VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 14.09.2022 - 17.09.2022

 
14
września
Środa
Kursy szkoleniowe


12:30 - 14:00
CHOROBY NACZYNIOWE
Przewodniczący
Michał Karliński
dr hab. n. med. Michał Karliński
 
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
 
12:30 - 12:50
Jak skrócić czas "Door-to-needle"?
lek. Antoni Ferens
12:50 - 13:10
Rzadkie przyczyny udaru mózgu
13:10 - 13:30
Nadciśnienie tętnicze w udarze
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
 
13:30 - 13:50
Monitorowanie zaburzeń połykania po udarze mózgu
dr Anna Pękacka-Egli
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski
 
13:50 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:30
NEURORADIOLOGIA
Przewodniczący
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
14:00 - 14:15
Udar mózgu - od diagnostyki do terapii
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
Dr n. med. Bartosz Mruk
 
14:15 - 14:30
Stwardnienie rozsiane – perspektywa radiologa
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
14:30 - 14:45
Choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie
dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
 
14:45 - 15:00
Guzy mózgu
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
15:00 - 15:30
Panel dyskusyjny
Przewodniczący
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
15:30 - 16:00
Przerwa
16:00 - 17:00
Sesja sponsorowana


15
września
Czwartek
08:00 - 09:00
Posiedzenie Zarządu Sekcji SM i Neuroimmunologii PTN


SALA A
Sala Operowa
poziom +1
08:00 - 09:00
POSTER SESSION
Przewodniczący
dr n. med. Maria Łukasik
 


09:00 - 10:30
Sesja sponsorowana
10:00 - 10:30
Wykład sponsorowany firmy

Nowości w leczeniu interwencyjnym ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu
prof. dr hab. n. med. Bartosz Kraszewski
 
10:30 - 11:00
Przerwa


SALA A
Sala Operowa
poziom +1
11:00 - 12:30
SESJA PLENARNA PREZYDENCKA
Od badań genetycznych do praktyki klinicznej na przykładzie leukoencefalopatii związanej z genem CSF1R
12:30 - 13:00
Przerwa
13:00 - 13:45
Sesja Sponsorowana Złotego Partnera
13:45 - 14:30
Sesja Sponsorowana Złotego Partnera
14:30 - 15:30
Przerwa lunchowa


15:30 - 17:00
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NACZYNIOWE
Przewodniczący
Adam Kobayashi
dr hab. n. med., prof. uczelni Adam Kobayashi
 
15:30 - 15:50
Networking in stroke - the mission of ESO
prof. Peter Kelly, Dublin, Ireland
15:50 - 16:10
Nowe horyzonty leczenia trombolitycznego
Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
 
16:10 - 16:30
Ewolucja wskazań do trombektomii
Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
 
16:30 - 16:50
Miażdżyca tętnic wewnątrzczaszkowych - jak leczyć a jak nie leczyć
Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
 
Adam Kobayashi
dr hab. n. med., prof. uczelni Adam Kobayashi
 
16:50 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:30
Przerwa
17:30 - 19:00
SESJA POGLĄDOWA: PADACZKA
17:30 - 17:55
Co nowego w padaczce A.D.2022
17:55 - 18:20
Padaczki autoimmunologiczne – diagnostyka, leczenie i przebieg
18:20 - 18:45
Kiedy zacząć, a kiedy przestać leczyć? – włączanie i odstawianie leków przeciwpadaczkowych
18:45 - 19:00
Dyskusja
19:00 - 20:00
Sesja sponsorowana


16
września
Piątek
8:00 - 18:30
Poster Session


08:30 - 10:00
SESJA SPECJALNA – PRZYPADKI VIDEO
08:30 - 08:40
Dystonia dolnej części twarzy
lek. Justyna Kaczyńska
 
Piotr Janik
prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
 
08:40 - 08:45
Dyskusja
08:45 - 08:55
19-letni pacjent z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i niesprawnością ruchową
dr. Małgorzata Kowalska
 
lek. Monika Figura
 
Dariusz Koziorowski
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 
08:55 - 09:00
Dyskusja
09:00 - 09:10
Młoda kobieta z postępującym parkinsonizmem
lek. Magdalena Kwaśniak-Butowska
 
09:10 - 09:15
Dyskusja
09:15 - 09:25
Wzmożone napięcie mięśniowe – co to jest?
dr n. med. Piotr Alster
 
dr n. med. Natalia Madetko
 
Dariusz Koziorowski
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 
09:25 - 09:30
Dyskusja
09:30 - 09:40
Różne oblicza tej samej choroby
lek. Filip Przytuła
dr. n. med. Michał Schinwelski
 
dr n. med. Jarosław Dulski
 
dr n. med. Jakub Wiśniewski
 
lek. Witold Sołtan
 
lek. Artur Dziadkiewicz
 
09:40 - 09:45
Dyskusja
09:45 - 09:55
Zaburzenia ruchowe u 33-letniej pacjentki
Bożena Kłysz
dr n. med. Bożena Kłysz
 
09:55 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:30
Przerwa


SALA A
Sala Operowa
poziom +1
10:30 - 12:00
SESJA PLENARNA: STRATEGIA DLA NEUROLOGII
10:30 - 10:45
General neurology- perspective of EAN
prof. Claudio Bassetti
 
10:45 - 10:55
Strategia dla neurologii- plany i perspektywy PTN
10:55 - 11:05
Neurologia w Polsce – co udało się osiągnąć – perspektywa konsultanta krajowego
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 
11:05 - 11:15
Krajowa Rada ds. Neurologii – podsumowanie działalności, plany i priorytety
11:15 - 12:00
Debata: Co i jak zmienić w polskiej neurologii?
12:00 - 12:30
Przerwa
12:30 - 13:30
Sesja Sponsorowana Platynowego Partnera
13:30 - 14:00
Sesja Sponsorowana Złotego Partnera
14:00 - 15:00
Przerwa lunchowa


14:00 - 15:00
Zebranie EB NNPol


15:00 - 16:30
SESJA SPECJALNA - WYZWANIA W ROZWOJU NOWYCH LEKÓW
Przewodniczący
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 
15:00 - 15:10
15:10 - 15:30
Drug Development in MS: successes and challenges
MD Andrew Galazka
 
16:30 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30
Sesja sponsorowana


17
września
Sobota
8:00 - 17:30
POSTER SESSION


8:00 - 9:00
Zebranie kolegium redakcyjnego PJNN/PPN


09:00 - 10:30
SESJA PLENARNA: NEUROLOGIA A SZTUKA
Przewodniczący
Ryszard Podemski
prof. dr hab. n.med. Ryszard Podemski
 
09:00 - 09:30
Wielcy kompozytorzy na oddziale neurologii, czyli wpływ chorób mózgu na kreatywność
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Bieszczadzkie sacrum
Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 
10:30 - 10:45
Przerwa
10:45 - 12:15
Sesja sponsorowana
12:15 - 12:30
Przerwa
12:30 - 13:30
PRACE WŁASNE: CHOROBY ZAPALNE UN


Centrum Symulacji Medycznej UM
11:00 - 14:00
WARSZTAT SZKOLENIOWE: Interpretacja neurobrazowania w podejmowaniu ważnych decyzji klinicznych: pacjent kwalifikowany do leczenia reperfuzyjnego i pacjent z wtórnym ukrwotocznieniem
UWAGA, WARSZTAT ODBYWA SIĘ POZA CSK


SALA A
Sala Operowa
poziom +1
13:30 - 14:00
Prezentacja najlepszych posterów
14:00 - 14:05
Podsumowanie części naukowej i wręczenie wyróżnień


SALA A
Sala Operowa
poziom +1
14:15 - 17:15
Sympozjum Neurologii Rodzinnej - najczęstsze objawy neurologiczne w praktyce klinicznej Lekarza POZ (szczegóły w zakładce "SYMPOZJUM LEKARZA POZ")


14:15 - 17:15
WARSZTATY SZKOLENIOWE: LECZENIE BÓLU