XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

ONLINE, 23.09.2021 - 25.09.2021

 
23
września
Czwartek
08:30–09:30
I. Kurs hepatologiczny: Choroby ogniskowe wątroby
 
Andrzej Habior
 
Krzysztof Gutkowski
Krzysztof Gutkowski
 
Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
08:30–08:45
Młoda kobieta z przypadkowo stwierdzoną zmianą ogniskową w wątrobie
08:45–09:00
Zmiana ogniskowa w wątrobie marskiej
09:00–09:15
Zmiana ogniskowa w wątrobie pacjenta z pozytywnym wywiadem onkologicznym
09:15–09:30
Zmiana ogniskowa w wątrobie stłuszczeniowej
09:30–11:10
II. Kurs hepatologiczny: Najczęściej popełniane błędy w diagnostyce i leczeniu chorób wątroby
 
Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
 
Andrzej Habior
 
09:30–09:50
Najczęstsze błędy w monitorowaniu i leczeniu infekcji HBV
 
Michał Kukla
dr hab. n. med. Michał Kukla
 
09:50–10:10
Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby
 
Andrzej Habior
 
10:10–10:30
Najczęstsze błędy w leczeniu zdekompensowanej marskości wątroby
 
Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
10:30–10:50
Błędy w postępowaniu z chorym z ostrą niewydolnością wątroby
 
Michał Wasilewicz
 
10:50–11:10
Błędy w rozpoznawaniu i leczeniu wrodzonej hemochromatozy
 
Tomasz Mach
Tomasz Mach
 
11:30–11:45
Otwarcie Kongresu - prof. Marek Hartleb
11:45–12:00
Wręczenie statuetki Honorowego Członka PTG-E prof. Janowi Tack
12:00–12:20
Wykład inauguracyjny - prof. Andrzej Więcek
12:20–14:00
Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego (sesja neurogastroenterologiczna)
 
Jarosław Reguła
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
 
Agata Mulak
 
Marek Waluga
 
12:20–12:40
Jan TACK
12:40–13:00
Nadwrażliwość przełyku na refluks
 
Dorota Waśko-Czopnik
Dorota Waśko-Czopnik
 
13:00–13:15
Starzenie się organizmu: jakie zmiany zachodzą w jelitowym układzie nerwowym?
Agata Szymaszkiewicz
13:15–13:30
Otyłość a zespół jelita nadwrażliwego
 
Agata Mulak
 
13:30–13:45
Prokinetyki w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Leszek Paradowski
Leszek Paradowski
 
13:45–14:00
Dyskusja
14:00–15:00
Sesja sponsorowana
15:00–16:35
Nieswoiste choroby zapalne jelit
 
Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
 
Piotr Eder
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
 
Maria Kłopocka
 
15:00–15:20
Management of acute severe colitis, drug de-escalation or tight monitoring
David Laharie (Bordeaux, France)
15:20–15:40
Czynniki środowiskowe w patogenezie NZJ - czy ważna jest dieta?
 
Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
 
15:40–16:00
Jak przewidywać, zapobiegać i leczyć powikłania terapii NZJ?
 
Piotr Eder
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
 
16:00–16:20
Odmienności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne NZJ w wieku podeszłym
 
Piotr Radwan
 
16:20–16:35
Dyskusja
16:35–18:10
Mikrobiom jelitowy - wybrane tematy
 
Tomasz Brzozowski
 
Bogusław Okopień
 
Wojciech Marlicz
dr hab. n. med. Wojciech Marlicz
 
16:35–16:50
Wpływ diety i powietrza na mikrobiotę jelitową i potencjalne konsekwencje w dobie nowych zagrożeń epidemiologicznych i klimatycznych
 
Wojciech Marlicz
dr hab. n. med. Wojciech Marlicz
 
16:50–17:10
Mikrobiota w chorobie uchyłkowej
Giovanni Barbara
17:10–17:25
Mikrobiota w chorobach wątroby
 
Marek Waluga
 
17:25–17:40
Mikrobiota jako "niewidzialny narząd" modulujący działanie leków
 
Bogusław Okopień
 
17:40–17:55
Czy mikrobiota jelitowa ma wplyw na funkcjonowanie mózgu
 
Tomasz Brzozowski
 
17:55–18:10
Dyskusja
18:10–19:25
Problemy gastroenterologiczne u pacjenta z zaburzeniami stanu odżywienia
 
Mirosław Jarosz
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
 
Marian Grzymisławski
 
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 
18:10–18:25
Leczenie żywieniowe w OZT i zalecenia dietetyczne w PZT
 
Mirosław Jarosz
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
 
18:25–18:40
Żywienie w przewlekłych chorobach wątroby
 
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 
18:40–18:55
Obesity related digestive tract and liver cancers
Maria Belovičova (Slovakia)
18:55–19:10
Otyłość sarkopeniczna
 
Joanna Raszeja-Wyszomirska
 
19:10–19:25
Dyskusja


24
września
Piątek
09:00–10:20
Obecna i przyszła rola endosonografii
 
Anna Wiechowska-Kozłowska
 
Małgorzata Degowska
 
Marcin Polkowski
 
09:00–09:15
Co należy wiedzieć przed wykonaniem EUS?
 
Marcin Polkowski
 
09:15–09:30
Rola EUS w diagnostyce i leczeniu IPMN trzustki
 
Małgorzata Degowska
 
09:30–09:45
Rola EUS w drenażu wewnętrznym pozapalnych zbiorników płynowych
 
Piotr Wosiewicz
 
09:45–10:05
Guzy neuroendokrynne trzustki – kiedy obserwować, kiedy stosować techniki ablacyjne, a kiedy operować?
 
Teresa Starzyńska
 
10:05–10:20
Dyskusja
10:20–11:35
Nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) i zab. metaboliczne
 
Tomasz Mach
Tomasz Mach
 
Maciej Gonciarz
 
Rafał Filip
 
10:20–10:35
Niedokrwistość u chorych z NZJ - występowanie, przyczyny, leczenie
 
Antoni Stadnicki
 
10:35–10:50
Rozpoznawanie i leczenie hipofosfatemii związanej ze stosowaniem preparatów żelaza i.v.
Tomasz Francuz
10:50–11:05
Alternatywna terapia NZJ w badaniach doświadczalnych i klinicznych
 
Tomasz Brzozowski
 
11:05–11:20
Nadzór onkologiczny w NZJ – u kogo i jak często?
 
Agnieszka Dobrowolska
Agnieszka Dobrowolska
 
11:20–11:35
Dyskusja
12:00–13:00
Sesja sponsorowana
13:00–14:30
Sesja Endoskopowa (poświęcona pamięci prof. Andrzeja Nowaka)
 
Jan Pertkiewicz
 
Andrzej Baniukiewicz
 
Tomasz Marek
Tomasz Marek
 
13:00–13:15
Przygotowanie chorego do endoskopii
Dariusz Kąkol
13:15–13:30
Protezy samorozprężalne w endoskopii przewodu pokarmowego
 
Jan Pertkiewicz
 
13:30–13:45
Czy i jak mierzyć jakość endoskopii?
 
Tomasz Marek
Tomasz Marek
 
13:45–14:00
Cholangioskopia i pankreatoskopia
 
Andrzej Baniukiewicz
 
14:00–14:15
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych stosujących leki przeciwzakrzepowe i postępowanie w razie jego wystąpienia
 
Ewa Nowakowska-Duława
 
14:15–14:30
Dyskusja
14:30–16:00
Problemy współczesnej hepatologii
 
Piotr Milkiewicz
Piotr Milkiewicz
 
Andrzej Habior
 
Tomasz Mach
Tomasz Mach
 
14:30–14:45
Pułapki diagnostyki nieinwazyjnej w NAFLD
Katarzyna Petriczko
14:45–15:00
Przerzuty nowotworowe do wątroby – jak leczyć współcześnie?
 
