VIII KONFERENCJA POST EULAR & ACR

 

POZNAŃ, 06.12.2019 - 07.12.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
6
grudnia
Piątek
11:20–11:30
Otwarcie Konferencji
11:30–13:05
SESJA I
11:30–11:50
Optymalizacja leczenia biologicznego w RZS zgodnie z treścią Programu Lekowego
Sławomir Jeka

WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
11:50–12:10
Stan osteoporozy w Polsce - nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów
Marek Brzosko

WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
12:10–12:30
Leki biopodobne w Europie - druga dekada doświadczeń
Sławomir Jeka

WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
12:30–12:50
Olumiant – dostępny w programie lekowym B.33
Marcin Stajszczyk

WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
12:50–13:05
Nowy trend w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - JAKi
Jerzy Świerkot

WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
13:05–13:40
Przerwa na Lunch
13:40–16:30
SESJA II
Przewodniczący: Marek Brzosko, Jerzy Świerkot, Piotr Wiland
13:40–14:30
Reumatoidalne zapalenie stawów
Piotr Wiland, Bogdan Batko, Jerzy Świerkot, Piotr Krawiec
14:30–15:20
Spondyloartropatie radiologiczne i nieradiologiczne
Mariusz Korkosz, Dorota Sikorska, Marek Rabski, Włodzimierz Samborski
15:20–15:40
Przerwa kawowa
15:40–15:50
Inauguracja
Przewodniczący Komitetu Naukowego - Włodzimierz Samborski
Prezes Wydawnictwa Termedia - Janusz Michalak
15:50–16:00
EULAR&ACR 2019 HIGHLIGHTS – nowe kierunki rozwoju reumatologii w świetle doniesień z konferencji w Madrycie (EULAR) i Atlancie (ACR)
Dorota Sikorska, Włodzimierz Samborski
16:00–16:30
SESJA SPONSOROWANA FRIMY
 
Czy po 10-latach wiemy już wszystko na temat Il-6? Doniesienia z EULAR/ACR oraz doświadczenia własne
Jerzy Świerkot, Włodzimierz Samborski
16:30–17:00
SESJA III
Przewodniczący: Elżbieta Smolewska, Eugeniusz Kucharz, Zbigniew Żuber
16:30–17:00
Choroby reumatyczne wieku dziecięcego
Elżbieta Smolewska, Zbigniew Żuber
17:00–17:40
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
 
CO NOWEGO W SPONDYLOARTROPATIACH ZAPALNYCH
Przewodniczący: Włodzimierz Samborski
 
Strzał w 10 w leczeniu osiowej postaci ŁZS
Sławomir Jeka
 
ACR 2019 - sekukinumab w SpA
Wojciech Romanowski
 
ACR 2019 - sekukinumab w ŁZS
Grzegorz Rozumek
17:40–19:10
SESJA IV
Przewodniczący: Violetta Opoka -Winiarska, Anna Kuryliszyn-Moskal, Sławomir Jeka
17:40–18:20
Infekcje w chorobach reumatycznych i ich profilaktyka
Violetta Opoka-Winiarska, Anna Kotulska-Kucharz, Eugeniusz Kucharz
18:20–18:40
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Wojciech Romanowski
18:40–19:00
Diagnostyka obrazowa
Sławomir Jeka, Rafał Wojciechowski (USG, MRI), Anna Kuryliszyn-Moskal, Violetta Opoka-Winiarska (kapilaroskopia)
19:00–19:10
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji
Marek Brzosko, Piotr Wiland


7
grudnia
Sobota
Sala 1
09:00–11:15
SESJA V
Przewodniczący: Maria Majdan, Otylia Kowal-Bielecka, Piotr Leszczyński
09:00–09:25
Toczeń rumieniowaty układowy
Katarzyna Pawlak-Buś, Piotr Leszczyński
09:25–09:45
Zespół Sjögrena i zespół antyfosfolipidowy
Maria Majdan
09:45–10:10
Twardzina układowa
Otylia Kowal-Bielecka
10:10–10:25
Choroby reumatyczne, a ciąża
Dorota Sikorska
10:25–10:45
Bezpieczeństwo kardiologiczne pacjentów z RZS podczas terapii tofacytynibem
Przemysław Kotyla

WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
10:45–11:15
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
 
Dna moczanowa - nowoczesna strategia ukierunkowana na cel
Ewa Stanisławska-Biernat
 
Ostry ból w narządzie ruchu - jaki lek dla jakiego pacjenta?
Magdalena Kocot-Kępska
11:15–11:35
Przerwa na kawę
11:35–12:50
SESJA VI
Przewodniczący: Bogdan Batko, Hanna Przepiera-Będziak, Marek Brzosko
11:35–12:20
Zapalenia naczyń
Hanna Przepiera-Będzak, Danuta Bobrowska-Snarska, Marek Brzosko
12:20–12:50
Zapalenie wielomięśniowe
Przemysław Kotyla
12:50–13:50
SESJA VII
Przewodniczący: Bożena-Targońska Stępniak, Zbigniew Zdrojewski, Włodzimierz Samborski
12:50–13:10
Choroby wywołane przez kryształy
Bożena Targońska-Stępniak
13:10–13:25
Choroby IgG4 zależne
Zbigniew Zdrojewski
13:25–13:40
Fibromialgia
Przemysław Keczmer, Włodzimierz Samborski
13:40–13:50
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Konferencji
Marek Brzosko, Włodzimierz Samborski


© 2020 Termedia