XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO (ZJAZD PTN 2021)

 

, 15.09.2021 - 18.09.2021

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Termin: 15 września 2021, godz. 20.00-21.00
Szczegóły wkrótce.
Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Wydarzenie finansowane ze środków własnych Wydawnictwa Termedia.
© 2021 Termedia