XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO (ZJAZD PTN 2021)

 

, 15.09.2021 - 18.09.2021

PROGRAM

 
15
września
Środa
17:00–20:00
SESJA PLENARNA OTWARCIA ZJAZDU

Prowadzący:
 
 
Powitanie i otwarcie Zjazdu
 
 
Podsumowanie kadencji ZG PTN
 
 
Prezentacja wyników wyborów: nowy Prezes-Elekt i Zarząd Główny PTN
 
Pożegnanie neurologów, którzy zmarli w latach 2017–2020
 
Alina Kułakowska
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 
 
Nadanie tytułów i wręczenie dyplomów:
Tytuł Członka Honorowego PTN:
prof. Hans Peter Hartung
Laudacja: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

prof. Bernhard Landwehrmeyer
Laudacja: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
Laudacja: prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

prof. dr hab. n. med. Krystyna Barbara Pierzchała
Laudacja: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa


Tytuł Honorowego Prezesa PTN:
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
Laudacja: prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska


Wręczenie Dyplomu Jubileuszowego:
prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał
Laudacja: prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski

Nagrody PTN:

Nagroda im. W. Jakimowicza
dr n. med. Wojciech Guenter

Nagroda im. J. Babińskiego
dr n. med. Adam Wiśniewski
dr n. med. Łukasz Smoliński
dr n.med. Marta Waliszewska-Prosół
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz
dr n. med. Jarosław Dulski

Nagroda Prezesów
dr. n. med. Natalia Szejko

Podziękowania przedstawicielom organizacji pacjenckich
Tomasz Połeć, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Dominika Czarnotra, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Malina Wieczorek, Fundacja SM "Walcz o siebie"
Wojciech Machajek , Fundacja Chorób Mózgu
 
Wykłady inauguracyjne:
 
Welcome from the EAN President
 
prof. Claudio Bassetti
 
 
The mission of EAN for European neurologists and neurology
 
Dafin Muresanu
prof. Dafin Muresanu
 
 
Preclinical phase of MS
 
Gavin Giovannoni
prof. Gavin Giovannoni
 
 
Badania biomarkerów w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 3 (SCA3) i typu 7 (SCA7)
 


16
września
Czwartek
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
14:00–14:30
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Algorytm leczenia choroby Parkinsona ze szczególnym uwzględnieniem agonistów dopaminergicznych
 
14:30–14:35
DYSKUSJA
14:35–14:55
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY

Buccolam® - nowa opcja terapeutyczna w leczeniu stanu padaczkowego w Polsce
 
14:55–15:00
DYSKUSJA
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: PADACZKA
Prowadzący:
 
Danuta Ryglewicz
prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 
15:00–15:20
Nowoczesna diagnostyka wybranych zespołów padaczkowych
 
15:20–15:40
Zespoły padaczkowe o podłożu autoimmunologicznym
 
15:40–16:00
Aktualne opcje terapeutyczne w padaczce - AD 2021
 
16:00–16:20
Operacyjne metody leczenia padaczki
 
Dariusz Jaskółski
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskółski
 
16:20–16:30
Dyskusja
16:30–16:45
PRZERWA


Sala A
16:45–18:15
SESJA PLENARNA PREZYDENCKA
Prowadzący:
 
16:45–17:05
Najważniejsze postępy w leczeniu chorób mózgu w latach 2017–2020
 
17:05–17:25
Zastosowanie najnowszych technologii w neurologii
 
17:25–17:45
Progress in multiple sclerosis
 
17:45–18:05
Gene therapy in Huntington's Disease and other movement disorders
 
18:05–18:15
DYSKUSJA
18:15–18:30
PRZERWA
18:30–19:30
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO PARTNERA FIRMY
Prowadzący:
 
18:30–18:35
Przełomy w terapiach chorób neurologicznych – od odkryć naukowych do praktyki klinicznej
 
18:35–18:50
Wczesna i skuteczna terapia jako kluczowy element zahamowania progresji SM
 
18:50–19:05
Natalizumab – optymalizacja opieki nad pacjentem z wysoką aktywnością choroby. Podsumowanie danych RWE
 
Alina Kułakowska
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 
19:05–19:20
Nusinersen – obserwacje i wnioski z praktyki klinicznej
 
19:20–19:30
DYSKUSJA
19:30–19:45
PRZERWA


19:45–21:15
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NACZYNIOWE
Prowadzący:
 
Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 
Adam Kobayashi
dr hab. n. med., prof. uczelni Adam Kobayashi
 
19:45–20:05
Angiopatia amyloidowa
 
Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 
20:05–20:25
Sporadyczne choroba małych naczyń
 
20:25–20:45
Dysplazja włóknisto mięśniowa
 
Adam Kobayashi
dr hab. n. med., prof. uczelni Adam Kobayashi
 
20:45–21:05
Profilaktyka udaru- nadal kluczowa
 
Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 
21:05–21:15
DYSKUSJA


17
września
Piątek
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: STWARDNIENIE ROZSIANE
Prowadzący:
 
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 
15:00–15:20
Nowe spojrzenie na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego
 
Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 
15:20–15:40
Opóźnienie efektu terapeutycznego - nowy problem w terapii SM
 
Alicja Kalinowska
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 
15:40–16:00
Nadchodzi nowa era leczenia SM
 
16:00–16:20
Rola autologicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w terapii SM
 
Alina Kułakowska
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 
16:20–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA


Sala A
16:45–17:45
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO PARTNERA, FIRMY
Prowadzący:
 
16:45–17:15
Jak w praktyce klinicznej możemy zahamować SM – najnowsze wyniki badań klinicznych okrelizumabu
 
17:15–17:45
Jak poprawić efekty leczenia u wszystkich pacjentów z SMA. Evrysdi – przełom w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni
 
Risdiplam in SMA1
 
 
Jak zmieniamy podejście do leczenia SMA 2/3
 
17:45–18:00
PRZERWA
18:00–19:30
SESJA PLENARNA: JAK REFORMOWAĆ POLSKĄ NEUROLOGIĘ?
Prowadzący:
 
18:00–18:25
Choroby układu nerwowego jako wyzwanie cywilizacyjne
 
18:25–18:50
Prezentacja białej księgi neurologii
 
18:50–19:15
Najważniejsze wyzwania dla neurologii - wprowadzenie do debaty
 
19:15–19:40
Debata:
Możliwości rozwiązań systemowych dla neurologii
dr hab. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

prof. dr hab. n. med Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej w Poznaniu

dr Grażyna Lesyng-Pawłowska, Naczelna Izba Lekarska

prof. Konrad Rejdak, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

prof. Jarosław Sławek, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neurologii
19:40–19:45
DYSKUSJA


19:45–20:45
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
POROZMAWIAJMY O SM
Prowadząca:
 
Alina Kułakowska
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 
 
Leczenie pacjentek a perspektywa ciąży
 
 
Atrofia mózgu jako marker skuteczności leczenia
 
Alicja Kalinowska
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 
 
Leczenie eskalacyjne a terapie rekonstytucyjne – wybór lekarza
 
20:45–21:05
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Stany zwyrodnieniowe oraz ostry ból kręgosłupa – skuteczna farmakoterapia
 
Wojciech Kozubski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
 


18
września
Sobota
8:00–9:30
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY OTĘPIENNE
Prowadzący:
 
8:00–8:25
Dieta i ruch w walce z otępieniem
 
Anna Barczak
dr n. med. Anna Barczak
 
8:25–8:50
Czy tauoiści odnieśli ostateczne zwycięstwo?
 
