V KONFERENCJA KONTROWERSJE W UROLOGII I UROONKOLOGII

 

ONLINE, 08.04.2021 - 10.04.2021

 
8
kwietnia
CZWARTEK
16:00–16:10
Powitanie i wprowadzenie
 
Piotr Chłosta
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
 
16:10–16:30
Kwalifikacja chorych w wieku podeszłym do leczenia – czy wiek ma istotne znaczenie?
 
Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
 
16:30–16:50
Kierunki rozwoju diagnostyki ultrasonograficznej w badaniach układu moczowo-płciowego.
 
Andrzej Lewicki
dr n. med. Andrzej Lewicki
 
16:50–17:10
Analiza wybranych powikłań występujących po napromienieniu chorych z powodu raka gruczołu krokowego
 
dr med. Michał Skrzypczyk
 
17:10–17:30
RP vs. EBRT u chorych na raka stercza zaawansowanego miejscowo / wysokiego ryzyka
 
Piotr Chłosta
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
 
17:30–17:50
Jak poradzić sobie z powikłaniami, które wystąpiły po leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego?
 
dr med. Michał Skrzypczyk
 
17:50–18:00
Przerwa, zwiedzenie wirtualnej wystawy firm farmacutycznych
18:00–18:20
Radioterapia łączona z hormonoterapią w leczeniu raka stercza – dla kogo i kiedy?
Wykład sponsorowany firmy
 
Jacek Fijuth
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 
18:20–18:40
Ratunkowa laparoskopowa prostatektomia u chorych na zaawansowanego raka stercza: czy jest możliwa, a jeśli tak to czy jest korzystna?
 
Tomasz Wiatr
dr Tomasz Wiatr
 
18:40–19:00
Leczenie chorych na hormonowrażliwego raka stercza z przerzutami
 
Anna K. Czech
dr Anna K. Czech
 
19:00–19:20
Znaczenie endoskopowej ratunkowej limfadenektomii u chorych ze wznową biochemiczną po radykalnej prostatektomii.
 
Tomasz Wiatr
dr Tomasz Wiatr
 
19:20–19:40
Postępy w leczeniu CRPC
Wykład sponsorowany firmy
 
Paweł Potocki
dr med. Paweł Potocki
 


9
kwietnia
PIĄTEK
16:00–16:20
Rak nerki ograniczony do narządu - czynniki wpływające na wybór metody leczenia- AS czy NSS czy RN.
 
Michał Zembrzuski
dr Michał Zembrzuski
 
16:20–16:40
LAP NSS vs. ROB NSS. Postępy w chirurgii nerkooszczędzającej
 
dr hab. Artur A. Antoniewicz
 
16:40–17:00
Leczenie chorych na raka nerki wrastającego do układu żylnego
 
dr n. med. Katarzyna Gronostaj
 
17:00–17:20
Postępy w leczeniu chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
 
dr med. Kamil Konopka
 
17:20–17:40
Przerwa, zwiedzenie wirtualnej wystawy firm farmacutycznych
17:40–18:00
Badania obrazowe u chorych na raka pęcherza moczowego.
 
Anna K. Czech
dr Anna K. Czech
 
18:00–18:20
Leczenie skojarzone chorych na naciekającego raka pęcherza moczowego (MIBC)
 
dr n. med. Katarzyna Gronostaj
 
18:20–18:40
RARC vs. LRC (cystektomia radykalna z asystą robota vs. laparoskopową cystektomia radykalna)
 
Tomasz Drewa
prof. Tomasz Drewa
 
18:40–19:00
Postępy w leczeniu chorych na uogólnionego raka przejściowonabłonkowego (urotelialnego)
 
prof. dr hab. n. med Piotr J. Wysocki
 


10
kwietnia
SOBOTA
10:00–10:20
LUTS Polska – częstość, uciążliwość oraz wpływ na jakość życia objawów z dolnych dróg moczowych oraz zespołu pęcherza nadaktywnego w populacji Polski
 
Mikołaj Przydacz
dr med. Mikołaj Przydacz
 
10:20–10:40
PCNL vs. RIRS w leczeniu chorych na kamicę nerki
 
Tadeusz Hessel
dr Tadeusz Hessel
 
10:40–11:00
Stan odżywiania a wyniki leczenia onkologicznego w urologii
 
Tomasz Drewa
prof. Tomasz Drewa
 
11:00–11:20
Rozpoznanie i diagnostyka różnicowa zespołu pęcherza nadaktywnego
 
Mikołaj Przydacz
dr med. Mikołaj Przydacz
 
11:20–11:40
Endoskopowa radykalna limfadenktomia pachwinowa u chorych na raka prącia
 
Michał Zembrzuski
dr Michał Zembrzuski
 
11:40–12:00
URO - best
 
prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
 
12:00–12:10
Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
Piotr Chłosta
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
 


© 2021 Termedia