II Międzynarodowa Konferencja
Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

ONLINE
 
21.09.2021 - 24.09.2021

© 2021 Termedia

ORGANIZATOR

Organizator logistyczny

Organizator merytoryczny

PARTNERZY

SREBRNY PARTNER

PARTNERZY

SPONSORZY

PROGRAM

 
21
września
DZIEŃ 1 – Diagnostyka rany podstawą leczenia celowanego
14:30–15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00–15:10
Otwarcie e-Kongresu
 
15:10–15:20
Rozpoczęcie e-Kongresu
 
Marta Bakowska
Marta Bakowska
 
15:20–15:40
Leczenie ran w Europie – gość EWMA
dr Jan Apelquist
15:40–15:55
Wykład inauguracyjny
Terapie komórkowe – czy uda nam się wykorzystać ich potencjał w leczeniu ran?
 
15:55–16:10
Warsztat – wkraczamy w nową erę leczenia ran – terapie komórkowe
wykładowca w trakcie potwierdzania
16:10–16:25
Moje historie z ranami – relacja pacjenta pokonującego życie z ranami
wykładowca w trakcie potwierdzania
16:25–16:35
Wytyczne PTLR w zakresie zespołu cukrzycowej
 
16:35–17:40
Sesja 1
Monitorowanie cech stanu zapalnego w ranie
Przewodniczący:
 
16:35–16:50
Wykorzystanie nowoczesnych technik w diagnostyce mikrobiologicznej rany
 
16:50–17:05
Ocena zawartości proteaz w ranie – wound check
 
17:05–17:20
Jak w praktyce stosować moleculight
 
Paulina Mościcka
Paulina Mościcka
 
17:20–17:40
Wykład wspierany przez
Stąpając po kruchym lodzie... Czy możemy zobiektywizować strategię leczenia stanów septycznych u pacjentów z ranami?
 
Tomasz Banasiewicz
Tomasz Banasiewicz
 
17:40–18:25
Sesja 2
Poszukiwanie czynnika etiologicznego rany – owrzodzenia nowotworowe
Przewodniczący:
 
Hanna Koseła-Paterczyk
 
17:40–17:55
Jak nie przeoczyć czerniaka w ranie?
 
Hanna Koseła-Paterczyk
 
17:55–18:10
Nowotwory zlokalizowane w owrzodzeniach podudzi
 
Mariusz Kózka
 
18:10–18:25
Owrzodzenia popromienne – profilaktyka i leczenie
 
Dorota Kiprian
Dorota Kiprian
 
18:25–18:40
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:40–19:40
Sesja 3
Zapalenie kości – czy problem tylko dla ortopedy?
Przewodniczący:
 
Łukasz Kołodziej
 
Jarosław Woroń
Jarosław Woroń
 
18:40–18:55
Za i przeciw resekcjom kości w zespole stopy cukrzycowej
 
18:55–19:10
Okiem farmakologa klinicznego – zasady antybiotykoterapii w leczeniu zapaleń kości
 
Jarosław Woroń
Jarosław Woroń
 
19:10–19:25
Okiem ortopedy: kiedy miejscowa antybiotykoterapia może poprawić rokowanie w leczeniu ran?
 
Łukasz Kołodziej
 
19:25–19:40
Okiem diabetologa – ochrona kości w okresie gojenia rany
 
Sebastian Borys
 
19:40–20:25
Sesja 4
Walka o utlenowanie rany
Przewodniczący:
 
19:40–19:55
Czy miejscowe preparaty zawierające hemoglobinę mogą poprawić utlenowanie rany?
 
19:55–20:10
Jak usunąć tkanki martwicze po rewaskularyzacji u chorego z raną
20:10–20:25
Rola MSC w poprawie ukrwienia rany
wykładowca w trakcie potwierdzania
 
Damian Sienko
 
20:25–21:00
Sesja Q&A


22
września
DZIEŃ 2 – O ranach interdyscyplinarnie
14:30–15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00–16:00
Sesja 5
Bezpieczeństwo na sali operacyjnej – ważnym elementem niepowikłanego gojenia rany
Przewodniczący:
 
Tomasz Banasiewicz
Tomasz Banasiewicz
 
15:00–15:15
Bezpieczeństwo pacjenta z raną – co pomaga w skutecznym oczyszczeniu i zaopatrzeniu rany
wykładowca w trakcie potwierdzania
15:15–15:30
Zakażenia miejsca operowanego
wykładowca w trakcie potwierdzania
15:30–15:45
Okiem chirurga – dobór opatrunków po chirurgicznym opracowaniu rany
 
Marcin Tusiński
 
15:45–16:00
Postępowanie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym i po zabiegach w obrębie przewodu pokarmowego – prehabilitacja i posthabilitacja
 
Michał Jankowski
Michał Jankowski
 
16:00–17:10
Sesja 6
PTLR o ranach dla farmaceutów
Przewodniczący:
 
16:00–16:15
Opieka farmaceutyczna w Polsce
 
16:15–16:35
Dobór preparatu antyseptycznego przy skaleczeniach i w trudno gojących się ranach – jak zapobiegać antybiotykooporności?
 
Tomasz Karpiński
Tomasz Karpiński
 
16:35–16:55
Zasady doboru opatrunków – ważny element w pracy farmaceuty
wykładowca w trakcie potwierdzania
16:55–17:10
Niedobory żywieniowe u chorych z trudno gojącymi się ranami – bezpieczny dobór preparatu
 
Tomasz Banasiewicz
Tomasz Banasiewicz
 
17:10–17:25
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
17:25–18:40
Sesja 7
Zdrowie skóry w przebiegu gojenia ran
Przewodniczący:
 
Rafał Czajkowski
 
Anna Sobieszek-Kundro
Anna Sobieszek-Kundro
 
17:25–17:40
Diagnostyka zmian w obrębie paznokci – czy zawsze grzybica?
 
Anna Sobieszek-Kundro
Anna Sobieszek-Kundro
 
17:40–17:55
Zabezpieczenie skóry przed wysiękiem
 
Tomasz Banasiewicz
Tomasz Banasiewicz
 
17:55–18:10
Zmiany na skórze u chorego z cukrzycą - zapytajmy dermatologa
 
Rafał Czajkowski
 
18:10–18:25
Zabezpieczanie skóry - jak uniknąć powstania rany?
wykładowca w trakcie potwierdzania
18:25–18:40
Temat wykładu w trakcie potwierdzania
wykładowca w trakcie potwierdzania
18:40–19:55
Sesja 8
Odleżyny – czy problem, którego da się uniknąć?
Przewodniczący:
 
18:40–18:55
Zalecenia PTLR w prewencji powstawania odleżyn
wykładowca w trakcie potwierdzania
18:55–19:10
Zalecenia PTLR w zakresie leczenia odleżyn
 
19:10–19:25
Praktyczny warsztat – pielęgnacja skóry wokół odleżyny
 
Sylwia Rogowska
Sylwia Rogowska
 
19:25–19:40
Praktyczne aspekty miejscowego leczenia odleżyn
wykładowca w trakcie potwierdzania
19:40–19:55
Leczenie żywieniowe odleżyn i ran trudno gojących się
 
Stanisław Kłęk
Stanisław Kłęk
 
19:55–20:30
Sesja Q&A


23
września
DZIEŃ 3 – PTLR przygotowuje wytyczne w dziedzinie leczenia ran – dla każdego specjalisty
14:30–15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00–15:45
Sesja 9
Terapia podciśnieniowa – praktyczne aspekty
Przewodniczący:
 
Tomasz Banasiewicz
Tomasz Banasiewicz
 
Katarzyna Grygiel
 
15:00–15:15
Za i przeciw terapii podciśnieniowej – forum przypadków – rany atypowe
 
Katarzyna Grygiel
 
15:15–15:30
Za i przeciw terapii podciśnieniowej – forum przypadków – stopa cukrzycowa
 
15:30–15:45
Wybór systemu do terapii podciśnieniowej w różnych typach ran
 
Tomasz Banasiewicz
Tomasz Banasiewicz
 
15:45–16:30
Sesja 10
Opieka nad pacjentem z cukrzycą w okresie gojenia rany
Przewodniczący:
 
Leszek Czupryniak
Leszek Czupryniak
 
Edward Franek
Edward Franek
 
15:45–16:00
Insulinoterapia – czy tylko dobra kontrola glikemii u chorego z raną?
 
16:00–16:15
Cukrzyca - rola analogów GLP-1
 
Leszek Czupryniak
Leszek Czupryniak
 
16:15–16:30
Flozyny - czy możemy zapobiegać powstawaniu ran u chorych z cukrzycą
 
Edward Franek
Edward Franek
 
16:30–17:30
Sesja 11
Neuropatia w przebiegu chorób przewlekłych – jak diagnozować i leczyć?
Przewodniczący:
 
Aleksandra Araszkiewicz
Aleksandra Araszkiewicz
 
16:30–16:45
Optymalna diagnostyka podstawą w prewencji rozwoju neuropatii cukrzycowej
 
Aleksandra Araszkiewicz
Aleksandra Araszkiewicz
 
16:45–17:00
Neuropatia cukrzycowa – czy umiemy zatrzymać jej postęp
 
Anna Korzon-Burakowska
 
17:00–17:15
Leczenie bolesnej neuropatii cukrzycowej
wykładowca w trakcie potwierdzania
17:15–17:30
Współpraca lekarza i pielęgniarki w leczeniu ran – czy rozumiemy wspólnie problem neuropatii
 
17:30–17:45
Przerwa - zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
17:45–18:45
Sesja 12
Jak przyspieszyć leczenie rany w zespole stopy cukrzycowej?
Przewodniczący:
 
Ralf Lobmann
 
17:45–18:00
Postaw swoich pacjentów z cukrzycą z powrotem na nogi: leczenie zespołu stopy cukrzycowej od dowodów klinicznych do praktyki
 
Ralf Lobmann
 
18:00–18:15
Temat wykładu w trakcie potwierdzania
wykładowca w trakcie potwierdzania
18:15–18:30
Temat wykładu w trakcie potwierdzania
wykładowca w trakcie potwierdzania
18:30–18:45
Jak przyspieszyć leczenie rany w zespole stopy cukrzycowej przy zastosowaniu opatrunków lipidokolidowych
wykładowca w trakcie potwierdzania
18:45–20:00
Sesja 13
Zalecenia PTLR w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej
Przewodniczący:
 
Olgierd Rowiński
 
18:45–19:00
Hospitalizacje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia okresu pandemii
 
19:00–19:15
Wybór sposobu rewaskularyzacji u chorego z raną – czy tylko dylemat interwencjonisty?
 
Olgierd Rowiński
 
19:15–19:30
Bezpieczeństwo chorego przy zastosowaniu badań z użyciem środków kontrastowych zgodnie z wytycznymi PTLR
wykładowca w trakcie potwierdzania
19:30–19:45
Diagnostyka neuropatii cukrzycowej
 
Piotr Dziemidok
 
19:45–20:00
Opieka kardiologiczna nad chorym z ZSC
 
Filip M. Szymański, prof. uczelni
Filip M. Szymański, prof. uczelni
 
20:00–20:30
Sesja Q&A


24
września
Rany w różnych lokalizacjach i w różnych sytuacjach klinicznych
14:30–15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00–16:30
Sesja 14
Leczenie Ran w opiece ambulatoryjnej - sesja przypadków klinicznych
Przewodniczący:
 
Marta Bakowska
Marta Bakowska
 
15:00–15:15
Trudne rany w pracy pielęgniarki – opis przypadków
 
Marta Bakowska
Marta Bakowska
 
15:15–15:30
Czy istnieje alternatywa dla przeszczepów skóry
wykładowca w trakcie potwierdzania
15:30–15:45
Rany onkologiczne – opis przypadku
 
15:45–16:00
Owrzodzenia goleni – opis przypadku
 
16:00–16:15
Chityna jako nowe rozwiązanie dla przyspieszenia procesu epitelializacji rany
wykładowca w trakcie potwierdzania
16:15–16:30
Maść do leczenia ran bez antybiotyku w dobie antybiotykoodporności
wykładowca w trakcie potwierdzania
16:30–17:15
Sesja 15
Leczenie chorób żył dla każdego specjalisty - z perspektywy flebologa
Przewodniczący:
 
Tomasz Grzela
Tomasz Grzela
 
16:30–16:45
Po epizodzie zapalenia żył głębokich – do kiedy heparyna, od kiedy sulodeksyd?
 
16:45–17:00
Jak prawidłowo dobrać produkt uciskowy w profilaktyce owrzodzeń żylnych – warsztat
 
Tomasz Grzela
Tomasz Grzela
 
17:00–17:15
O kompresjoterapii – bezpieczeństwo w obliczu rany
 
Paulina Mościcka
Paulina Mościcka
 
17:15–18:15
Sesja 16
Higiena Rany w praktyce leczenia ran
Sesja w trakcie potwierdzania
18:15–18:30
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:30–19:30
Sesja 17
Walka z biofilmem w ranie
Sesja w trakcie potwierdzania
19:30–20:00
Sesja Q&AFAQ

Przedstawicieli medycznych chcących zarejestrować uczestników prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta: szkolenia@termedia.pl

1/ Jak się zarejestrować – uczestnik indywidualny
Do rejestracji wymagane jest konto użytkownika na portalu Termedia.pl. Jeżeli nie masz konta, zostanie ono utworzone podczas rejestracji. Jeżeli masz już konto, zaloguj się i wciśnij przycisk REJESTRACJA. Dane automatycznie się wypełnią, ale możesz jej poprawić. Sprawdź czy email i telefon są aktualne. Tymi kanałami będziemy przesyłać przypomnienia odnośnie transmisji.

2/ Jak uzyskać fakturę za płatność ?
W formularzu rejestracyjnym należy podać pełne dane do wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo dokument na podany adres mailowy.

3/ Czy przyznawane są punkty edukacyjne za udział w e-konferencji ?
Tak.

4/ Czy wydawane są certyfikaty za udział w e-konferencji ?
Tak, certyfikaty zostaną umieszczone w zakładce "TECZKA UCZESTNIKA" po zakończeniu konferencji.

5/ Jak uczestniczyć w wydarzeniu ?
Należy wejść na stronę www.termedia.pl, w zakładce Konferencje i webinary wybrać stronę wydarzenia i zalogować się na swoje konto.

6/ Czy materiały będą dostępne również po e-konferencji ?
Dostęp do nagranych wykładów (dla osób, które wniosły stosowną opłatę), aktywowany będzie najwcześniej dwa dni po zakończeniu konferencji. Wystarczy, że zalogujesz się do swojego konta pod adresem https://www.termedia.pl/Twoje-produkty 
Wydawca dokłada wszelkich starań aby zakres materiałów pokonferencyjnych był jak najszerszy. Niemniej jednak, (przykładając szczególną wagę dla poszanowania praw autorskich),  w przypadku jeśli nie otrzymano zgody na pozostawienie nagranego wykładu w archiwum,  materiał taki nie zostanie opublikowany w archiwum.

7/ Czy mogę zadać pytanie podczas wykładu ?
Tak, podczas każdego wykładu można zadać pytanie. Odpowiedzi będą udzielane podczas sesji Q&A.

8/ Informacje techniczne
  • Jeżeli webinar nie rozpoczął się o czasie, spróbuj odświeżyć okno przeglądarki.
  • Jeżeli widzisz obraz, ale nie słyszysz dźwięku, kliknij w player. Niektóre przeglądarki nie pozwalają na automatyczne włączeniu obrazu i głosu. Jeżeli nadal występuje problem z dźwiękiem, sprawdź czy na pewno głośniki w Twoim komputerze są włączone.
  • Jeżeli transmisja zanika/ jest przerywana lub obraz ma niską jakość, w pierwszej kolejności sprawdź szybkość swojego Internetu. Możesz to zrobić np. poprzez speedtest.pl. Aby webinar był odtwarzany poprawnie, powinieneś mieć minimum 2Mb/s. Klikając w koło zębate widoczne na playerze, możesz samodzielnie sterować jakością obrazu.
  • Player powinien działać na każdej używanej obecnie przeglądarce, my jednak rekomendujemy korzystanie z Chrome lub Firefox.
Jeśli przy pomocy naszych wskazówek nie udało Ci się wyeliminować problemu lub pojawiły się jakieś inne komplikacje z odtworzeniem transmisji, napisz do nas na adres pomoc@termedia.pl.

W przypadku problemów z logowaniem lub rejestracją, prosimy o:
  • kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00, nr tel. 506 802 006 lub 500 068 362
  • kontakt mailowy pod adresem szkolenia@termedia.pl
Jednocześnie przypominamy, iż osoby wykupujące pakiet premium mają możliwość oglądania materiałów w archiwum VOD

KONTAKT

Kontakt dla uczestników
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone