VI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

BIAŁYSTOK, 02.09.2021 - 04.09.2021

PROGRAM

 
2
września
Czwartek
14:00–15:30
Sesja
HISTORIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Przewodniczące:
 
Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS
 
14:00–14:20
Historia Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
 
Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS
 
14:20–14:40
Jacek Łuczak – pionier opieki paliatywnej
 
14:40–15:00
Wspomnienie o prof. Janinie Kujawskiej-Tenner
 
15:00–15:20
Pierwsze hospicjum stacjonarne w Białymstoku
 
15:20–15:30
Dyskusja i podsumowanie sesji


15:30–16:00
Przerwa


Sala Plenarna
16:00–18:00
CEREMONIA OTWARCIA
Przewodniczący:
 
 
Uroczyste otwarcie Zjazdu
 
Wspomnienie o tych, którzy odeszli
 
Wręczenie nagród Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
 
Wykład plenarny: „Pain 2.0”
 
 
Wykład plenarny: „Opieka paliatywna – wyzwanie XXI wieku”
 
Krystyna de Walden-Gałuszko
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
 


3
września
Piątek
9:00–10:35
Sesja
OBJAWY
Przewodniczące:
 
prof. dr hab. n. med. Maria Winnicka
 
9:00–9:25
Problemy z błoną śluzową jamy ustnej u osób pozostających w opiece paliatywnej
 
9:25–9:50
Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej – patomechanizm powstawania oraz możliwości postępowania terapeutycznego
 
9:50–10:15
Nowoczesna radioterapia – obalanie dogmatów czy fałszywa wiara?
 
lek. Wojciech Rolski
 
10:15–10:35
Dyskusja i podsumowanie sesji


 
10:35–11:00
Przerwa


11:00–12:35
Sesja
STANDARDY OPIEKI PALIATYWNEJ
Przewodnicząca:
 
11:00–11:10
Nowe standardy organizacyjne opieki paliatywnej – czy mamy wizję?
 
11:10–11:20
Przegląd definicji opieki paliatywnej
 
11:20–11:40
Przegląd standardów organizacyjnych opieki paliatywnej z innych krajów
 
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
 
Marcin Janecki
dr n. med. Marcin Janecki
 
11:40–11:55
Ambulatoryjna i domowa opieka paliatywna – propozycje zmian
 
Michał Graczyk
dr n. med. Michał Graczyk
 
11:55–12:10
Stacjonarne formy opieki paliatywnej – kierunki zmian, minimalne warunki lokalowe
 
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
12:10–12:30
Dyskusja i podsumowanie sesji


 
12:35–13:00
Przerwa


13:00–14:30
Sesja
FARMAKOTERAPIA BÓLU
Przewodniczący:
 
Marcin Janecki
dr n. med. Marcin Janecki
 
13:00–13:20
Farmakoterapia bólu neuropatycznego – zalecenia 2021
 
Magdalena Kocot-Kępska
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
 
13:20–13:40
Zastosowanie miejscowe analgetyków opioidowych na bolesne owrzodzenia nowotworowe
 
13:40–14:00
Ból kostny u chorych z nowotworami - patomechanizm i leczenie
 
Marcin Janecki
dr n. med. Marcin Janecki
 
14:00–14:20
Wpływ opioidów na układ odpornościowy
 
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
14:20–14:30
Dyskusja i podsumowanie sesji


 
14:30–15:30
Przerwa


15:30–17:30
Sesja
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
Przewodniczące:
 
15:30–15:50
Lęk przed śmiercią – jak pielęgniarka czy lekarz może go przezwyciężyć?
 
15:50–16:10
Poczucie sensu życia i postawy wobec śmierci a stosunek do eutanazji – raport z badań
 
16:10–16:30
Ocena jakości życia pacjentów ze szpiczakiem mnogim
 
16:30–16:50
Jakość opieki paliatywnej sprawowanej nad pacjentami z nowotworem płuc - raport z badań
 
16:50–17:30
Dyskusja i podsumowanie sesji


4
września
Sobota
9:00–10:30
Sesja
OPIEKA PALIATYWNA NAD PACJENTEM NIEONKOLOGICZNYM
Przewodniczący:
 
Tomasz Pasierski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
 
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
 
9:00–9:20
Modyfikacja terapii kardiologicznej w opiece paliatywnej
 
Tomasz Pasierski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
 
9:20–9:40
Insulinoterapia w opiece paliatywnej
 
dr n. med. Aleksandra Modlińska
 
9:40–10:00
Wsparcie fizjoterapeutyczne w bólu neuropatycznym
 
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
 
10:00–10:20
Co u pacjentów chorych na SLA wpływa na decyzję o włączeniu wspomagania oddychania respiratorem?
 
10:20–10:30
Dyskusja i podsumowanie sesji


 
10:30–11:00
Przerwa


11:00–12:30
Sesja
INTERWENCYJNE LECZENIE BÓLU
Przewodniczący:
 
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
 
11:00–11:20
Podpajęczynówkowe podawanie analgetyków w leczeniu bólu: nowe aspekty, stare kontrowersje
 
dr n. med. Jacek Rykowski
 
11:20–11:40
Neurolizy splotu trzewnego w bólach spowodowanych nowotworem, wskazania do inwazyjnego leczenia bólów śródbrzusza
 
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
 
11:40–12:00
Zabiegi interwencyjne w leczeniu neuropatii spowodowanej chorobą nowotworową
 
12:00–12:20
Zastosowanie kriolezji w leczeniu bólów nowotworowych
 
12:20–12:30
Dyskusja i podsumowanie sesji


12:30–13:00
Przerwa


13:00–14:10
Sesja
POSTĘPOWANIE W SCHYŁKOWYM OKRESIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ
Przewodniczący:
 
13:00–13:25
Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w schyłkowym okresie choroby nowotworowej
 
13:25–13:35
Dyskusja
13:35–14:00
Opieka nad pacjentem z nowotworem w ostatnich tygodniach życia – zalecenia kliniczne ESMO 2021
 
14:00–14:15
Dyskusja