XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

ONLINE, 23.09.2021 - 25.09.2021

 
23
września
Czwartek
08:30–09:30
I. Kurs hepatologiczny: Choroby ogniskowe wątroby
Panel dyskusyjny:
 
Marek Hartleb
Marek Hartleb
 
Maciej Cebula
 
08:30–08:45
Młoda kobieta z przypadkowo stwierdzoną zmianą ogniskową w wątrobie
08:45–09:00
Nietypowe naczyniaki wątroby
09:00–09:15
Zmiana ogniskowa w wątrobie marskiej z zakrzepem żyły wrotnej
09:15–09:30
"Gruczolak" wątroby u mężczyzny
09:30–11:10
II. Kurs hepatologiczny: Najczęściej popełniane błędy w diagnostyce i leczeniu chorób wątroby
09:30–09:50
Najczęstsze błędy w monitorowaniu i leczeniu infekcji HBV
 
Michał Kukla
Michał Kukla
 
09:50–10:10
Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby
 
Andrzej Habior
 
10:10–10:30
Najczęstsze błędy w leczeniu zdekompensowanej marskości wątroby
 
Marek Hartleb
Marek Hartleb
 
10:30–10:50
Błędy w postępowaniu z chorym z ostrą niewydolnością wątroby
 
Michał Wasilewicz
 
10:50–11:10
Błędy w rozpoznawaniu i leczeniu wrodzonej hemochromatozy
 
Tomasz Mach
Tomasz Mach
 
11:10–11:30
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
11:30–11:45
Otwarcie Kongresu
 
Marek Hartleb
Marek Hartleb
 
11:45–12:00
Wręczenie dyplomu Honorowego Członka PTG-E
 
Jan Tack
 
12:00–12:20
Wykład inauguracyjny

"Alkohol dla zdrowia: korzystny, szkodliwy, bardzo toksyczny?"
 
Andrzej Więcek
Andrzej Więcek
 
12:20–14:00
Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego (sesja neurogastroenterologiczna)
 
Jarosław Reguła
Jarosław Reguła
 
Marek Waluga
 
Agata Mulak
Agata Mulak
 
12:20–12:40
Wykład w trakcie ustalania
 
Jan Tack
 
12:40–13:00
Prokinetyki w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
Leszek Paradowski
Leszek Paradowski
 
13:00–13:15
Nadwrażliwość przełyku na refluks
 
Dorota Waśko-Czopnik
Dorota Waśko-Czopnik
 
13:15–13:30
Starzenie się organizmu: jakie zmiany zachodzą w jelitowym układzie nerwowym?
Agata Szymaszkiewicz
13:30–13:45
Otyłość a zespół jelita nadwrażliwego
 
Agata Mulak
Agata Mulak
 
13:45–13:55
Dyskusja
13:55–14:00
Blok reklamowy
14:00–15:00
Sesja sponsorowana
15:00–16:00
Przerwa
16:00–17:35
Nieswoiste choroby zapalne jelit
 
Grażyna Rydzewska
Grażyna Rydzewska
 
Piotr Eder
Piotr Eder
 
Maria Kłopocka
 
16:00–16:20
Management of acute severe ulcerative colitis
 
David Laharie
 
16:20–16:40
Czynniki środowiskowe w patogenezie NZJ - czy ważna jest dieta?
 
Grażyna Rydzewska
Grażyna Rydzewska
 
16:40–17:00
Jak przewidywać, zapobiegać i leczyć powikłania terapii NZJ?
 
Piotr Eder
Piotr Eder
 
17:00–17:20
Odmienności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne NZJ w wieku podeszłym
 
Piotr Radwan
Piotr Radwan
 
17:20–17:30
Dyskusja
17:30–17:35
Blok reklamowy
17:35–19:10
Mikrobiom jelitowy - wybrane tematy
 
Bogusław Okopień
 
17:35–17:50
Wpływ diety i powietrza na mikrobiotę jelitową i potencjalne konsekwencje w dobie nowych zagrożeń epidemicznych i klimatycznych
 
17:50–18:10
Mikrobiota w chorobie uchyłkowej
 
Giovanni Barbara
 
18:10–18:25
Mikrobiota w chorobach wątroby
 
Marek Waluga
 
18:25–18:40
Mikrobiota jako "niewidzialny narząd" modulujący działanie leków
 
Bogusław Okopień
 
18:40–18:55
Czy mikrobiota jelitowa ma wplyw na funkcjonowanie mózgu
 
18:55–19:05
Dyskusja
19:05–19:10
Blok reklamowy
19:10–20:25
Problemy gastroenterologiczne u pacjenta z zaburzeniami stanu odżywienia
 
Mirosław Jarosz
Mirosław Jarosz
 
Marian Grzymisławski
Marian Grzymisławski
 
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 
19:10–19:25
Leczenie żywieniowe w OZT i zalecenia dietetyczne w PZT
 
Mirosław Jarosz
Mirosław Jarosz
 
19:25–19:40
Żywienie w przewlekłych chorobach wątroby
 
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
 
19:40–19:55
Obesity related digestive tract and liver cancers
Maria Belovičova (Slovakia)
19:55–20:10
Otyłość sarkopeniczna
 
Joanna Raszeja-Wyszomirska
 
20:10–20:25
Dyskusja
20:25–21:25
Sesja sponsorowana


24
września
Piątek
09:00–10:20
Obecna i przyszła rola endosonografii
 
Anna Wiechowska-Kozłowska
 
Małgorzata Degowska
Małgorzata Degowska
 
Marcin Polkowski
 
09:00–09:15
Co należy wiedzieć przed wykonaniem EUS?
 
Marcin Polkowski
 
09:15–09:30
Rola EUS w diagnostyce i leczeniu IPMN trzustki
 
Małgorzata Degowska
Małgorzata Degowska
 
09:30–09:45
Rola EUS w drenażu wewnętrznym pozapalnych zbiorników płynowych
 
Piotr Wosiewicz
Piotr Wosiewicz
 
09:45–10:05
Guzy neuroendokrynne trzustki – kiedy obserwować, kiedy stosować techniki ablacyjne, a kiedy operować?
 
Teresa Starzyńska
 
10:05–10:15
Dyskusja
10:15–10:20
Blok reklamowy
10:20–11:35
Nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) i zab. metaboliczne
 
Tomasz Mach
Tomasz Mach
 
Maciej Gonciarz
 
Rafał Filip
 
10:20–10:35
Niedokrwistość u chorych z NZJ - występowanie, przyczyny, leczenie
 
Antoni Stadnicki
 
10:35–10:50
Rozpoznawanie i leczenie hipofosfatemii związanej ze stosowaniem preparatów żelaza i.v.
 
Tomasz Francuz
 
10:50–11:05
Alternatywna terapia NZJ w badaniach doświadczalnych i klinicznych
 
11:05–11:20
Nadzór onkologiczny w NZJ – u kogo i jak często?
 
Agnieszka Dobrowolska
Agnieszka Dobrowolska
 
11:20–11:35
Amyloidoza przewodu pokarmowego - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
 
Renata Talar-Wojnarowska
Renata Talar-Wojnarowska
 
11:35–11:50
Dyskusja
11:50–12:00
Blok reklamowy
12:00–13:00
Sesja sponsorowana
12:00–12:20
Wykład sponsorowany firmy

Tofacytynib w praktyce klinicznej
 
Grażyna Rydzewska
Grażyna Rydzewska
 
13:00–14:30
Sesja Endoskopowa (poświęcona pamięci prof. Andrzeja Nowaka)
 
Jan Pertkiewicz
 
Andrzej Baniukiewicz
Andrzej Baniukiewicz
 
Tomasz Marek
Tomasz Marek
 
13:00–13:15
Przygotowanie chorego do endoskopii
 
Dariusz Kąkol
 
13:15–13:30
Protezy samorozprężalne w endoskopii przewodu pokarmowego
 
Jan Pertkiewicz
 
13:30–13:45
Czy i jak mierzyć jakość endoskopii?
 
Tomasz Marek
Tomasz Marek
 
13:45–14:00
Cholangioskopia i pankreatoskopia
 
Andrzej Baniukiewicz
Andrzej Baniukiewicz
 
14:00–14:15
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych stosujących leki przeciwzakrzepowe i postępowanie w razie jego wystąpienia
 
Ewa Nowakowska-Duława
 
14:15–14:30
Dyskusja
14:30–15:15
Przerwa
15:15–16:45
Problemy współczesnej hepatologii
 
Piotr Milkiewicz
Piotr Milkiewicz
 
Andrzej Habior
 
Tomasz Mach
Tomasz Mach
 
15:15–15:30
Pułapki diagnostyki nieinwazyjnej w NAFLD
 
Katarzyna Kozłowska-Petriczko
 
15:30–15:45
Przerzuty nowotworowe do wątroby – jak leczyć współcześnie?
 
Marek Krawczyk
Marek Krawczyk
 
15:45–16:00
PBC- choroba rzadka czy rzadko rozpoznawana?
 
