PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2020

 

WARSZAWA, 16.01.2020

* Zaproszenia w trakcie potwierdzania
 
16
stycznia
Czwartek
SALA WIELKA
08:00–08:30
Rejestracja uczestników
08:30–09:30
Sesja inauguracyjna: Wyzwania zdrowotne i makroekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia na rok 2020. Debata ekspertów
MODERATOR:
Janusz Michalak

ZAPROSZENI DO PANELU:
Marek Balicki – pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, były minister zdrowia
Bartłomiej Chmielowiec – rzecznik praw pacjenta
Bogna Cichowska-Duma – dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Michał Kępowicz – dyrektor ds. relacji strategicznych Philips
Tomasz Latos - przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Krzysztof Madej - wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Miłkowski - wiceminister zdrowia
Adam Niedzielski – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

ZAGADNIENIA:
- Jakie największe wyzwania na ten rok stoją przed naszym systemem ochrony zdrowia? Proszę wymienić 2-3 najważniejsze
- Brak kadr i pieniędzy w systemie. Było wiele pomysłów, jest uchwalona ustawa. Czy według Państwa zaczęliśmy już te problemy rozwiązywać? Czy przeciwnie - wynikające z nich trudności będą narastać?
- Czy takie zjawiska jak cyfryzacja i nowe terapie lekowe zaczynają zmieniać system w sposób znaczący?
- Co czeka pacjentów? Czy według Państwa jest szansa, że pacjenci w tym roku odczują jakiekolwiek pozytywne efekty wprowadzanych zmian? Czy będzie lepiej jak w roku 2019, czy gorzej?


9:40–10:40
Czy stabilne i przewidywalne prawo może stać się priorytetem w ochronie zdrowia?
MODERATOR:
Jacek Graliński

ZAPROSZENI DO PANELU:
Janusz Cieszyński – wiceminister zdrowia
Dariusz Klimczak– członek Sejmowej Komisji Zdrowia
Tomasz Latos – przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Beata Małecka-Libera – przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
Krzysztof Olszak – wicedyrektor w Departamencie Prawa Gospodarczego, Rządowe Centrum Legislacji
Arkadiusz Pączka – dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji, Pracodawcy RP

ZAGADNIENIA:
- Prezentacja raportu Komitetu Farmaceutycznego AmCham przy wsparciu Pracodawców RP: „Zdrowa Legislacja”
- Dobre praktyki dotyczące konsultacji społecznych - prekonsultacje, dobry dialog z interesariuszami, współpraca na poziomie Rady Dialogu Społecznego
- Rekomendowane zasady stanowienia prawa
10:50–11:50
Pilotażowy program trombektomii mechanicznej – podsumowanie programu Ministerstwa Zdrowia
MODERATOR:
Aleksandra Kurowska

ZAPROSZENI DO PANELU:
Małgorzata Gałązka-Sobotka – dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Bartosz Karaszewski – kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych w Centrum Udarowym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, główny ekspert medyczny MZ ds. udaru
Agnieszka Słowik – konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Łukasz Szumowski – minister zdrowia
Andrzej Śliwczyński – zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w NFZ
Jerzy Walecki – kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej PAN

ZAGADNIENIA:
- Prezentacja pierwszych wyników pilotażu programu trombektomii mechanicznej
- Jakie cele stawiamy sobie w opiece nad pacjentami z udarem?
- Optymalny model opieki udarowej w Polsce – perspektywa pacjenta, klinicysty, ośrodka, regionu
- Koncepcja Center of Excellence dla udarów
- Modele finansowania sprzyjające podnoszeniu jakości i efektywności opieki nad pacjentem z udarem
11:50–12:30
Przerwa na lunch
12:30–13:30
Priorytety w obszarze neonatologii
MODERATOR:
Aleksandra Kurowska

ZAPROSZENI DO PANELU:
Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – wiceprezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka
Ewa Helwich – konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii
Teresa Jackowska – konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
Ryszard Lauterbach – prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia

ZAGADNIENIA:
- Opieka nad najmniejszymi pacjentami jako jeden z priorytetów polityki zdrowotnej państwa
- Podsumowanie pozytywnych zmian ostatnich lat: zmiany w opiece okołoporodowej, zwiększenie wydatków na nowoczesny sprzęt do ratowania życia noworodków, wprowadzenie i rozszerzenie programu lekowego dla wcześniaków.
- Priorytety w obszarze neonatologii na 2020 rok
13:40–14:40
Priorytety w obszarze onkohematologii i onkologii
MODERATOR:
Krzysztof Jakubiak

ZAPROSZENI DO PANELU:
Gość specjalny – Gilberto Amauri de Godoy Filho „Giba" – mistrz świata i mistrz olimpijski w piłce siatkowej, ambasador kampanii ALL Children need you
Dominik Dziurda - dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMIT
Krzysztof Giannopoulos – kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Leszek Kraj – Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Wojciech Młynarski – kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Iga Rawicka – Fundacja EuropaColon Polska
Roman Topór-Mądry – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Krystyna Wechmann – prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

ZAGADNIENIA:
- Dostęp do nowoczesnych terapii w ostrej białaczce limfoblastycznej.
- Najnowsze schematy leczenia w szpiczaku mnogim. Co zyskamy?
- Rak trzustki. Czy uda nam się zmierzyć z tym typem nowotworu?
14:50–15:50
Personalizacja leczenia w obszarze chorób autoimmunologicznych
MODERATOR:
Krzysztof Jakubiak

ZAPROSZENI DO PANELU:
Marek Brzosko – konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Iwona Kasprzak – dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia
Maciej Miłkowski – wiceminister zdrowia
Izabela Obarska – ekspert w ochronie zdrowia
Witold Owczarek – kierownik Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny MON
Jarosław Reguła – konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii
Marcin Stajszczyk – przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii

ZAGADNIENIA:
- Znaczenie chorób autoimmunologicznych dla systemu ochrony zdrowia
- Postęp w leczeniu chorób autoimmunologicznych w reumatologii, gastroenterologii i dermatologii
- Personalizacja leczenia to prawo pacjenta i wymóg współczesnej medycyny


Sala Wielka
17:00–19:00
UROCZYSTA GALA KONKURSU „SUKCES ROKU 2019 W OCHRONIE ZDROWIA – LIDERZY MEDYCYNY”


© 2021 Termedia