ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
2/2007
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Analysis of histopathological examination results concerning biopsy material taken during pancreas, liver and kidney cyst drainage

Marek Chorąży, Anna Nasiek-Palka, Zbigniew Wiąk

Współczesna Onkologia (2007) vol. 11; 2 (67–71)
In years 1997–2003 the authors performed 555 subcutaneous drainages of pancreas, kidneys and liver cysts under USG control, each time taking a biopsy specimen for histopathological examination. Neoplastic disease was diagnosed in 56 (10.09%) patients. Statistically, more diseases of that kind were diagnosed in the case of pancreas cyst in women than in men. In the kidney and liver, also depending on age, statistical significance was not found. It is concluded that every cyst-like change should evoke oncological alertness and should be drained, histopathologically examined and monitored in specialist centers at least once or, in suspicious cases, several times
keywords:

pancreas, liver and kidney cyst drainage, biopsy material, histopathological examination

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
NOWOŚĆ!
Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie
pod redakcją Andrzeja W. Szawłowskiego i Grzegorza Wallnera
2 tomy

TOM I - Format: B5, liczba stron: 340, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

TOM II - Format: B5, liczba stron: 444, oprawa miękka
cena: 92.00 zł

 
Kompendium postępowania w nowotworach wątroby
pod redakcją Krzysztofa Simona i Krzysztofa KrzemienieckiegoFormat: A5
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe