VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 14.09.2022 - 17.09.2022

14
września
Środa
POSTER SESSION - Plakaty będą wyświetlane w kioskach multimedialnych w holu głównym
10:00 - 11:30
Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - HOTEL WIENIAWSKI
Kursy szkoleniowe
12:30 - 14:00
CHOROBY NACZYNIOWE
Przewodniczący
Michał Karliński
dr hab. n. med. Michał Karliński
12:30 - 12:50
Jak skrócić czas "door-to-needle"?
Wykładowca
dr n. med. Antoni Ferens
12:50 - 13:10
Udar najbardziej nieprzewidywalny - udar pnia mózgu
13:10 - 13:30
Nadciśnienie tętnicze w udarze
13:30 - 13:50
Monitorowanie zaburzeń połykania po udarze mózgu
13:50 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:30
NEURORADIOLOGIA
Przewodniczący
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
14:00 - 14:30
Udar mózgu – od diagnostyki do terapii
Wykładowcy
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
dr n. med. Bartosz Mruk
14:30 - 14:45
Stwardnienie rozsiane – perspektywa radiologa
Wykładowca
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
14:45 - 15:00
Choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie
Wykładowca
dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
15:00 - 15:30
Panel dyskusyjny
Przewodniczący
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
15:30 - 16:00
Przerwa
12:30 - 14:00
CHOROBY DEMIELINIZACYJNE
Moderatorzy
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
12:30 - 12:42
CIS – kiedy rozpoznać i leczyć?
Wykładowca
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
12:42 - 12:54
Autoimmunologiczne zapalenie mózgu
12:54 - 13:06
Spektrum chorób z kręgu NMO – jak rozpoznawać i leczyć?
Wykładowca
Monika Nojszewska
dr hab. n. med. Monika Nojszewska
13:06 - 13:18
Dieta w SM – fakty i mity
13:18 - 13:30
PIRA – nowe pojęcie w postrzeganiu skuteczności DMT
Wykładowca
Sławomir Wawrzyniak
dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
13:30 - 13:42
Nadchodzące terapie immunomodulujące w SM
13:42 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:20
Czy padaczka lekooporna jest zawsze lekooporna?
Wykładowca
Joanna Jędrzejczak
dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Jędrzejczak
14:20 - 14:40
Leczenie stanu padaczkowego
Wykładowca
Ewa Nagańska
dr hab. n. med. Ewa Nagańska
14:40 - 15:00
Leczenie operacyjne padaczki – wskazania i diagnostyka przedoperacyjna
15:00 - 15:20
Korelacje kliniczno-elektroencefalograficzne u chorych z padaczką w praktyce neurologa
15:20 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:00
Przerwa
16:00 - 17:00
SESJA SPONSOROWANA FIRMY


Żyć z padaczką i nie zwariować
Moderator:
16:00 - 16:40
Zaburzenia nastroju w padaczce: punkt widzenia psychiatry i neurologa
16:40 - 17:00
Cenobamat - nowy lek, nowe możliwości terapii padaczki
12:30 - 14:00
CHOROBY POZAPIRAMIDOWE
Przewodniczący
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
12:30 - 12:45
Nowe kryteria diagnostyczne MSA
12:45 - 13:00
Drżenie samoistne – rozpoznanie podstawą skutecznej terapii
13:00 - 13:15
Diagnostyka różnicowa drżenia
13:15 - 13:30
Nowe techniki zabiegowego leczenia drżenia
13:30 - 13:45
Tiki jakich nie znacie
Wykładowcy
Justyna Kaczyńska
lek. Justyna Kaczyńska
13:45 - 14:00
Łagodne objawy parkinsonowskie (mild parkinsonian signs)
14:00 - 15:30
ZESPOŁY BÓLOWE
14:00 - 14:15
Walka z bólem w historycznym przeglądzie wydarzeń
14:15 - 14:30
Fibromialgia – aktualny stan wiedzy
14:30 - 14:45
Problemy diagnostyczno - terapeutyczne w neuralgii trójdzielnej
14:45 - 15:00
Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy - współczesne możliwości diagnostyki i terapii
Wykładowca
Kazimierz Tomczykiewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Kazimierz Tomczykiewicz
15:00 - 15:20
Oftalmoplegia bolesna - zespół Tolosay Hunta
Wykładowcy
Izabela Domitrz
prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
15:20 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:00
Przerwa
16:00 - 17:00
SESJA SPONSOROWANA
16:00 - 16:30
Wykład sponsorowany firmy


Pacjent z bólem potrzebuje „rozluźnienia” – debata ekspertów
Wykładowcy
Małgorzata Malec-Milewska
dr hab. n. med., prof. nadzw. Małgorzata Malec-Milewska
12:30 - 14:00
12:30 - 12:50
Miopatia zapalna czy miopatia po statynach
12:50 - 13:10
Szerokie spektrum kliniczne chorób neuronu ruchowego
Wykładowca
Monika Ostrowska
dr n. med. Monika Ostrowska
13:10 - 13:30
Neuropatie z odwracalnym blokiem przewodzenia
Wykładowcy
Anna Potulska-Chromik
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
13:30 - 13:50
Ocena czynności cienkich włókien nerwów obwodowych jako uzupełnienie standardowych badań elektrofizjologicznych, czyli czego nie widać w neurografii
13:50 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:30
CHOROBY OTĘPIENNE
14:00 - 14:25
Rola badania neuropsychologicznego w diagnostyce różnicowej łagodnych zaburzeń poznawczych
Wykładowca
14:25 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:55
Czy należy różnicować otępienie w przebiegu choroby Parkinsona i otępienie z ciałami Lewy'ego?
14:55 - 15:00
Dyskusja
15:00 - 15:25
Spektrum FTD – różnorodne oblicza otępienia czołowo-skroniowego
15:25 - 15:30
Dyskusja
15:30 - 16:00
Przerwa
SALA A
SALA OPEROWA, POZIOM +1

INAUGURACJA KONFERENCJI
17:00 - 18:00
Powitanie
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik naukowy konferencji
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Panel Dyskusyjny – Stan opieki zdrowotnej w województwie lubelskim na tle kraju i Europy
Wystąpienia zaproszonych gości
Maciej Miłkowski - Minister Zdrowia
Jan Kanthak - Wiceminister Aktywów Państwowych
Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski
Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublina
inż. Dariusz Czerwiński prof. uczelni - Prorektor Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab n. med. Robert Rejdak - Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
15
września
Czwartek
7:45 - 9:15
Zebranie Zarządu Głównego Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN - HOTEL WIENIAWSKI
Przewodniczący
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
POSTER SESSION - Plakaty będą wyświetlane w kioskach multimedialnych w holu głównym
08:00 - 09:00
PREZENTACJE USTNE WYRÓŻNIONYCH PRAC POSTEROWYCH
08:00 - 09:00
Posiedzenie Zarządu Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN - SALA ANDERSENA, poziom +2
09:00 - 10:30
SESJA SPONSOROWANA
09:00 - 10:00
SESJA SPONSOROWANA INICJATYWY


9:00 - 9:10
Inicjatywa Angels w Polsce
9:10 - 9:35
Neuroobrazowanie w kwalifikacji do trombektomii mechanicznej
9:35 - 10:00
Monitorowanie jakości opieki udarowej – korzyści z rejestru ResQ
Wykładowca
Michał Karliński
dr hab. n. med. Michał Karliński
10:00 - 10:30
Wykład sponsorowany
firmy


Nowości w leczeniu interwencyjnym ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu
10:30 - 11:00
Przerwa
09:00 - 10:20
SESJA SPONSOROWANA
09:00 - 10:00
SESJA SATELITARNA FIRMY


Co rok 2022 przynosi nowego w leczeniu migreny
09:00 - 09:20
Dlaczego rozmawiamy o migrenie?
Wykładowca
Izabela Domitrz
prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
09:20 - 09:40
Znaczenie CGRP w patogenezie migreny
09:40 - 10:00
Antagoniści receptora CGRP w migrenie - rola rimegepantu
10:00 - 10:20
Wykład sponsorowany firmy

Co nowego w leczeniu toksyną botulinową przewlekłej migreny?
10:20 - 11:00
Przerwa
09:00 - 10:30
SESJA SPONSOROWANA
9:00 - 9:45
Wykład sponsorowany firmy

Zatańcz z Duodopą, czyli jak podejmować właściwe decyzje terapeutyczne u osób z chorobą Parkinsona

SESJA INTERAKTYWNA
Wykładowcy
lek. Katarzyna Markowska
lek. Justyna Gawryluk
09:45 - 10:15
Wykład sponsorowany firmy

Dlaczego brywaracetam?
10:15 - 11:00
Przerwa
09:00 - 10:30
SESJA SPONSOROWANA
09:00 - 09:30
Wykład sponsorowany firmy

„Śniadanie z PPMS" – dlaczego tak rzadko rozpoznajemy i leczymy PPMS?
09:30 - 10:00
Poranna kawa z firmą

Ciąża i karmienie piersią u pacjentek z SM
Praktyka kliniczna i opublikowane dane naukowe
Wykładowcy
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
10:00 - 10:30
Wykład sponsorowany firmy

„Dzisiaj” jest inne z perspektywy „wczoraj” i „jutro” – czas w SM (dyskusja)
10:30 - 11:00
Przerwa
SALA A
Sala Operowa
poziom +1
11:00 - 12:30
Wręczenie dyplomów Członków Honorowych PTN
Od badań genetycznych do praktyki klinicznej na przykładzie leukoencefalopatii związanej z genem CSF1R
Neuroimmunologia – era przeciwciał monoklonalnych
Czy możliwa jest regeneracja/przywrócenie funkcji w ośrodkowym układzie nerwowym?: fakty i mity
12:30 - 13:00
Przerwa
13:00 - 13:45
SESJA SPONSOROWANA ZŁOTEGO PARTNERA


MODERATOR
13:00 - 13:15
Miastenia gravis – diagnostyka
13:15 - 13:30
Nowa możliwość terapeutyczna dla pacjentów z uogólnioną MG
13:30 - 13:45
Dyskusja
13:45 - 14:30
SESJA SPONSOROWANA ZŁOTEGO PARTNERA


Ozanimod – wysoce efektywna terapia dla pacjentów z RRMS
MODERATOR
13:45 - 13:55
Zmiana paradygmatu leczenia pacjentów z RRMS
13:55 - 14:10
Co jest istotne w leczeniu RRMS
14:10 - 14:25
Najnowsze dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa terapii ozanimodem u pacjentów z RRMS
14:25 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 15:30
Przerwa lunchowa
15:30 - 17:00
15:30 - 15:55
Co nowego w padaczce A.D.2022
15:55 - 16:20
Padaczki autoimmunologiczne – diagnostyka, leczenie i przebieg
16:20 - 16:45
Kiedy zacząć, a kiedy przestać leczyć? –
Włączanie i odstawianie leków przeciwpadaczkowych
16:45 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:30
Przerwa
17:30 - 19:00
17:30 - 17:50
Networking in stroke – the mission of ESO
Wykładowca
prof. Peter Kelly
17:50 - 18:10
Nowe horyzonty leczenia trombolitycznego
18:10 - 18:30
Ewolucja wskazań do trombektomii
18:30 - 18:50
Miażdżyca tętnic wewnątrzczaszkowych - jak leczyć a jak nie leczyć
18:50 - 19:00
Dyskusja
15:30 - 17:00
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NERWOWO-MIĘŚNIOWE
15:30 - 15:55
MMN czy SLA: praktyczne spojrzenie na obowiązujące kryteria
Wykładowca
Wojciech Turaj
dr hab. n. med. Wojciech Turaj
15:55 - 16:20
Zespoły paranowotworowe w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego
16:20 - 16:45
Problemy na trzech poziomach synapsy
16:45 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:30
Przerwa
17:30 - 19:00
SESJA POGLĄDOWA: GORĄCE TEMATY
17:30 - 17:50
Molekularne biomarkery stwardnienia rozsianego
17:50 - 18:10
Updated ECTRIMS/EAN Guideline on disease modifying drugs in multiple sclerosis
18:10 - 18:30
What can we learn from the treatment of optic neuritis subgroups for the treatment of MS, MOG and NMOSD?
Wykładowca
18:30 - 18:50
Przyszłość leczenia stwardnienia rozsianego
18:50 - 19:00
Dyskusja
15:30 - 17:00
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY OTĘPIENNE
15:30 - 15:55
Kliniczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych – tu i teraz
Wykładowca
dr hab. n. med., prof. uczelni Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
15:55 - 16:00
Dyskusja
16:00 - 16:25
Zastosowanie biomarkerów w diagnostyce otępienia – co nas czeka w niedalekiej przyszłości
16:25 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 16:55
Aktualne możliwości leczenia w otępieniach
16:55 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:30
Przerwa
17:30 - 19:00
SESJA POGLĄDOWA: BÓLE GŁOWY
Przewodniczący
Izabela Domitrz
prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
17:30 - 17:50
Patofizjologia trójdzielno-autonomicznych bólów głowy
17:50 - 18:05
Różnicowanie trójdzielno-autonomicznych bólów głowy
Wykładowca
Izabela Domitrz
prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
18:05 - 18:25
Patofizjologia migreny
18:25 - 18:45
Kontrowersyjne metody leczenia migreny
18:45 - 19:00
Odmienności leczenia migreny u dzieci
19:00 - 19:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY


Antykoagulacja – na co zwrócić uwagę jako neurolog
19:00 - 19:15
Praktyczne aspekty leczenia przeciwkrzepliwego
Wykładowca
Michał Karliński
dr hab. n. med. Michał Karliński
19:15 - 19:30
Prewencja wtórna udaru mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z wykorzystaniem dabigatranu
Wykładowca
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
15:30 - 15:45
Immunosenescence - starzenie się układu immunologicznego
15:45 - 16:00
RIS - w praktyce klinicznej
16:00 - 16:15
Aktualne strategie leczenia SM
Wykładowca
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
16:15 - 16:30
Szczepienia u chorych ze stwardnieniem rozsianym
16:30 - 16:45
Interakcje leków stosowanych w terapii modulującej przebieg SM
16:45 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:30
Przerwa
17:30 - 19:00
SESJA POGLĄDOWA: NEUROFARMAKOLOGIA - NOWE LEKI, BADANIA KLINICZNE - JAKĄ DROGĄ PODĄŻAJĄ POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW
17:30 - 17:50
HOT TOPIC - kanabinoidy w neurologii - co warto wiedzieć?
17:50 - 18:10
Od deplecji od neuroregeneracji – przyszłość krajobrazu terapeutycznego w zaburzeniach neuroimmunologicznych
18:10 - 18:30
Czy inhibitory kinazy Brutona to nowe możliwości w leczeniu stwardnienia rozsianego?
18:30 - 18:50
Dokąd nas prowadzą nowe leki przeciwpadaczkowe – terapia spersonalizowana, terapia w szczególnych zespołach padaczkowych
18:50 - 19:00
Dyskusja
19:00 - 20:00
Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy - SALA ANDERSENA, poziom +2
16
września
Piątek
POSTER SESSION - Plakaty będą wyświetlane w kioskach multimedialnych w holu głównym
08:30 - 10:00
SESJA SPECJALNA: PRZYPADKI VIDEO
08:30 - 08:40
Dystonia dolnej części twarzy
Wykładowcy
Justyna Kaczyńska
lek. Justyna Kaczyńska
08:40 - 08:45
Dyskusja
08:45 - 08:55
19-letni pacjent z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i niesprawnością ruchową
Wykładowcy
Małgorzata Kowalska
lek. Małgorzata Kowalska
Dariusz Koziorowski
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
08:55 - 09:00
Dyskusja
09:00 - 09:10
Młoda kobieta z postępującym parkinsonizmem
Wykładowcy
lek. Magdalena Kwaśniak-Butowska
09:10 - 09:15
Dyskusja
09:15 - 09:25
Wzmożone napięcie mięśniowe – co to jest?
Wykładowcy
Dariusz Koziorowski
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
09:25 - 09:30
Dyskusja
09:30 - 09:40
Różne oblicza tej samej choroby
09:40 - 09:45
Dyskusja
09:45 - 09:55
Zaburzenia ruchowe u 33-letniej pacjentki
Wykładowcy
Bożena Kłysz
dr n. med. Bożena Kłysz
09:55 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:30
Przerwa
08:30 - 10:00
SESJA POGLĄDOWA: INSTRUMENTALNE METODY PROFILAKTYKI I LECZENIA SCHORZEŃ UKŁADU NERWOWEGO
08:30 - 08:50
Neuromodulacja i techniki małoinwazyjne w terapii padaczki lekoopornej
08:50 - 09:10
Cyber knife w terapii neuralgii trójdzielnej
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
09:10 - 09:30
Urządzeniowe metody wtórnej profilaktyki sercopochodnego udaru mózgu (PFO, LAA)
Wykładowca
Michał Karliński
dr hab. n. med. Michał Karliński
09:30 - 09:50
Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu choroby Parkinsona - stan obecny, kierunki rozwoju
Wykładowca
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
09:50 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:30
Przerwa
08:30 - 10:00
SESJA POGLĄDOWA: ZABURZENIA SNU
08:30 - 08:50
Edukacja z zakresu zaburzeń snu osób specjalizujących się w neurologii
08:50 - 09:10
Zaburzenia snu jako czynnik ryzyka i prognozy w wybranych chorobach neurologicznych
Wykładowca
Monika Rudzińska-Bar
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
09:10 - 09:30
Leczenie zaburzeń snu w wieku podeszłym
Wykładowca
Radosław Magierski
dr n. med. Radosław Magierski
09:30 - 09:50
Zaburzenia snu REM jako przedruchowy objaw α-synukleinopatii
09:50 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:30
Przerwa
08:00 - 08:30
Poranne seminarium: Jak pisać prace naukowe?
08:30 - 10:00
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NEUROLOGICZNE A CIĄŻA
08:30 - 08:50
Udar w ciąży i połogu - poważnym wyzwaniem dla neurologa
08:50 - 09:10
Choroba Wilsona i ciąża – implikacje kliniczne oraz zalecenia
09:10 - 09:30
Chora na padaczkę w ciąży i połogu - wyzwanie dla neurologa
Wykładowca
Barbara Błaszczyk
dr hab. n. med., prof. nadzw. Barbara Błaszczyk
09:30 - 09:50
Miastenia w ciąży
09:50 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:30
Przerwa
SALA A
Sala Operowa
poziom +1
10:30 - 12:00
SESJA PLENARNA: STRATEGIA DLA NEUROLOGII
10:30 - 10:45
General neurology – perspective of EAN
Wykładowca
Claudio Bassetti
prof. dr med. Claudio Bassetti
10:45 - 10:55
Strategia dla neurologii – plany i perspektywy PTN
10:55 - 11:05
Neurologia w Polsce – co udało się osiągnąć – perspektywa konsultanta krajowego
Wykładowca
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
11:05 - 11:15
Krajowa Rada ds. Neurologii – podsumowanie działalności, plany i priorytety
12:00 - 12:30
Przerwa
12:30 - 13:30
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO PARTNERA    
Poprawa sprawności pacjenta – główny cel terapeutyczny w SM i SMA
Moderator
12:30 - 12:35
12:35 - 12:50
Zatrzymanie postępu choroby i poprawa sprawności u pacjentów z SM – personalizacja leczenia
12:50 - 13:05
Efficacy of TYSABRI in new form of administration - experience with TYSABRI sc, Czech Republic point of view
Wykładowca
Dana Horáková, MD, PhD
Assoc Prof. Dana Horáková, MD, PhD
13:05 - 13:20
Rola nusinersenu w leczeniu dorosłych pacjentów z SMA na podstawie danych z rzeczywistej praktyki klinicznej
13:20 - 13:30
Dyskusja
13:30 - 14:00
WYKŁAD SPONSOROWANY ZŁOTEGO PARTNERA    
Na co warto zwrócić uwagę wybierając lek Zeposia (ozanimod) dla pacjentów z RRMS? – perspektywa klinicysty
Wykładowcy
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
14:00 - 15:00
Przerwa lunchowa
14:00 - 15:00
Spotkanie Editorial Board czasopisma „Neurologia i Neurochirurgia Polska" - SALA ANDERSENA, poziom +2
15:00 - 16:30
SESJA SPECJALNA: WYZWANIA W ROZWOJU NOWYCH LEKÓW
Przewodniczący
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
15:05 - 15:25
Doskonalenie farmakoterapii w neurologii: nowe substancje lecznicze, nowe wskazania, czy nowe kombinacje leków?
15:25 - 15:45
Drug development in MS: successes and challenges for the future
Wykładowca
15:45 - 16:05
Rozwój nowych leków w padaczce - sukcesy i porażki
16:05 - 16:25
Terapia genowa mózgu
16:25 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
SESJA SPONSOROWANA
17:00 - 17:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
17:00 - 17:15
Jak skutecznie zahamować SM – badania kliniczne i real world data dotyczące okrelizumabu
17:15 - 17:30
Co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie satralizumabu w leczeniu pacjentów z NMOSD AQP4Ab+ ?
Wykładowcy
Aleksandra Podlecka-Piętowska
dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
17:30 - 17:45
Sesja Cony: Kontrowersje w stwarnieniu rozsianym
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Amos D. Korczyn
17:45 - 18:45
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

Nowe szanse dla chorych na stwardnienie rozsiane

SESJA INTERAKTYWNA
17:45 - 18:05
Jak optymalizować leczenie chorych na RRMS: HETa czy eskalacja?
Debata w stylu CONy (Controversies in Neurology)
18:05 - 18:15
Szanse vs. zagrożenia wynikające z wprowadzenia nowych leków do leczenia chorych na SM
Dyskusja
18:30 - 18:45
Podsumowanie
15:00 - 16:30
SESJA POGLĄDOWA: NEUROONKOLOGIA
15:00 - 15:20
Udar mózgu w przebiegu choroby nowotworowej
15:20 - 15:40
Nowe trendy w leczeniu operacyjnym guzów mózgu pochodzenia glejowego
Wykładowca
dr n. med. Jakub Moskal
15:40 - 16:00
Praktyczne aspekty dialogu onkologa i neurologa. Wyzwania podczas konsultacji neurologicznej u chorego na nowotwór
16:00 - 16:15
Aktualizacja możliwości i zasad postępowania w neuroonkologii i onkoneurologii
16:15 - 16:30
Objawy ze strony układu nerwowego w przebiegu zaawansowanych terapii w onkologii
Wykładowca
dr n. med. Joanna Rybacka-Mossakowska
16:30 - 17:00
Przerwa
15:00 - 16:30
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY POZAPIRAMIDOWE
Przewodniczący
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
15:00 - 15:15
Choroba Parkinsona – jedna czy wiele chorób?
Wykładowca
Dariusz Koziorowski
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
15:15 - 15:30
Wrodzone ataksje a spastyczne paraplegie
Wykładowca
Monika Rudzińska-Bar
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
15:30 - 15:45
Wpływ urazów mózgu na rozwój procesów neurozwyrodnieniowych
Wykładowca
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
15:45 - 16:00
Stany nagłe w zaburzeniach ruchowych
Wykładowca
Agata Gajos
dr hab. n. med. Agata Gajos
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
Zaburzenia ruchowe w przebiegu infekcji paciorkowcowych
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:10
SESJA SPONSOROWANA
17:00 - 17:45
Wykład sponsorowany firmy