8:50–9:15
Leczenie zaburzeń neuropsychicznych w otępieniu – czym dysponujemy i czego możemy się spodziewać
 
9:15–9:30
DYSKUSJA
9:30–9:45
PRZERWA
9:45–11:15
SESJA POGLĄDOWA MŁODYCH NEUROLOGÓW
Prowadzący:
 
Stanisław Szlufik
dr n. med. Stanisław Szlufik
 
9:45–10:05
Historia Polskiej i Europejskiej Sekcji Młodych Neurologów
 
10:05–10:25
Program specjalizacji z neurologii w Polsce na tle programów specjalizacyjnych w Europie: zalety i wady polskiego programu specjalizacyjnego
 
lek. Monika Figura
 
10:25–10:45
Możliwości rozwoju naukowego młodych neurologów w Polsce i Europie: na co możemy liczyć w Polsce, a na co w Europie?
 
Stanisław Szlufik
dr n. med. Stanisław Szlufik
 
10:45–11:05
Neurologia: lepiej być klinicystą, czy naukowcem?
 
Aleksandra Pietruczuk
lek. Aleksandra Pietruczuk
 
11:05–11:15
DYSKUSJA
11:15–11:30
PRZERWA
11:30–12:50
SESJA SPONSOROWANA
11:30–11:50
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY Novartis
Terapia genowa w leczeniu SMA
 
11:50–12:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY Boehringer
PROFILAKTYKA I LECZENIE UDARU MÓZGU
Prowadząca:
 
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 
11:50–12:10
Odwrócenie działania przeciwkrzepliwego NOAC u pacjenta w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu a możliwość leczenia trombolitycznego
 
Bożena Adamkiewicz
dr n. med. Bożena Adamkiewicz
 
12:10–12:30
Tromboliza przed trombektomią mechaniczną - co mówią najbardziej aktualne dane
 
Michał Karliński
dr hab. n. med. Michał Karliński
 
12:30–12:50
Leczenie przeciwkrzepliwe pacjenta z migotaniem przedsionków po przebytym udarze mózgu
 
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 
12:50–13:15
PRZERWA


Sala A
13:15–15:15
SESJA PLENARNA: INTERNATIONAL DANUBE SYMPOSIUM - PROGRESS IN NEUROLOGY
Przewodniczący:
 
13:15–13:35
Update on dementia treatment
 
prof. Amos Korczyn
 
13:35–13:55
Recent progress in stroke management
 
13:55–14:15
Biomarkers for MS - recent developments
 
14:15–14:35
Recent progress in epilepsy management
 
14:35–14:55
Dementia with lewy bodies and Parkinson's disease dementia- two independent disorders or one clinical entity within clinical spectrum of synucleinopathies
 
dr hab. n. med., prof. uczelni Ewa Papuć
 
14:55–15:15
DYSKUSJA
15:15–15:30
PRZERWA


15:30–16:30
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
15:30–15:40
Przywitanie, słowo wstępne
 
Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 
15:40–16:00
Zmiany w rekomendacjach ESO w zakresie terapii ostrych udarów niedokrwiennych mózgu - zagadnienia wybrane
 
Bartosz Karaszewski
prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
 
16:00–16:20
Kwalifikacja pacjentów do leczenia metodą trombektomii mechanicznej w lokalnym oddziale udarowym i leczenie pomostowe rtPA oraz transport pacjenta
 
Adam Kobayashi
dr hab. n. med., prof. uczelni Adam Kobayashi
 
16:20–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA


Sala A
16:45–18:15
SESJA PLENARNA: OBRAZOWANIE I MONITOROWANIE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO
Przewodniczący:
 
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
16:45–17:00
Choroby istoty białej - wyzwanie dla neuroradiologa
 
Monika Bekiesińska-Figatowska
prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
 
17:00–17:15
Neuroobrazowanie w stwardnieniu rozsianym
 
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
17:15–17:30
Guz czy zmiana guzopodobna w rdzeniu kręgowym?
 
dr n. med. Edyta Maj
 
17:30–17:45
Radiogenomika w glejakach złośliwych – nowe podejście diagnostyczne
 
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
17:45–18:00
Neuroobrazowanie w udarze niedokrwiennym – state of art
 
Dr n. med. Bartosz Mruk
 
18:00–18:15
DYSKUSJA
18:15–18:30
PRZERWA
18:30–19:30
Prezentacja nowego miejsca kolejnego Zjazdu
19:30
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU