VII PRAKTYKA HEMATOLOGICZNA 2020

 

ONLINE, 25.11.2020 - 27.11.2020

 
25
listopada
Środa
Wirtualna sala wykładowa
17:30–17:35
Powitanie  LIVE
17:35–18:45
SESJA I
17:35–17:55
Praktyka postępowania w ostrych białaczkach szpikowych   LIVE
Jerzy Hołowiecki
17:55–18:15
Praktyka postępowania w ostrych białaczkach limfoblastycznych
Sebastian Giebel
18:15–18:35
Wykład sponsorowany firmy Servier

Oncaspar (Pegaspargaza) w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jak leczymy młodych dorosłych?
Anna Czyż
18:35–18:45
Q&A  LIVE
odpowiedzi na pytania z czatu
18:45–18:55
Blok reklamowy
18:55–20:25
SESJA II
18:55–19:15
Praktyka postępowania w chłoniakach indolentnych
Ewa Lech-Marańda
19:15–19:35
Praktyka postępowania w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B
Wojciech Jurczak
19:35–19:55
Wykład sponsorowany firmy Servier

Miejsce piksantronu w leczeniu nawrotowych/opornych agresywnych chłoniaków B-komórkowych w świetle zmian zapisów Programu Lekowego
Monika Długosz-Danecka
19:55–20:15
Wykład sponsorowany firmy SandozJaki wpływ wywarło wprowadzenie biosymilaru rytuksymabu na codzienną praktykę hematologiczną?
Iwona Hus
20:15–20:25
Q&A  LIVE
odpowiedzi na pytania z czatu


26
listopada
Czwartek
Wirtualna sala wykładowa
17:00–17:30
Wyniki badania potrzeb pacjentów hematoonkologicznych oraz personelu medycznego Klinik Transplantacji Szpiku i Oddziałów Hematologii/Hematoonkologii, zrealizowanego przez Fundację DKMS   LIVE
Gabriela Gargas-Śledzińska
17:30–17:35
Powitanie   LIVE
17:35–19:05
SESJA III
17:35–18:00
Praktyka postępowania w przewlekłej białaczce limfocytowej
Tadeusz Robak
18:00–18:20
COVID-19 u pacjentów z chorobami krwi
Iwona Hus
18:20–18:40
Wykład sponsorowany firmy Roche

Praktyczne aspekty leczenia chorego z PBL i chorobami współistniejącymi
Monika Długosz-Danecka
18:40–19:05
wykład edukacyjny firmy Janssen


Inhibitory kinazy Brutona w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
Tadeusz Robak
19:05–19:15
Q&A  LIVE
odpowiedzi na pytania z czatu
19:15–19:25
Blok reklamowy
19:25–20:45
SESJA IV
19:25–19:45
Praktyka postępowania w białaczce plazmatycznokomórkowej   LIVE
Artur Jurczyszyn
19:45–20:05
Praktyka postępowania w szpiczaku plazmocytowym
Krzysztof Jamroziak
20:05–20:25
wykład edukacyjny firmy Janssen


Daratumumab w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym
Krzysztof Jamroziak
20:25–20:45
Q&A  LIVE
odpowiedzi na pytania z czatu


27
listopada
Piątek
Wirtualna sala wykładowa
17:00–17:05
Powitanie  LIVE
17:05–17:50
SESJA V
17:05–17:25
PBSz 2020. Jak wybrać optymalną terapię?
Tomasz Sacha
17:25–17:45
Wykład edukacyjny firmy Angelini

Optymalizacja trzeciej linii PBSz w świetle ostatnich decyzji refundacyjnych
Elżbieta Patkowska
17:45–17:50
Q&A   LIVE
Odpowiedzi na pytania z czatu
17:50–19:00
SESJA VI
17:50–18:10
Wykład sponsorowany firmy Swixx BioPharma

Nocna napadowa hemoglobinuria – nowe możliwości terapeutyczne – program lekowy
Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
18:10–18:30
Praktyka postępowania w zespołach mielodysplastycznych
Krzysztof Mądry
18:30–19:00
Wykład sponsorowany firmy Novartis

Obecne wyzwania związane z leczeniem pacjentów chorych na mielofibrozę
Edyta Paczkowska
19:00–19:10
Q&A   LIVE
odpowiedzi na pytania z czatu
19:10–19:15
Blok reklamowy
19:15–20:25
SESJA VII
19:15–19:35
Komórki CAR-T
Lidia Gil
19:35–19:55
Praktyka postępowania w hemofilii
Jerzy Windyga
19:55–20:15
Wykład sponsorowany firmy Roche

Emicizumab u chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII – wytyczne Grupy ds. Hemostazy PTHiT
Jerzy Windyga
20:15–20:25
Q&A   LIVE
odpowiedzi na pytania z czatu


© 2021 Termedia