nad raną - case study
Wykład pod patronatem
mgr farm. Marzena Korbecka-Paczkowska
9:35 - 9:45
Przerwa na kawę
9:45 - 11:00
SESJA 3
Interdyscyplinarna opieka w klinikach zabiegowych
Przewodniczący
prof. dr hab. Robert Ślusarz, dr Anna Spannbauer, dr Justyna Cwajda-Białasik, prof. dr hab. Leszek Kubisz
9:45 - 9:57
Ocena biofizyczna wpływu kolagenu rybiego na proces gojenia się owrzodzeń
prof. dr hab. Leszek Kubisz, Katedra Biofizyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
9:57 - 10:09
HIGIENA RĄK – co dała nam pandemia COVID-19? (doświadczenia własne)
mgr Małgorzata Rucińska, Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
mgr Ewa Suszkiewicz, Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
mgr Joanna Nowak, Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
mgr Karolina Hyżyk, Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
mgr Katarzyna Kruszyna, Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
prof. dr hab. Aleksander Deptuła,  Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Propedeutyki Medycyny, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
10:09 - 10:21
Sposoby radzenia sobie ze stresem a jakość życia kobiet z różnym typem nietrzymania moczu
dr Beata Pilarska, Katedra Urologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
10:21 - 10:33
Umiejscowienie kontroli zdrowia i poczucie własnej skuteczności u osób ze schorzeniami jelit leczonych chirurgicznie
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr. n. o zdr. Aleksandra Popow, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
10:33 - 10:45
Zadania pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad pacjentem w trakcie zabiegów robotycznych
mgr Grzegorz Ulenberg, Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
10:45 - 11:00
Dyskusja
11:00 - 11:15
Przerwa na kawę
11:15 - 12:25
SESJA 4
Rany przewlekłe o etiologii naczyniowej
Przewodniczący
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, dr Paulina Mościcka, mgr Izabela Kuberka
11:15 - 11:25
Co nowego w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni?
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
11:25 - 11:35
Leczenie ran przez pielęgniarki zgodnie z regułami lege artis w świetle polskiego prawa
mgr Anna Szumska, Akademia Nauk Stosowanych Mazovia – Filia w Otwocku, Otwock
11:35 - 11:45
Odmienności leczenia ran u chorych z zespołem stopy cukrzycowej na podstawie wybranych przypadków
dr n. med. Paweł Wierzchowski, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Dorota Gapińska, Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
11:45 - 11:55
Potencjalne problemy zdrowotne w opiece nad pacjentem zaplanowanym do biodebridementu rany z wykorzystaniem larw medycznych
mgr Kamila Pytlak, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński prof. UR, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
mgr Karol Sieńczak, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie, Uczelnia Państwowa, Sanok
Adrian Bazaliński, Studenckie Koło Pielęgniarstwa, Uczelnia Państwowa, Sanok
11:55 - 12:05
Farmaceuta w skoordynowanej opiece nad raną pacjenta. Case study z codzienności w opiece farmaceutycznej w ranie
mgr farm. Marzena Korbecka-Paczkowska, Apteka Pharmakon Healthcare Consulting, Nowe Miasto nad Wartą
12:05 - 12:15
Dyskusja
12:15 - 13:15
SESJA 5
Żywienie chorych – Jak? Co? Kiedy i dlaczego?
Przewodniczący
dr hab. Krzysztof Tojek, prof. UMK, dr Paulina Mościcka, mgr Anna Szumska
12:15 - 12:25
Żołądkowa przetoka odżywcza
dr hab. Krzysztof Tojek, prof. UMK, Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. n. med. Jacek Budzyński, Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
12:25 - 12:35
Ocena skuteczności suplementacji i wpływu stanu odżywienia na stężenie selenu, chromu i zachowania stężenia bromu we krwi u chorych leczonych żywieniowo pozajelitowo
dr Monika Pierzak-Stępień, Zakład Żywienia i Dietetyki Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
12:35 - 12:45
Proces gojenia ran przewlekłych a odżywianie chorych
dr Paulina Mościcka, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Justyna Cwajda- Białasik, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
12:45 - 12:55
Wykorzystanie bioimpedancji elektrycznej w procesie leczenia ran trudno gojących
mgr Mateusz Skórka, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
mgr Anna Wójcik, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie mgr Kamila Pytlak, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
lek. med. Paweł Florek, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński prof. UR, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
12:55 - 13:05
Pacjent bariatryczny – „nowe” zasady odżywiania
dr hab. Krzysztof Tojek, prof. UMK Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
13:15 - 14:00
Przerwa obiadowa
14:00 - 15:10
SESJA 6
Rany przewlekłe o różnej etiologii
Przewodniczący:
dr hab. Dariusz Bazaliński prof. UR, dr Mariola Sznapka, dr Katarzyna Cierzniakowska
14:00 - 14:12
Udział Pseudomonas aeruginosa w zakażeniach ran trudnogojących się
mgr Jana Przekwas, Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Joanna Kwiecińska-Piróg, Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Tomasz Bogiel, Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska,Katedra Mikrobiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:12 - 14:24
Choroby paznokci a zaburzenia chodu
dr Mariola Sznapka, Akademia Górnośląska im. W. Korfantego, Górnoślaskie Centrum Medyczne im. L. Gieca
prof. dr hab. Damian Ziaja, SUM Wydział Nauk o Zdrowiu, Katowice
dr med. Grzegorz Biolik, Górnoślaskie Centrum Medyczne im. L. Gieca
14:24 - 14:36
Skoordynowana opieka nad pacjentem z owrzodzeniami w przebiegu obrzęków limfatycznych – studium przypadku
mgr Izabela Kuberka, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa. Zakład pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu, Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
mgr Agnieszka Adaszyńska, Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
mgr Monika Sowicz, Centrum Chorób Cywilizacyjnych. Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Wykładowca
mgr Monika Sowicz
14:36 - 14:48
Wykorzystanie NPWT w zarządzaniu raną w ramach opieki niestacjonarnej
mgr Kamila Pytlak, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński prof. UR, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
lek. med. Paweł Florek, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
lek. med. Bogusław Strzałko, Szpital Specjalistyczny, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie
Adrian Bazaliński, Studenckie Koło Pielęgniarstwa, Uczelnia Państwowa, Sanok
14:48 - 15:00
Jak kontrolować ból w obrębie rany? Możliwości współpracy interdyscyplinarnej w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
mgr Anna Wójcik, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
lek. med. Piotr Hnatyk, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
lek. med. Jadwiga Stojowska, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
lek. med. Bogusław Strzałko, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
lek. med. Wojciech Pałys, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
dr hab. Dariusz Bazaliński prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu, Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie
15:00 - 15:10
Dyskusja
15:10 - 16:20
SESJA 7
Varia
Przewodniczący:
dr Justyna Cwajda-Białasik, dr Renata Jabłońska, dr Elżbieta Kozłowska
15:10 - 15:22
Zastosowanie metod neurodestrukcyjnych oraz neuromodulacyjnych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa
dr Renata Jabłońska, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
dr Agnieszka Królikowska, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. Robert Ślusarz, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr hab. Paweł Sokal prof. UMK, Katedra Neurochirurgii i Neurologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
15:22 - 15:34
Analiza wybranych problemów pielęgnacyjnych pacjentki z owrzodzeniem żylnym i zespołem pozakrzepowym – na podstawie studium przypadku
Justyna Chudomięt, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
dr Justyna Cwajda-Białasik, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr Paulina Mościcka, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

15:34 - 15:46
Poziom wypalenia zawodowego w czasie trwania pandemii COVID-19 wśród pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach pediatrycznych oraz zabiegowych
dr Karolina Filipska-Blejder
dr Renata Jabłońska, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
dr Agnieszka Królikowska, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Beata Haor
prof. dr hab. Robert Ślusarz, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
15:46 - 15:58
Wykorzystanie strategii TIMERS w postępowaniu miejscowym w przypadku ZMO po pośrodkowej sternotomii
Irena Borucka, SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
dr Paulina Mościcka, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
15:58 - 16:10
Analiza oczekiwań pacjentów zagrożonych zespołem stopy cukrzycowej w okresie pandemii COVID-19
dr Justyna Cwajda-Białasik, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
dr Paulina Mościcka, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
16:10 - 16:20
Dyskusja
Podsumowanie i zakończenie
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk, prezes PTPA, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu