WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN

 

WARSZAWA, 22.02.2020

 
22
lutego
Sobota
8:30 - 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 - 9:05
Otwarcie konferencji
dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
9:05 - 9:10
Ankieta ewaluacyjna
9:10 - 10:35
CZĘŚĆ I
WYKŁADY TEORETYCZNE
9:10 - 9:25
Owrzodzenia goleni – czy zawsze niewydolność żylna?
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
9:25 - 9:40
Czy umiemy zapobiegać i leczyć odleżyny
dr hab. med. Maciej Sopata
9:40 - 9:55
Jak zmniejszyć ryzyko amputacji w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
9:55 - 10:10
Zasady opracowania ran
prof. dr hab. med. Maria Szewczyk
10:10 - 10:25
Zasady żywienia chorych z ranami przewlekłymi
dr n. o zdr. Paulina Mościcka
10:25 - 10:35
Dbajmy o siebie lecząc rany
mgr Aneta Jarząbek
mgr Izabela Kuberka – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
mgr Marta Bakowska – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
piel. specj. Mirosława Młynarczuk – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
mgr Irena Samson – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
10:35 - 11:05
Przerwa na kawę
11:05 - 13:20
CZĘŚĆ II
WARSZTATY PRAKTYCZNE – PIERWSZA TURA*


Leczenie ran przewlekłych od A (antyseptyka) do Z (zaopatrzenie w tlen)
11:05 - 11:35
GRUPA I
11:35 - 11:40
Przerwa
11:40 - 12:10
GRUPA II
12:10 - 12:15
Przerwa
12:15 - 12:45
GRUPA III
12:45 - 12:50
Przerwa
12:50 - 13:20
GRUPA IV


13:20 - 13:50
Przerwa na lunch
13:50 - 16:05
CZĘŚĆ III
WARSZTATY PRAKTYCZNE — DRUGA TURA*


Jak opatrunek odpowiada na potrzeby rany – TLC w praktyce
13:50 - 14:20
GRUPA I
14:20 - 14:25
Przerwa
14:25 - 14:55
GRUPA II
14:55 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:30
GRUPA III
15:30 - 15:35
Przerwa
15:35 - 16:05
GRUPA IV


16:05 - 16:35
CZĘŚĆ IV
BLOK PRZYPADKÓW – PRAKTYCZNE POSTĘPOWANIE Z RANĄ (JAK UNIKAĆ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW, JAK OPTYMALNIE ZARZĄDZAĆ RANĄ)
Ankieta ewaluacyjna
Rozwiązanie pytań quizowych
Dyskusja oraz zakończenie konferencji
* podział na grupy warsztatowe nastąpi na miejscu podczas konferencji