XIV KONFERENCJA POSTĘPY W GASTROENTEROLOGII

 

ONLINE, 11.12.2020 - 12.12.2020

 
11
grudnia
Piątek
Sala obrad
09:00–11:00
Sesja I
COVID-19 a przewód pokarmowy – problemy w dobie pandemii
Przewodniczą: Grażyna Rydzewska, Tomasz Mach
09:00–09:20
Różne oblicza teleporady
Gość specjalny - prof. Bolesław Samoliński
09:20–09:40
Aspekty gastroenterologiczne infekcji SARS-Cov-2
Piotr Eder
09:40–10:00
Endoskopia w dobie COVID-19 – doświadczenia własne
Arkadiusz Bednarczuk
10:00–10:20
Objawy brzuszne u pacjentów z infekcją SARS-Cov-2 – przegląd literatury oraz badania własne
Konrad Lewandowski
10:20–10:40
Infekcja Clostridioides difficile w czasie pandemii – standard czy realne zagrożenie
Magdalena Kaniewska
10:40–11:00
Dyskusja
11:00–11:20
Przerwa
11:20–13:30
Sesja II
Różne oblicza COVID–19
Przewodniczą: Grażyna Rydzewska, Tomasz Mach
11:20–11:40
Pacjenci z NCHZJ w dobie pandemii – czy coś chroni przed infekcją?
Michał Łodyga
11:40–12:00
Różne oblicza stłuszczenia wątroby
Tomasz Mach
12:00–12:20
Mikroskopowe zapalenia jelit widziane oczami eksperta
Wojciech Marlicz
12:20–12:40
Różne twarze zaburzeń mikrobioty w dobie pandemii – jak postępować z pacjentem?
Grażyna Rydzewska
12:40–13:00
Przewlekła choroba uchyłkowa w dobie COVID – nowe cele terapii
Katarzyna Neubauer
13:00–13:20
Skuteczne leczenie ciężkiego zapalenia trzustki u pacjenta z infekcją płucną SARS-Cov-2 tocilizumabem
Piotr Zielecki
13:20–13:30
Dyskusja
13:30–14:20
Przerwa
14:20–16:20
Sesja III
Choroby trzustki
Przewodniczą: Ewa Małecka-Panas, Michał Lipiński
14:20–14:40
Co nowego w przewlekłym zapaleniu trzustki
Ewa Małecka-Panas
14:40–15:00
Wirtualnie po Paryżu czyli co nowego na spotkaniu Klubu Trzustkowego
Michał Lipiński
15:00–15:20
Zespół kacheksja-anoreksja w raku trzustki - kiedy rozpoznać, jak leczyć?
Renata Talar-Wojnarowska
15:20–15:40
Endoskopowe leczenie chorób trzustki-postępy
Adam Przybyłkowski
15:40–16:00
Nowości w leczeniu ostrego zapalenia trzustki
Jarosław Daniluk
16:00–16:20
Dyskusja


12
grudnia
Sobota
Sala obrad
09:00–11:00
Sesja IV
Nieswoiste choroby zapalne jelit – życie obok pandemii
Przewodniczą: Maria Kłopocka, Piotr Eder
09:00–09:20
Ustekinumab w real life – najnowsze doniesienia
Piotr Eder
09:20–09:40
Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w chorobach jelit
Katarzyna Karłowicz
09:40–10:00
Tofacitinib w programie lekowym
Maciej Gonciarz

wykład sponsorowany firmy Pfizer
10:00–10:20
Transplantacja mikrobioty jelitowe – up to date
Maria Kłopocka
10:20–10:40
Choroby współistniejące u pacjentów z NCHZJ w kontekście leczenia
Agnieszka Dobrowolska
10:40–11:00
Dyskusja
11:00–11:10
Przerwa
11:10–11:50
Sesja V
VARIA
11:10–11:30
Czy wiemy już wszystko o inhibitorach pompy protonowej w terapii GERD?
Michał Lipiński

wykład sponsorowany firmy KRKA
11:30–11:50
Naturalny prokinetyk w leczeniu chorób układu pokarmowego
Edyta Tulewicz-Marti

wykład sponsorowany firmy Bayer
11:50–12:10
Przerwa
12:10–13:50
Sesja VI
Postępy, nowości
Przewodniczą: Barbara Skrzydło-Radomańska, Edyta Tulewicz-Marti
12:10–12:30
Dyspesja czynnościowa – co nowego
Barbara Skrzydło-Radomańska
12:30–12:50
Nieprawidłowe testy wątroby w poszukiwaniu chorób rzadkich. Kiedy powinniśmy myśleć o niedoborze kwaśnej lipazy lizosomalnej
Marek Hartleb

wykład sponsorowany firmy Swixx Biopharma
12:50–13:10
Niedokrwistość w NCHZJ – wybrane aspekty
Edyta Tulewicz-Marti
13:10–13:30
Optymalizacja leczenia choroby refluksowej przełyku
Anita Gąsiorowska
13:30–13:50
Dyskusja