WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN

 

WARSZAWA, 22.02.2020

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl