XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO (ZJAZD PTN 2021)

 

, 15.09.2021 - 18.09.2021

PROGRAM

 
15
września
Środa
Sala A
 
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTN
18:00–20:00
SESJA PLENARNA OTWARCIA ZJAZDU


16
września
Czwartek
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: PADACZKA
16:30–16:45
PRZERWA


Sala A
16:45–18:15
SESJA PLENARNA PREZYDENCKA
 
Prowadzący:
 
16:45–17:05
Najważniejsze postępy w leczeniu chorób mózgu w latach 2017–2020
 
17:05–17:25
Zastosowanie najnowszych technologii w neurologii
 
17:25–17:45
Progress in multiple sclerosis
prof. Hans Peter Hartung
17:45–18:05
Gene therapy in Huntington's Disease and other movement disorders
 
Georg Bernhard Landwehrmeyer
prof. dr hab. n. med. Georg Bernhard Landwehrmeyer
 
18:05–18:15
DYSKUSJA
18:15–18:30
PRZERWA
18:30–19:30
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO SPONSORA
19:30–19:45
PRZERWA


19:45–21:15
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NACZYNIOWE
 
Prowadzący:
 
Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 
Adam Kobayashi
dr hab. n. med. Adam Kobayashi
 
19:45–20:05
Angiopatia amyloidowa
 
Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 
20:05–20:25
Sporadyczne choroba małych naczyń
 
dr n. med. Jacek Staszewski
 
20:25–20:45
Dysplazja włóknisto mięśniowa
 
Adam Kobayashi
dr hab. n. med. Adam Kobayashi
 
20:45–21:05
Profilaktyka udaru- nadal kluczowa
 
Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 
21:05–21:15
DYSKUSJA


17
września
Piątek
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: STWARDNIENIE ROZSIANE
 
Prowadzący:
 
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 
Monika Adamczyk-Sowa
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 
15:00–15:20
Nowe spojrzenie na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego
 
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 
15:20–15:40
Opóźnienie efektu terapeutycznego - nowy problem w terapii SM
 
dr n. med. Alicja Kalinowska
 
15:40–16:00
Nadchodzi nowa era leczenia SM
 
Monika Adamczyk-Sowa
prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 
16:00–16:20
Rola autologicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w terapii SM
 
Alina Kułakowska
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 
16:20–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA


Sala A
16:45–17:45
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO PARTNERA
17:45–18:00
PRZERWA
18:00–19:30
SESJA PLENARNA: JAK REFORMOWAĆ POLSKĄ NEUROLOGIĘ?
 
Prowadzący:
 
18:00–18:25
Prezentacja białej księgi neurologii
 
18:25–18:50
Możliwości rozwiązań systemowych dla neurologii
Ministerstwo Zdrowia
18:50–19:15
Najważniejsze wyzwania dla neurologii - wprowadzenie do debaty
 
19:15–19:30
DYSKUSJA
19:30–19:45
PRZERWA


19:45–21:00
SESJA SPONSOROWANA


18
września
Sobota
8:00–9:30
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY OTĘPIENNE
 
Prowadzący:
 
8:00–8:25
Dieta i ruch w walce z otępieniem
 
Anna Barczak
dr n. med. Anna Barczak
 
8:25–8:50
Czy tauoiści odnieśli ostateczne zwycięstwo?
 
8:50–9:15
Leczenie zaburzeń neuropsychicznych w otępieniu – czym dysponujemy i czego możemy się spodziewać
 
Tomasz Gabryelewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 
9:15–9:30
DYSKUSJA
9:30–9:45
PRZERWA
9:45–11:15
SESJA POGLĄDOWA MŁODYCH NEUROLOGÓW
11:15–11:30
PRZERWA
11:30–13:00
SESJA SPONSOROWANA
13:00–13:15
PRZERWA


Sala A
13:15–15:15
SESJA PLENARNA: INTERNATIONAL DANUBE SYMPOSIUM - PROGRESS IN NEUROLOGY
13:15–13:35
Recent progress in epilepsy management
 
Tim Von Oertzen
prof. dr hab. n. med. Tim Von Oertzen
 
13:35–13:55
Biomarkers for MS - recent developments
 
Laszlo Vescei
prof. dr hab. n. med. Laszlo Vescei
 
13:55–14:15
Progression in Parkinson’s Disease
prof. dr hab. n. med. Vladimir Kostic
14:15–14:35
TBD
prof. dr hab. n. med. Amos Korczyn
14:35–14:55
Recent progress in stroke management
 
Natan Bornstein
prof. dr hab. n. med. Natan Bornstein
 
14:55–15:15
DYSKUSJA
15:15–15:30
PRZERWA


15:30–16:30
SESJA SPONSOROWANA
16:30–16:45
PRZERWA


Sala A
16:45–18:15
SESJA PLENARNA: OBRAZOWANIE I MONITOROWANIE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO
18:15–18:30
PRZERWA
18:30–19:30
PREZENTACJA WYNIKÓW WYBORÓW: NOWY PREZES ELEKT I ZARZĄD GŁÓWNY PTN, MIEJSCE KOLEJNEGO ZJAZDU
19:30
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU


© 2021 Termedia