XI KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RODZINNEJ

 

WROCŁAW, 14.10.2022 - 16.10.2022

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH

Zarząd Główny PTMR oraz Sekcja Naukowa PTMR zapraszają Państwa serdecznie do wysyłania streszczeń prac oryginalnych na XI Kongres PTMR, który odbędzie się w dniach 14- 16 października 2022 roku we Wrocławiu.

Jest to wyjątkowa okazja powrotu do prezentacji badań w obszarze medycyny rodzinnej po przerwie pandemicznej. Ustrukturyzowane streszczenia (Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski) z podaniem autorów oraz ich afiliacji, nie dłuższe niż 250 słów, prosimy przesyłać na adres e-mailowy: kongres2022@ptmr.info.pl do 7 września 2022 roku.