XI KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

WROCŁAW, 14.10.2022 - 16.10.2022

KOMITET ORGANIZACYJNY

WICEPRZEWODNICZĄCA
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak

CZŁONKOWIE
prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
dr hab. n. med. Karolina Kłoda
dr hab. n. med. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
dr hab. n. med. Jarosław Drobnik
dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
lek. Paweł Żuk
lek. Joanna Szeląg
lek. Mateusz Babicki
lek. Wojciech Malchrzak
lek. Alicja Jazienicka-Kiełb
mgr Dorota Leś
Marta Kowalewska