eISSN: 2449-9315
ISSN: 1234-8279
Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology/Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MEiN
40
 
1/2023
vol. 39
 
 

 
Artykuł redakcyjny

Edytorial 2023

Janusz Rybakowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1), 5–8
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127940
Artykuł przeglądowy

Sześćdziesiąt lat historii mechanizmu dopaminergicznego leków przeciwpsychotycznych

Janusz Rybakowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 9-17
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127421
Artykuł przeglądowy

Nowe leki przeciwpsychotyczne

Krzysztof Wojtasik-Bakalarz, Marcin Siwek
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 19-38
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2022.124608
Artykuł przeglądowy

Lumateperon w leczeniu schorzeń psychiatrycznych - przegląd literatury

Ada Kaczmarek, Wiktor Szymajda, Katarzyna Dettlaff
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 39-52
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127423
Artykuł przeglądowy

Breksanolon a dotychczasowe metody leczenia depresji okołoporodowej

Aleksandra Oracz, Stefan Modzelewski, Kamila Iłendo, Aleksandra Sokół
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 38 (1): 53-64
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127424
Artykuł przeglądowy

Patogeneza zespołów lękowych w koncepcjach Jaaka Pankseppa i Josepha LeDoux: implikacje dla farmakoterapii i psychoterapii

Sławomir Murawiec, Justyna Danel
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 65-78
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127422
Recenzja książki

Recenzja książki "Psychofarmakologia kliniczna" pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Janusza Rybakowskiego

Przemysław Bieńkowski
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2023, 39 (1): 79-80
Data publikacji online: 2023-07-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/fpn.2023.127425
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.