MIĘDZYWOJEWÓDZKA DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. MED. BEATA MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA
PROF. DR HAB. MED. ARKADIUSZ JAWIEŃ
PROF. DR HAB. MED. MARIA SZEWCZYK
DR HAB. MED. MACIEJ SOPATA

9-10 GRUDNIA 2020, GODZINA 16:00

© 2020 Termedia

ZAPROSZENIE