IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO

 

BYDGOSZCZ, 18.05.2023 - 19.05.2023

STRESZCZENIA

Zachęcamy do zgłaszania prac dotyczących najnowszych wyników badań naukowych o tematyce ogólnochirurgicznej, chirurgii naczyniowej/angiologicznej, związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentem chirurgicznym i naczyniowym, raną przewlekłą o etiologii naczyniowej, rehabilitacją i usprawnianiem chorych po zabiegach operacyjnych, żywieniem chorych w chirurgii i angiologii, zakażeniami, wsparciem psychospołecznym, rozwojem kształcenia w tej dziedzinie w Polsce oraz innymi ważnymi problemami oddziałów zabiegowych

Termin zgłaszania prac: 14 kwietnia 2023 r.

• Zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
• Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
• Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/autorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami).

W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.

Każde zgłoszone streszczenie będzie anonimowo oceniane przez Komitet Naukowy, wybrane prace zostaną wytypowane do prezentacji ustnej w ramach programu naukowego Konferencji. Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”.

WYŚLIJ STRESZCZENIE
Więcej informacji dla Autorów znajdą Państwo na stronie:

SPRAWDŹ WYTYCZNE DLA AUTORÓW