You are here: HomeBooksKompresjoterapia
Kompresjoterapia
Share:
Share:
more
 
 
pod redakcją Arkadiusza Jawienia
i Marii T. Szewczyk

format A5
liczba stron 152
oprawa miękka
Download Table of Contents
wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-89825-94-0
 
Niniejsza monografia jest pierwszą na polskim rynku medycznym publikacją, omawiającą w sposób zwarty zagadnienia teoretycznych i praktycznych podstaw stosowania terapii kompresyjnej. Zespół autorów tej książki tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy odbyli za granicą liczne staże z zakresu chirurgii naczyniowej, diagnostyki ultrasonograficznej, kompresjoterapii, leczenia ran i procesu pielęgnowania.
Featured books:
pod redakcją Andrzeja Nowickiego

format A5
liczba stron 320
oprawa miękka
price: 58.80
add to cart
 
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe