XI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI. XIII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ

 

ONLINE, 16.04.2021 - 17.04.2021


Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:
Warunkiem udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja”.


Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem: ORT21 + imię i nazwisko uczestnika).

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat
przelewem upływa 14 kwietnia 2021 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty na miejscu, podczas konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 7 kwietnia 2021 r. Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.
© 2021 Termedia