Choroba Alzheimera oczami psychiatry
17:45 - 17:50
Dyskusja
17:50 - 18:10
Wykład sponsorowany firmy

Dlaczego i jak stosować inhibitory COMT w leczeniu choroby Parkinsona?
Wykładowca
Monika Rudzińska-Bar
prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
15:00 - 16:30
SESJA POGLĄDOWA MŁODYCH NEUROLOGÓW
Przewodniczący
Małgorzata Kowalska
lek. Małgorzata Kowalska
15:00 - 15:20
Dlaczego warto być członkiem Sekcji Młodych Neurologów w perspektywie obecnych oraz planowanych aktywności Sekcji?
15:20 - 15:50
EAN RRFS – Prospects for the scientific and clinical development of young neurologists
Wykładowca
Luca Cuffaro, MD (RRFS President)
15:50 - 16:10
Staże kliniczne w Polsce i Europie – co warto wiedzieć przed wyborem ośrodka?
Wykładowca
Małgorzata Kowalska
lek. Małgorzata Kowalska
16:10 - 16:30
Programy grantowe w Polsce – jakich błędów nie popełniać, aplikując o grant?
Wykładowca
dr n. med. Lidia Kotuła
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:05
SESJA SPONSOROWANA
17:00 - 17:45
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

Debata ekspertów – toksyna botulinowa w praktyce neurologa

SESJA INTERAKTYWNA
17:00 - 17:15
Jak leczyć stany wzmożonego napięcia mięśniowego?
17:15 - 17:30
Dlaczego spastyczność po udarze można i trzeba leczyć?
17:30 - 17:45
Dyskusja
17:45 - 18:05
Wykład sponsorowany firmy

Nowe możliwości w terapii lekami miorelaksacyjnymi
Wykładowca
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
17
września
Sobota
POSTER SESSION - Plakaty będą wyświetlane w kioskach multimedialnych w holu głównym
8:00 - 9:00
Zebranie kolegium redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Neurologicznego" - SALA ANDERSENA, poziom +2
Przewodniczący
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
10:00 - 13:30
Spotkanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - SALA ANDERSENA, poziom +2
Przewodniczący
Anna Gryżewska
Anna Gryżewska
09:00 - 10:30
SESJA PLENARNA: NEUROLOGIA A SZTUKA
09:00 - 09:30
Wielcy kompozytorzy na oddziale neurologii, czyli wpływ chorób mózgu na kreatywność
09:30 - 10:00
Otępienie i sztuka
10:00 - 10:30
Bieszczadzkie sacrum
10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 11:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY

SMA – Hot topics 2022
10:45 - 11:00
Aktualny krajobraz i nowe perspektywy leczenia SMA w Polsce
11:00 - 11:10
Kluczowe dane rejestracyjne rysdyplamu
11:10 - 11:25
Evrysdi w programie lekowym B.102.FM - praktyczne aspekty
11:25 - 11:30
Dyskusja
11:30 - 12:10
SESJA SPONSOROWANA FIRMY


