ISSN: 1642-395X
Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii
 
SCImago Journal & Country Rank
Search
2/2010
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Case reports
Photoreproduction of skin lesions in a patient with pityriasis rubra pilaris

Monika Duś-Żuchowska, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Aleksandra Budzińska, Wiesława Sudnik

Post Dermatol Alergol 2010; XXVII, 2: 145–148
Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare, chronic, papulosquamous dermatosis. Etiology of this disorder is unclear. Diagnosis of PRP is still problematic due to the lack of specific laboratory tests and often non-pathognomonic histology findings in skin biopsies. We present a 39-year-old man with PRP, who developed typical, PRP-like skin lesions followed by phototesting (photoreproduction). The aim of this paper is to suggest a potential role of early phototesting in patients suspected of PRP with diagnostic difficulties.
keywords:

pityriasis rubra pilaris, photoreproduction, phototesting

Featured products
Books:
Bates – kieszonkowy przewodnik po badaniu podmiotowym i przedmiotowym
Lynn S. Bickley

REDAKTORZY WYDANIA POLSKIEGO:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr n. med. Piotr Jędrusik


Format: 108x180
Liczba stron: 432
Oprawa: miękka
 
Opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna
pod redakcją Ryszarda ŻabyFormat A5
Liczba stron 176
Oprawa miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Skórne objawy nadwrażliwości na leki
dr n. med. Dorota Jenerowicz, prof. Magdalena Czarnecka-Operacz oraz prof. Wojciech Silny

format B5
liczba stron 300
oprawa twarda
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Copyright notice Privacy policy Advertising policy Contact us
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information: verify here
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe