XIII KONFERENCJA OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2024

 

WARSZAWA, 05.04.2024 - 06.04.2024

PROGRAM

Program w wersji do druku
5
kwietnia
Piątek
Sala wykładowa
9:10 - 10:40
SESJA I
Pediatryczna opieka paliatywna
9:10 - 9:30
Zjawisko antycypowanej żałoby pacjenta i jego rodziny w pediatrycznej opiece paliatywnej
9:30 - 9:50
Czy to już jest terapia daremna w hospicjum dziecięcym ? – z życia wzięty opis przypadku
9:50 - 10:10
Spojrzenie systemowe na rodzinę z ciężko chorym dzieckiem
10:10 - 10:20
Dyskusja
10:20 - 10:45
Wykład sponsorowany firmy
Ból przebijający oczami lekarza praktyka

10:45 - 11:10
Wykład sponsorowany firmy
Zastosowanie konopi medycznych w postaci ekstraktu w opiece paliatywnej - na bazie doświadczeń własnych
11:10 - 11:45
Przerwa na kawę
12:30 - 14:00
SESJA III PANELOWA
Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce

Prowadzący:

dr hab. n. med., prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Paneliści:

Aleksandra Rudnicka

dr Jolanta Stokłosa

dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr Artur Pakosz

dr Maciej Sokołowski

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz  NFZ

14:00 - 15:00
Przerwa na lunch
15:00 - 16:30
SESJA IV
Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej
Przewodniczący
Iwona Filipczak-Bryniarska
Dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
15:00 - 15:20
Wybrane zaburzenia metaboliczne u chorych na nowotwory
15:20 - 15:40
Opieka paliatywna nad chorymi na nowotwory neuroendokrynne
Wykładowca
Iwona Filipczak-Bryniarska
Dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
15:40 - 16:00
Witaminy z grupy B - zagrożenie czy szansa dla pacjentów objętych opieką paliatywną?
16:00 - 16:15
Dyskusja
16:15 - 16:45
Przerwa na kawę
16:45 - 18:15
Sesja V
Sesja pielęgniarska
Przewodniczący
Marcin Wiśniewski
dr hab. n. med., prof. uczelni Marcin Wiśniewski
16:45 - 17:05
Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.
Wykładowca
Marcin Wiśniewski
dr hab. n. med., prof. uczelni Marcin Wiśniewski
17:05 - 17:25
Owrzodzenie odleżynowe – postępowanie w praktyce.
Wykładowca
17:25 - 17:45
Nowotwory złośliwe skóry. Studium przypadku.
17:45 - 18:05
Rola wsparcia psychicznego, duchowego i społecznego pacjenta i jego rodziny w opiece paliatywnej.
18:05 - 18:15
Dyskusja
16:45 - 18:15
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
6
kwietnia
Sobota
Sala wykładowa
9:00 - 10:30
9:00 - 9:15
Medycyna komplementarna i alternatywna (MKA) w opiece paliatywnej - ocena doświadczeń i poglądów Chorych na nowotwory złośliwe w zaawansowanych stadiach. Podsumowanie prospektywnego kohortowego badania własnego: 2016–2022.
9:15 - 9:30
Zaburzenia seksualne kobiet w opiece paliatywnej - powszechny, jednak często niedostrzegany problem
Wykładowca
9:30 - 9:45
Mikroflora jelitowa jako klucz do poprawy jakości życia w opiece paliatywnej
Wykładowca
9:45 - 10:00
Nawadnianie chorych u schyłku życia – zalecenia praktyki klinicznej
10:00 - 10:25
Działalność misyjna w Kenii
ks. Robin Kamemba - Superior Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Kenii
10:25 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:55
Wykład sponsorowany firmy
Pecfent w praktyce klinicznej
10:55 - 11:10
Wykład sponsorowany firmy
Nowości w terapii zaparcia u pacjentów w opiece paliatywnej

Wykładowca
11:10 - 11:35
Przerwa na kawę
11:35 - 13:05
SESJA VII
Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej
Przewodniczący
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
11:35 - 11:55
Terapia daremna a uporczywa
11:55 - 12:15
Zastosowanie miejscowe tropokolagenu w medycynie paliatywnej
Wykładowca
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
12:15 - 12:35
Świąd u chorego w opiece paliatywnej – czy wiemy więcej niż 10 lat temu?
12:35 - 12:55
Anioły w sercu Afryki - I misja pod patronatem PTMP w Rwandzie
12:55 - 13:05
Dyskusja
13:05 - 13:30
Przerwa na kawę
13:30 - 15:00
SESJA VIII
Aspekty psychologiczne, etyczne i prawne opieki paliatywnej
13:30 - 13:55
Lekarski obowiązek konsultacyjny
13:55 - 14:15
Koszty emocjonalne rodzin w opiece paliatywnej
14:15 - 14:35
Psychologiczny wpływ codziennego doświadczenia zjawisk śmierci i umierania, na osoby zaangażowane zawodowo w opiekę paliatywną
14:35 - 14:45
Dyskusja
14:45
Podsumowanie i zakończenie konferencji