Przewodniczący
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
11:30 - 11:45
Znaczenie paradygmatu HETA w osiąganiu celów terapeutycznych w SM
11:45 - 12:00
Mavenclad® – korzyści z wczesnego stosowania w praktyce klinicznej
12:00 - 12:10
Dyskusja
12:10 - 12:30
Przerwa
12:30 - 13:30
PRACE WŁASNE: CHOROBY ZAPALNE UKŁADU NERWOWEGO
Moderatorzy
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
12:30 - 12:38
Analiza porównawcza wybranych chemokin prozapalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) w zależności od stężenia witaminy D wśród pacjentów z rozpoznaną de novo postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRMS)
12:38 - 12:46
Mielopatia jako rzadka manifestacja kliniczna neurosarkoidozy – opis przypadku
12:46 - 12:54
Zaburzenia świadomości w przebiegu neurosarkoidozy – opis przypadku
Wykładowca
lek. Dominika Jakubowicz-Lachowska
12:54 - 13:02
Clippers- zespół przewlekłego limfocytarnego zapalenia mostu i móżdżku. Przypadek kliniczny
13:02 - 13:10
Wieloparametryczna diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego i układowych chorób zapalnych z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego
Wykładowca
Mariusz Stasiołek
prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
13:10 - 13:18
Związek pomiędzy przepuszczalnością bariery krew-mózg a przeciwciałami przeciwko akwaporynom u pacjentów z chorobami z kręgu neuromyelitis optica oraz ze stwardnieniem rozsianym
13:18 - 13:30
Dyskusja
09:00 - 10:30
FORUM PRZYPADKÓW KLINICZNYCH: MŁODZI NEUROLODZY
Przewodniczący
Karolina Piasecka-Stryczyńska
dr n. med. Karolina Piasecka-Stryczyńska
09:00 - 09:15
Migrena hemiplegiczna w połogu – opis przypadku
09:15 - 09:30
Mężczyzna chorujący na zespół Kennedy-ego – opis przypadku
Wykładowca
student Julia Kwaśniak
09:30 - 09:45
Hiperamonemia w przebiegu mutacji genu transkarbamylazy ornityny jako przyczyna zaburzeń funkcji poznawczych – prezentacja przypadku
Wykładowca
lek. Aleksandra Przybycień
09:45 - 10:00
Zespół Eagle'a jako rzadka przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu
Wykładowca
10:00 - 10:15
Zespół nogi cepowatej w postaci rodzinnej stwardnienia zanikowego bocznego – opis przypadku
Wykładowca
10:15 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 12:30
Przerwa
12:30 - 13:30
PRACE WŁASNE:
CHOROBY NEUROZWYRODNIE-NIOWE
Przewodniczący
Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med., prof. uczelni Sławomir Budrewicz
12:30 - 12:40
Czynniki prognostyczne wczesnego pogorszenia neurologicznego w chorobie Wilsona w trakcie 6-miesięcznej obserwacji
Wykładowca
12:40 - 12:50
Znaczenie oceny planowania i kontroli poznawczej w diagnostyce neuropsychologicznej pacjentów z wariantem Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego
12:50 - 13:00
Pochodne estrogenów i nadtlenek wodoru jako obiecujące biomarkery w chorobie Parkinsona
13:00 - 13:10
Zaburzenia ruchów sakkadowych gałek ocznych jako biomarker atrofii mózgu w chorobie Huntingtona
Wykładowca
Natalia Grabska
dr n. med. Natalia Grabska
13:10 - 13:20
Polineuropatia CIDP-like w przebiegu leczenia systemem Duodopa
Wykładowca
lek. Radosław Piekarski
13:20 - 13:30
Pierwsza u ludzi ocena wstępna bezpieczeństwa terapii komórkami DYSTROPHIN EXPRESSING CHIMERIC (DEC) CELLS u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a
09:00 - 10:30
SESJA SPECJALNA: SERCE I MÓZG
09:00 - 09:20
Zatorowość niejedno ma imię – od diagnostyki do kompleksowego leczenia
09:20 - 09:40
Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w etiopatogenezie udaru ESUS
09:40 - 10:00
Leczenie wewnątrznaczyniowe w Polsce
Wykładowca
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
10:00 - 10:20
Protokół leczenia trombektomią mechaniczną w województwie lubelskim
Moderator
dr hab. n. med.