XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

ONLINE, 23.09.2021 - 25.09.2021

SESJA PLAKATOWA

Wzorce diagnostyczne i terapeutyczne w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD) w Polsce: badanie w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej
M. Hartleb, A. Mastalerz-Migas, P. Kowalski, B. Okopień, B. Popovic, K. Proga, B. Cywińska-Durczak
01
Wpływ pandemii SARS-COV-2 na liczbę wykonywanych kolonoskopii i rozpoznawanie nieswoistych chorób zapalnych jelit
K. Górzyńska, P. Dudek, H. Zatorski, E. Małecka-Wojciesko, R. Talar-Wojnarowska
02
Drenaż okołotrzustkowych zbiorników płynowych pod kontrolą endosonograficzną – ocena czynników wpływających na czas i długość leczenia
P. Nehring, A. Przybyłkowski
03
Zmiany potencjału antyoksydacyjnego w doświadczalnym modelu uszkodzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego po zastosowaniu leków blokujących cyklooksygenazę
S. Kwiecień, Z. Śliwowski, D. Wójcik-Grzybek, K. Magierowska, A. Wójcik, T. Brzozowski
04
Tendoskopowy drenaż przezodbytniczy z zastosowaniem terapii podciśnieniowej u chorych z nieszczelnością niskich zespoleń jelitowych po zabiegach resekcyjnych dobytnicy
M. Jagielski, J. Piątkowski, G. Jarczyk, M. Jackowski
05
Pozaanatomiczne zespolenia dróg żółciowych z przewodem pokarmowym
M. Jagielski, M. Zieliński, J. Piątkowski, M. Jackowski
06
Antybiotykoterapia w trakcie drenażu endoskopowego trzustkowych zbiorników płynowych
M. Jagielski, W. Kupczyk, J. Piątkowski, M. Jackowski
07
Leczenie endoskopowe uszkodzeń przewodu trzustkowego głównego w trakcie endoterapii martwicy ograniczonej trzustki
M. Jagielski, G. Jarczyk, J. Piątkowski, M. Jackowski
08
Rola endoterapii uszkodzeń przewodu trzustkowego głównego w trakcie leczenia endoskopowego trzustkowych zbiorników płynowych
M. Jagielski, G. Jarczyk, J. Piątkowski, M. Jackowski
09
Bezpośrednia endoskopowa nekrozektomia w trakcie drenażu przezściennego martwicy ograniczonej trzustki
M. Jagielski, G. Jarczyk, J. Piątkowski, M. Jackowski
10
Zaburzenia gospodarki wapniowo fosforanowej oraz witaminy D u pacjentów z Nieswoistą Chorobą Zapalną Jelit
E. Tulewicz-Marti, T. Korcz, M. Cicha, G. Rydzewska
11
Transplantacja mikrobioty jelitowej (FMT) jako alternatywna metoda eradykcji bakterii wieloopornych z przewodu pokarmowego
H. Cedro, B. Stępień-Wrochna, G. Rydzewska
12
Popularność niekonwencjonalnych metod leczenia wśród pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
M. Kubiak, J. Jaszak, M. Wiśniewska-Jarosińska, A. Gąsiorowska2
13
Ocena wartości diagnostycznej i prognostycznej stężenia adipocytokiny APLN i SAA3 u chorych z gruczolakorakiem trzustki (RT) i przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT)
M. Stasiak, B. Włodarczyk, E. Małecka Wojciesko
14
Wpływ wybranych czynników żywieniowych i środowiskowych na częstość występowania uchyłkowatości jelita grubego w różnych grupach wiekowych
E. Walecka Kapica, A. Kaczka, A. Błońska, A. Gąsiorowska
15
Analiza przyczyn i rozpoznanie różnicowe niedokrwistości w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
M. Woźniak, P. Dudek, M. Sochal, A. Borkowska, E. Małecka-Wojciesko, R. Talar-Wojnarowska
16
Zależność między stężeniem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale a dietą, wiekiem, wskaźnikiem masy ciała oraz aktywnością choroby u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit..
O. Kaczmarczyk, A. Dąbek-Drobny, M. Woźniakiewicz, P. Paśko, J. Dobrowolska-Iwanek, A. Woźniakiewicz, A. Piątek-Guziewicz, P. Zagrodzki, M. Zwolińska-Wcisło
17
Ocena statusu immunologicznego w odniesieniu do wybranych zakażeń wirusowych oraz przestrzgania zasad immunoprofilaktyki chorób infekcyjnych w nieswoistych zapaleniach jelit
E. Banasik, M. Roszak, A. Dobrowolska, P. Eder
18
Odmienny wpływ objawów żołądkowo-jelitowych na przebieg COVID-19 - zależności od czasu ich wystąpienia
K. Lewnadowski, M. Kaniewska, M. Rosołowski, A. Tworek, G. Rydzewska
19
Choroba uchyłkowa w aspekcie klinicznym i żywieniowym
G. Piotrowicz, B. Osowska, Ł. Dorosz, M.z Kaszubowski, A. Rudnik, G. Rydzewska
20
Stężenie Glikoproteiny Bogatej w Histydynę (HRG) w surowicy u Pacjentów z Nieswoistymi Zapaleniami Jelit
K. Przęczek, D. Cibor, D. Owczarek
21
Postępy w diagnostyce i leczeniu pacjentów z rozpoznanym rakie płaskonabłonkowym kanały odbytu – doświadczenia własne w kontekście danych z piśmiennictwa.
M. Giglok, A. Mazurek, E. Małusecka, R. Suwiński
22
NANOBIOME - polski mikrobiom jelitowy
M. Sykulski, J. Herman-Iżycka, K. Szubiczuk, G. Nowicki, Ł. Krych, M. Kaszuba
23
Wczesne czynniki prognostyczne uszkodzenia wątroby u chorych żywionych pozajelitowo
M. Żalikowska-Gardocka, M. Niewada, M. Iżycka, G. Niewiński, A. Przybyłkowski
24