XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.
XIII Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej

POZNAŃ/ONLINE
 
15.04.2021 - 17.04.2021

© 2020 Termedia
© Copyright 2020 by Termedia. All rights reserved