VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 14.09.2022 - 17.09.2022

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRAC PLAKATOWYCH

Szanowni Państwo,

W przypadku zakwalifikowania prezentacji pracy plakatowej uprzejmie prosimy o przygotowanie e-posteru z zastosowaniem poniższych wytycznych:
- format pliku: JPG lub PDF;
- jeden slajd;
- proporcje pionowe: 9:16;
- rozdzielczość: 1080:1920;
- wielkość czcionki: minimum 8p;
- imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy należy umieścić w nazwie pliku.

Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji nastąpi do 31.08.2022 r.

Termin nadsyłania gotowych projektów do 5 września na adres: j.rubinstein@termedia.pl

W przypadku niedotrzymania terminu nadesłania pracy, nie będzie ona uwzględniona w wykazie prac plakatowych.  

Wszystkie przyjęte prace plakatowe będą wyświetlane w multimedialnych kioskach plakatowych.

Studenci, którzy mają aktywności naukowe podczas Zjazdu (prezentacje ustne, prezentacje plakatowe, przyjęte plakaty) są zwolnieni z opłat fee.

Warunkiem zwolnienia z fee jest wysłanie maila na adres kontakt@termedia.pl z załączonym skanem ważnej legitymacji studenckiej.

Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo specjalny kod anulujący opłatę, którego należy użyć podczas rejestracji.