Marek Krawczyk
 
15:00–15:15
PBC- choroba rzadka czy rzadko rozpoznawana?
 
Magdalena Arłukowicz-Grabowska
 
15:15–15:30
Leki hepatoprotekcyjne dostępne bez recepty: fakty i mity
 
Ewa Wunsch
 
15:30–15:45
Rosnąca częstość ostrych zapaleń wirusowych wątroby typu A - czy jest się czym martwić?
 
Włodzimierz Wojciech Mazur
 
15:45–16:00
Dyskusja
17:00
ZEBRANIE WYBORCZE PTG


25
września
Sobota
10:00–11:15
Choroby czynnościowe układu pokarmowego
 
Barbara Skrzydło-Radomańska
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
 
Jan Chojnacki
Jan Chojnacki
 
Elżbieta Poniewierka
Elżbieta Poniewierka
 
10:00–10:15
Ciężkie zaparcie – od diagnozy do leczenia
 
Barbara Skrzydło-Radomańska
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
 
10:15–10:30
Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego wg wytycznych PTG-E
 
Anna Pietrzak
dr n. med. Anna Pietrzak
 
10:30–10:45
Najczęstsze błędy w postępowaniu z chorym z przewlekłą biegunką
 
Danuta Owczarek
 
10:45–11:00
Ból brzucha i uchyłki jelita – leczyć ból czy uchyłki?
 
Marian Grzymisławski
 
11:00–11:15
Dyskusja
11:15–12:45
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - kolejne zagrożenie cywilizacyjne
 
Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
prof. dr hab. Ewa Stachowska
 
Irena Ciećko-Michalska
Irena Ciećko-Michalska
 
11:15–11:30
Epidemiologia - świat, Europa i Polska
 
Maciej Janik
 
11:30–11:45
Zagrożenia wątrobowe i pozawątrobowe - czy są wystarczająco uświadomione?
 
Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
 
11:45–12:00
Identyfikacja chorych z potencjałem progresywnym NAFLD
 
Krzysztof Gutkowski
Krzysztof Gutkowski
 
12:00–12:15
Leczenie dietą i ruchem
 
prof. dr hab. Ewa Stachowska
 
12:15–12:30
Farmakoterapia; dziś i jutro
 
Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
12:30–12:45
Dyskusja
12:45–13:45
Sesja sponsorowana
13:45–15:15
Choroby trzustki
 
Marek Durlik
 
Jacek Ziaja
 
Katarzyna Kuśnierz
 
13:45–14:00
Transplantacja trzustki i wysp trzustkowych - czy te metody są konkurencyjne?
 
Marek Durlik
 
14:00–14:15
Postępy w chirurgii raka trzustki
 
Sławomir Mrowiec
 
14:15–14:30
Postępy w obrazowaniu trzustki
 
Michał Studniarek
 
14:30–14:45
Przewlekłe zapalenie trzustki - praktyczne aspekty w świetle aktualnych wytycznych
 
Krystian Adrych
Krystian Adrych
 
14:45–15:00
Przeszczepienie trzustki a późne powikłania cukrzycy
 
prof. dr hab. Jacek Ziaja
 
15:00–15:15
Dyskusja
15:20–17:00
OMÓWIENIE PRAC KONGRESOWYCH
15:20–15:40
Endoskopia - Jarosław Reguła, Michał Kamiński
15:40–16:00
Choroby jelit - Grażyna Rydzewska, Ewa Nowakowska-Duława
16:00–16:20
Choroby wątroby - Marek Hartleb, Piotr Milkiewicz
16:20–16:40
Choroby trzustki - Andrzej Dąbrowski, Krystian Adrych
16:40–17:00
Choroby górnego odcinka p. pokarmowego - Teresa Starzyńska, Barbara Skrzydło-Radomańska


© 2021 Termedia