TERAPIA PODCIŚNIENIOWA - PRZEKRACZAMY GRANICE

 

POZNAŃ, 22.05.2020 - 23.05.2020

KONFERENCJA ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA. NOWY TERMIN PODAMY WKRÓTCE.


• do 14 stycznia 2020 r. – 490 zł
• od 15 stycznia 2020 r. – 560 zł
• opłata od 21 maja 2020 roku oraz na miejscu (podczas konferencji) – 900 zł

Koszt udziału w bankiecie wynosi: 180 zł

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.
Termedia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty za udział.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.


Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa.
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem BAN20 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 17 maja 2020 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 9 maja 2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00