XIV KONFERENCJA POSTĘPY W GASTROENTEROLOGII

 

ONLINE, 11.12.2020 - 12.12.2020

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ZADANE PODCZAS SESJI VI POSTĘPY I NOWOŚCI

Anita Gąsiorowska

Spośród leków działających miejscowo, zgodnie z ChPL Gaviscon może być stosowany u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
Odp. Itopryd nie jest zalecany w ciąży jak i w czasie laktacji.  

Czy preparaty ziołowe mogą być stosowane w dyspepsji ze zgagą?
Odp. W praktyce klinicznej często spotykamy pacjentów z dyspepsją czynnościową i uporczywa zgagą, co sugeruje współistnienie GERD. Do preparatów ziołowych stosowanych w dyspepsji czynnościowej po które chętnie sięgamy także w tych przypadkach należy STW 5 ze względu na efekt zmniejszenia wydzielania kwasu solnego, poprawę mechanizmów gastroprotekcji (zwiększona synteza mucyn) i redukcję nadwrażliwości żołądka na rozciąganie i bodźce chemiczne.  

Czy badane było jaki wpływ na chorobę refluksową mają siemię lniane lub olej lniany?
Odp. Nie znalazłam opublikowanych wyników badań dotyczących wpływu siemienia lnianego na objawy GERD. Pojedyncze prace oceniały natomiast rozcieńczony ocet jabłkowy, lukrecję, jako terapię alternatywną czasem stosowane przez chorych – nie wykazując obiektywnych korzyści z ich stosowania zarówno w GERD jak i w dyspepsji.  

Leczenie na żądanie – oznacza stosowanie leku w przypadku objawów – pojedyncza dawka PPI.
Odp. Gdy objawy występują częściej niż 3x w tygodniu, wskazane jest codzienne przyjmowanie standardowej dawki PPI przez okres 4-8 tygodni, następnie lek odstawiamy, jeśli objawy szybko nawracają po zakończeniu leczenia wprowadzamy ponownie lek ustalając najmniejszą skuteczną dawkę – to forma leczenia przerywanego (+ wykorzystujemy leki działające miejscowo). Natomiast u chorych z zapaleniem nadżerkowym przełyku (zwłaszcza C lub D) i/lub przełykiem Barretta stosujemy PPI w leczeniu przewlekłym.

Edyta Tulewicz-Marti

Czy w dobie pandemii COVID-19 mając na uwadze zmniejszenie potencjalnego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możliwe jest leczenie anemii w IBD w warunkach domowych?
Odp. W przypadku gdy pacjent toleruje pacjent toleruje preparaty doustne można, szczególnie w dobie pandemii, stosować preparaty żelaza, a szczególnie maltol żelaza. W przypadku nietolerancji lub niewyrównania, terapia musi być prowadzona dożylnie.

Czy hipofosfatemia to przejściowe powikłanie po preparatach dożylnych żelaza? Czy coś takiego jest też obserwowane po preparatach doustnych?
Odp. Jak wspomniałam w wykładzie, jest to najczęściej łagodne i przejściowe powikłanie, natomiast znane są przypadki utrzymującej się hipofosfatemii powyżej 5 tygodni (Badanie Phosphare). Występuje ona po preparatach dożylnych.

Czy bezpieczna jest fitoterapia w ciąży i karmieniu piersią?  
Odp. Nie ma dostatecznych danych na temat stosowania fitoterapii w ciąży i karmieniu odnośnie STW5, chociaż jak wszystkie preparaty ziołowe prawdopodobnie jest bezpieczny.

Czy podanie żelaza ambulatoryjnie jest przez Państwa Ośrodek praktykowane? Co związane jest przede wszystkim z ryzykiem działań niepożądanych po Fe i.v. oraz możliwością pokrycia kosztów tak przeprowadzonej procedury.
Odp. Parenteralna suplementacja żelaza jest stosowana w warunkach szpitalnych, ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych w czasie wlewu (aktualnie nie jest wymagana dawka próbna, jednak zawsze istnieje niewielkie ryzyko dz.n.). Jest to pobyt w trybie hospitalizacji jednodniowej.

Proszę przypomnieć jaki doustny preparat żelaza można wyjątkowo zastosować w NCHZJ?
Odp. Stosować można wszystkie preparaty, jednak są one zazwyczaj źle tolerowane przez chorych. Preparat dedykowany dla pacjentów z IBD to maltol żelaza
© 2021 Termedia