XXI KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEPATOLOGICZNEGO

 

WARSAW MARRIOTT HOTEL AL. JEROZOLISKIE 65/79 WARSZAWA, 10.06.2021 - 12.06.2021

Panel streszczeń

Szanowni Państwo,

zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji i przesyłania streszczeń prac:

1. streszczenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną, tylko w języku angielskim

2. tekst nie może przekraczać 350 słów i nie może zawierać tabel, rycin i wykresów

3. tekst powinien zostać wpisany we wskazane pole.
4. wysłanie pracy równoznaczne jest z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów.

4. wysłanie pracy równoznaczne jest z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów.


Prosimy o sprawdzenie poprawności wpisywanych danych. Organizatorzy nie mają możliwości wprowadzania zmian i dopisywania informacji w przesłanym materiale.

Prace będą oceniane jako anonimowe przez członków Komitetu Naukowego.

Termin przesyłania prac mija 30 kwietnia br.

Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji.

Prace zakwalifikowane do sesji plakatowej będą prezentowane podczas Konferencji w formie e-plakatów w związku z czym autorzy proszeni będą o nadesłanie prac w wersji elektronicznej. Szczegóły techniczne zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Prześlij streszczenie