MIĘDZYWOJEWÓDZKA DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. MED. BEATA MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA
PROF. DR HAB. MED. ARKADIUSZ JAWIEŃ
PROF. DR HAB. MED. MARIA SZEWCZYK
DR HAB. MED. MACIEJ SOPATA

9-10 GRUDNIA 2020, GODZINA 15:55

© 2021 Termedia

ZAPROSZENIE


O WEBINARIUM

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran kontynuuje praktyczne spotkania warsztatowe poświęcone leczeniu ran.

Debata Międzywojewódzka, to wydarzenie dedykowane lekarzom i pielęgniarkom z całej Polski, osobom które podejmują wspólne problemy występujące w każdym miejscu pracy oraz demaskują mity w leczeniu ran.

Po raz pierwszy będziemy mówić o ranach powstających po wynaczynieniach podczas chemioterapii, poruszymy zagadnienia oparzeń i ran w ginekologii.

Nasi eksperci podzielą się z Państwem wiedzą z zakresu podstaw leczenia ran w cukrzycy, łączenia różnych metod terapeutycznych podczas leczenia owrzodzeń goleni – np. jednoczesnego stosowania terapii podciśnieniowej i kompresjoterapii.

Spróbujemy także obalić najczęstsze mity panujące w dziedzinie antyseptyki i opracowania ran, na rzecz promowania rzetelnej wiedzy opartej na Konsensusie Higieny Rany.

Wszystkie informacje przekażemy w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Serdecznie zapraszam w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-RakowskaPARTNERSTWO MERYTORYCZNE I NADZÓR NAUKOWY

PARTNER STRATEGICZNY


PARTNER

SPONSORZY