NOWOŚCI W PADACZCE - II KONGRES SEKCJI PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

ONLINE, 10.12.2022

PROGRAM

 
10
grudnia
Sobota
10:55 - 11:00
OTWARCIE KONFERENCJI
11:00 - 12:10
SESJA 1
DIAGNOSTYKA I LECZENIE
11:00 - 11:20
Padaczka lekooporna
11:20 - 11:40
Diagnostyka róźnicowa w padaczce
11:40 - 12:00
Diagnostyka przedoperacyjna w padaczce
Wykładowca
Andrzej Rysz
dr n. med. Andrzej Rysz
12:00 - 12:10
Q&A
12:10 - 13:40
SESJA 2
CO NOWEGO W PADACZCE
12:10 - 12:30
Podstawy interakcji lekowych w padaczce
Wykładowca
Stanisław Jerzy Czuczwar
prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar
12:30 - 12:50
Działania niepożądane leków w padaczce
12:50 - 13:10
Padaczka w wieku podeszłym
Wykładowca
Barbara Elżbieta Chmielewska
dr n. med. Barbara Elżbieta Chmielewska
13:10 - 13:30
Co się zmieniło i na co czekamy w padaczce (refundacje, programy lekowe)
13:30 - 13:40
Q&A
13:40 - 13:50
Blok REKLAMOWY
13:50 - 15:00
SESJA 3
PADACZKA W PRZYPADKACH
13:50 - 14:10
Padaczka noworozpoznana - klasyfikacja napadów padaczkowych
14:10 - 14:30
Zespoły kliniczne - encefalograficzne u dzieci i młodzieży
Wykładowca
Barbara Steinborn
prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
14:30 - 14:50
SMEI – severe myoclonic epilepsy of infancy, Dravet's syndrome – case report
Wykładowca
dr n. med. Iryna Liskevych
14:50 - 15:10
Wykład sponsorowany
Padaczka lekooporna – opis przypadku
15:10 - 15:20
Q&A
15:20 - 15:30
Blok REKLAMOWY
15:30 - 16:40
SESJA 4
ASPEKTY KLINICZNE I SPOŁECZNE PADACZKI
15:30 - 15:50
Choroby towarzyszące w padaczce
15:50 - 16:10
Aspekty psychospołeczne padaczki - zaburzenia lękowe, depresja
16:10 - 16:30
Leczenie padaczki w różnych sytuacjach życiowych - ciąża, leczenie rehabilitacyjne, prowadzenie pojazdów
Wykładowca
Barbara Błaszczyk
dr hab. n. med., prof. nadzw. Barbara Błaszczyk
16:30 - 16:40
Q&A
16:40 - 17:00
Dyskusja okrągłego stołu - aktualne wyzwania systemu opieki nad chorymi na padaczkę w Polsce - z udziałem wszystkich panelistów
17:00 - 17:10
Zakończenie Kongresu