XXI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEPATOLOGICZNEGO

 

WARSAW MARRIOTT HOTEL AL. JEROZOLISKIE 65/79 WARSZAWA, 10.06.2021 - 12.06.2021

PROGRAM

 
10
czerwca
CZWARTEK
15:00 - 15:15
OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW - NADANIE CERTYFIKATU HEPATOLOGA
15:15 - 17:20
SESJA I NOWOTWORY
Przewodniczący:
Przewodniczący
dr hab. n. med. Ewa Janczewska
 
15:15 - 15:30
Znaczenie markerów nowotworowych w kwalifikacji do przeszczepienia wątroby.
dr hab. n. med. Ewa Janczewska
 
15:30 - 15:45
Onkogeneza raka wątrobowokomórkowego - aspekty teoretyczne i praktyczne.
dr n. med. Jakub Klapaczyński
 
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
Przeszczepienie wątroby u dzieci z nowotworami wątroby.
dr hab. n. med. Hor Ismail
 
16:15 - 16:30
Związek dysbiozy z aktywacją komórek gwiaździstych, neoangiogenezą i włóknieniem w wątrobie.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gabriel
 
16:30 - 16:50
Kierunki rozwoju terapii raka wątrobowokomórkowego
dr hab. n. med. Ewa Janczewska
 
16:50 - 17:05
Zmiany w programie lekowym dla Pacjentów z rakiem watrobowokomorkowym.
Andrzej Deptała
prof. Andrzej Deptała
 
17:05 - 17:20
Dyskusja
17:20 - 17:30
Przerwa
17:30 - 18:45
SESJA FIRMY
Przewodniczący:
Przewodniczący
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
17:30 - 17:50
Akcja Identyfikacja zakażeń HCV – Projekt psychiatria
17:50 - 18:10
Nowe trendy w leczeniu HIV
dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska
 
18:10 - 18:30
Veklury – solo czy w terapii skojarzonej?
dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz
 
18:30 - 18:45
Dyskusja
18:45 - 18:50
Przerwa
18:50 - 20:50
SESJA II TRANSPLANTACJE
Przewodniczący:
Przewodniczący
dr n. med. Olga Tronina
 
Wojciech Lisik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
 
18:50 - 19:05
Czy przeszczepienie wątroby od dawcy HCV dodatniego ma szansę stać się rutynowym postępowaniem?
dr n. med. Olga Tronina
 
19:05 - 19:20
Stan przeszczepiania wątroby w Polsce.
dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
 
19:20 - 19:35
Miejsce chirurgii bariatrycznej w transplantacji wątroby.
Wojciech Lisik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
 
19:35 - 19:50
Perfuzja maszynowa wątroby – nowa technika pozwalająca na zwiększenie puli narządów do transplantacji.
prof. dr hab. Michał Grąt
 
19:50 - 20:05
Zakrzepica wrotna u chorych z marskością kwalifikowanych do LTx.
dr hab. n. med. Marek Pacholczyk
 
20:05 - 20:20
30 lat przeszczepiania wątroby w doświadczeniach IP CZD.
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 
20:20 - 20:35
Aktywność fizyczna pacjentów pediatrycznych po transplantacji wątroby.
Irena Jankowska
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
 
20:35 - 20:50
Dyskusja


11
czerwca
PIĄTEK
15:00 - 16:45
SESJA III HEPATOLOGIA DZIECIĘCA
Przewodniczący:
Przewodniczący
dr n. med. Anna Pniewska
 
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
 
15:00 - 15:15
Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci i młodzieży.
prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
 
15:15 - 15:30
Szczepienia ochronne w chorobach wątroby - przed i po przeszczepieniach wątroby.
dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler
 
15:30 - 15:45
Hepatopatie w restrykcyjnych wadach serca.
dr n. med. Jakub Kmiotek
 
dr n. med. Zuzanna Powichrowska
 
15:45 - 16:00
Cholestaza u dzieci - diagnostyka różnicowa.
dr n. med. Anna Pniewska
 
16:00 - 16:15
Wykorzystanie nowoczesnych technik mikroskopowych w hepatologii.
Joanna Bierła
dr Joanna Bierła
 
16:15 - 16:30
Cholestaza o nieustalonej etiologii. Jak może nam pomóc badanie molekularne.
Irena Jankowska
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
 
16:30 - 16:45
Dyskusja
16:45 - 16:55
Przerwa
16:55 - 17:35
SESJA FIRMY
Przewodniczący:
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Waldemar Jakub Halota
 
Odległe efekty leczenia HCV z wykorzystaniem terapii bezinterferonowych - AMBER po 5 latach.
Robert Flisiak
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 
Skuteczność 8 – tygodniowej terapii Maviret w różnych grupach pacjentów, w tym także u dzieci.
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
17:35 - 18:50
SESJA IV BARIERY W ELIMINACJI HCV
Przewodniczący:
Przewodniczący
Robert Flisiak
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Jakub Halota
 
17:35 - 17:50
Bariery eliminacji HCV w krajach Europy środkowej.
Robert Flisiak
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 
17:50 - 18:05
Eliminacja HCV u kobiet.
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
18:05 - 18:20
Ostatni problem z HCV – marskość u zakażonego genotypem 3.
Dorota Zarębska-Michaluk
dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk
 
18:20 - 18:35
Słabości polskiego programu lekowego HCV.
prof. dr hab. n. med. Waldemar Jakub Halota
 
18:35 - 18:50
Dyskusja
18:50 - 19:00
Przerwa
19:00 - 20:30
SESJA V PRZYSZŁOŚĆ W HEPATOLOGII
Przewodniczący:
Przewodniczący
Jerzy Jaroszewicz
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
 
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
19:00 - 19:20
MAFLD - nowe spojrzenie na problem stłuszczeniowej choroby wątroby
19:20 - 19:35
Perspektywy w chorobach wątroby.
19:35 - 19:50
Rzadkie czynniki wirusowych zapaleń wątroby.
prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk
 
19:50 - 20:05
Nadchodzące opcje terapeutyczne HBV.
Jerzy Jaroszewicz
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
 
20:05 - 20:20
Reaktywacja zakażenia HBV - czy będziemy bezrobotni?
Anna Piekarska
prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
 
20:20 - 20:35
HEV w Polsce: wirus – widmo?
dr n. med. Maciej Bura
 
20:35 - 20:50
Dyskusja


12
czerwca
SOBOTA
09:00 - 10:15
SESJA VI ZABURZENIA MIKROBIOTY JELITOWEJ W PRZEWLEKŁYCH CHOROBACH WĄTROBY
Przewodniczący:
Przewodniczący
Michał Kukla
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Kukla
 
prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
 
09:00 - 09:15
Znaczenie zaburzeń mikrobioty jelitowej w patogenezie Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF).
Michał Kukla
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Kukla
 
09:15 - 09:30
Rozrost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) w chorobach wątroby - diagnostyka i leczenie.
prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
 
09:30 - 09:45
Poprawa parametrów metabolicznych u otyłych pacjentów z NAFLD po zabiegach bariatrycznych w aspekcie zmian mikrobioty jelitowej.
Tomasz Roguła
prof. dr hab. n. med. Tomasz Roguła
 
09:45 - 10:00
Zaburzenia wchłaniania w przewlekłych chorobach wątroby.
10:00 - 10:15
Dyskusja
10:15 - 11:30
SESJA VII ROPNIE WĄTROBY
Przewodniczący:
Przewodniczący
dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz
 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski
 
10:15 - 10:30
Bakteryjne ropnie wątroby.
dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz
 
10:30 - 10:45
Pełzakowy ropień wątroby.
dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska
 
10:45 - 11:00
Ropnie wątroby innej, rzadkiej etiologii.
dr n. med. Piotr Stalke
 
11:00 - 11:15
Ropnie wątroby – kiedy dzwonić po pomoc do chirurga?
prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski
 
11:15 - 11:30
Dyskusja
11:30 - 11:40
Przerwa
11:40 - 13:40
SESJA VIII COVID-19 A WĄTROBA
Przewodniczący:
Przewodniczący
Dorota Zarębska-Michaluk
dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk
 
11:40 - 11:55
Leczenie pzw w Polsce w dobie COVID-19
11:55 - 12:10
Przewód pokarmowy w SARS-CoV-2.
prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
 
12:10 - 12:25
Zaburzenia krzepnięcia w COVID-19.
12:25 - 12:40
Wątroba w zakażeniu SARS-CoV-2
12:40 - 12:55
Transplantacja wątroby w dobie COVID-19.
prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 
12:55 - 13:10
Po-Covidowe uszkodzenia wątroby
Michał Kukla
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Kukla
 
13:10 - 13:25
Dyskusja
13:25 - 13:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI