SOBOTA KARDIOMETABOLICZNA - JEDEN CHORY WIELE PROBLEMÓW

 

SZCZECIN, 06.04.2024

PROGRAM

Program w wersji do druku
6
kwietnia
Sobota
Część warsztatowa
9:00 - 10:30
SESJA 1

Przypadki z życia wzięte – jeden chory wiele problemów - kardiologia, diabetologia i endokrynologia
Prezentacja przypadków wraz z omówieniem:
- kiedy wystarczą badania podstawowe?
- kiedy sięgać po badania dostępne w opiece koordynowanej?
- jak dobierać terapię?
- jak leczyć otyłość? (pod patronatem firmy Novo Nordisk)
Odpowiedzi na wszystkie pytania
10:30 - 11:00
Przerwa

Część wykładowa
11:00 - 12:30
SESJA 2

Zespół metaboliczny, zespół sercowo-naczyniowy-nerkowy-metaboliczny – wiele nazw, jeden chory

Pacjent z chorobą sercowo-naczyniową i cukrzycą - jak postępować zgodnie z nowymi wytycznymi ESC?
- ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta z cukrzycą
- leczenie hipotensyjne
- leczenie hipolipemizujące
- leczenie hipoglikemizujące
- diagnostyka choroby wieńcowej u pacjenta z cukrzycą

Migotanie przedsionków jako następstwo otyłości i zaburzeń metabolicznych – implikacje terapeutyczne
Cukrzyca, serce i nerki – pacjent w trójkącie bermudzkim

Pomiędzy wytycznymi a praktyką – co powinno decydować o terapii nadciśnienia tętniczego?
Dyskusja
12:30 - 12:45
Przerwa
12:45 - 14:15
SESJA 3

Trudne rozmowy– czyli jak przekonać chorego?

Trudne rozmowy z chorym o zmniejszeniu masy ciała
Trudne rozmowy z chorym o leczeniu statyną i szczepieniach – wiedza medyczna vs wiedza z internetu
Podwyższone stężenie kortyzolu i insulinoporność – jak rozmawiać z chorym o mitach z internetu?
Nieprawidłowy wynik badania - prosty algorytm postępowania
- pacjent ma LDL 19 mg/dL
- pacjent ma sód 123 mmol/l
- pacjent ma trójglicerydy 1400 mg/Dl
- pacjent ma glukozę 43 mg/dL
- pacjent ma ALAT 128 U/L
- pacjent ma TSH 0,0004
Dyskusja