XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.
XIII Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.
XIII Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej

WRZESIEŃ, POZNAŃ
WRZESIEŃ, POZNAŃ

© 2020 Termedia