Ewa Wunsch
Ewa Wunsch
 
16:00–16:15
Rosnąca częstość ostrych zapaleń wirusowych wątroby typu A - czy jest się czym martwić?
 
Włodzimierz Wojciech Mazur
 
16:15–16:30
Leki hepatoprotekcyjne dostępne bez recepty: fakty i mity
 
Ewa Wunsch
Ewa Wunsch
 
16:30–16:45
Dyskusja
16:45–17:00
Blok reklamowy
17:00
ZEBRANIE WYBORCZE PTG


25
września
Sobota
9:00–10:15
Choroby czynnościowe układu pokarmowego
 
Barbara Skrzydło-Radomańska
Barbara Skrzydło-Radomańska
 
Jan Chojnacki
Jan Chojnacki
 
Elżbieta Poniewierka
Elżbieta Poniewierka
 
9:00–9:15
Ciężkie zaparcie – od diagnozy do leczenia
 
Barbara Skrzydło-Radomańska
Barbara Skrzydło-Radomańska
 
9:15–9:30
Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego wg wytycznych PTG-E
 
Anna Pietrzak
Anna Pietrzak
 
9:30–9:45
Najczęstsze błędy w postępowaniu z chorym z przewlekłą biegunką
 
Danuta Owczarek
Danuta Owczarek
 
9:45–10:00
Ból brzucha i uchyłki jelita – leczyć ból czy uchyłki?
 
Marian Grzymisławski
Marian Grzymisławski
 
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–10:15
Blok reklamowy
10:15–11:45
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) - kolejne zagrożenie cywilizacyjne
 
Marek Hartleb
Marek Hartleb
 
Ewa Stachowska
Ewa Stachowska
 
Irena Ciećko-Michalska
Irena Ciećko-Michalska
 
10:15–10:30
Epidemiologia - świat, Europa i Polska
 
Maciej Janik
Maciej Janik
 
10:30–10:45
Zagrożenia wątrobowe i pozawątrobowe - czy są wystarczająco uświadomione?
 
Halina Cichoż-Lach
Halina Cichoż-Lach
 
10:45–11:00
Identyfikacja chorych z potencjałem progresywnym NAFLD
 
Krzysztof Gutkowski
Krzysztof Gutkowski
 
11:00–11:15
Leczenie dietą i ruchem
 
Ewa Stachowska
Ewa Stachowska
 
11:15–11:30
Farmakoterapia; dziś i jutro
 
Marek Hartleb
Marek Hartleb
 
11:30–11:40
Dyskusja
11:40–11:45
Blok reklamowy
11:45–12:45
Sesja sponsorowana
12:45–13:45
Przerwa
13:45–15:15
Choroby trzustki
 
Marek Durlik
 
Katarzyna Kuśnierz
 
Marek Olakowski
Marek Olakowski
 
13:45–14:00
Transplantacja trzustki i wysp trzustkowych - czy te metody są konkurencyjne?
 
Marek Durlik
 
14:00–14:15
Postępy w chirurgii raka trzustki
 
Sławomir Mrowiec
Sławomir Mrowiec
 
14:15–14:30
Postępy w obrazowaniu trzustki
 
Michał Studniarek
 
14:30–14:45
Przewlekłe zapalenie trzustki - praktyczne aspekty w świetle aktualnych wytycznych
 
Krystian Adrych
Krystian Adrych
 
14:45–15:00
Przeszczepienie trzustki a późne powikłania cukrzycy
 
Jacek Ziaja
 
15:00–15:15
Dyskusja
15:15–15:20
Blok reklamowy
15:20–17:00
OMÓWIENIE PRAC KONGRESOWYCH
15:20–15:40
Niezapalne choroby jelit
 
Jarosław Reguła
Jarosław Reguła
 
Michał Kamiński
 
15:40–16:00
Nieswoiste choroby zapalne jelit
 
Grażyna Rydzewska
Grażyna Rydzewska
 
Ewa Nowakowska-Duława
 
16:00–16:20
Choroby wątroby i choroby metaboliczne
 
Marek Hartleb
Marek Hartleb
 
Piotr Milkiewicz
Piotr Milkiewicz
 
16:20–16:40
Choroby trzustki
 
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Dąbrowski
 
Krystian Adrych
Krystian Adrych
 
16:40–17:00
Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego
 
Teresa Starzyńska
 
Barbara Skrzydło-Radomańska
Barbara Skrzydło-Radomańska
 
17:00
Zakończenie kongresu


© 2021 Termedia