eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


1/2004
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ hemostazy

Tomasz Soszka

(Prz Menopauz 2004; 1: 12–22)
Dokonano dość obszernego przeglądu współczesnej literatury na temat wpływu hormonalnej terapii zastępczej na hemostazę. Opisano zmiany w układzie krzepnięcia
i fibrynolizy w okresie menopauzy, wpływ estrogenów i gestagenów na poszczególne składowe układu hemostazy. Przedyskutowano różne aspekty wpływu HTZ na choroby naczyń, szczególnie na miażdżycę tętnic i żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. Porównano wpływ HTZ na hemostazę w zależności od drogi podania. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność wyników szeroko prowadzonych badań, dotyczących wpływu HTZ na naczynia i markery hemostazy oraz na sprzeczności wynikające z badań epidemiologicznych, klinicznych i podstawowych.

The current literature on HRT effects on hemostasis has been reviewed. Changes within the coagulation and fibrinolytic system in menopause as well as effects of estrogens and gestagens on particular constituents of the hemostatic system have been described. Several aspects of HRT effects on vessel diseases, in particular on artherosclerosis and venous thrombembolic disease have been discussed. The influence of HRT on hemostasis in terms of the route of application has been compared. Special attention has been paid to different results of a vast number of studies investigating HRT effects on vessels and hemostatic markers as well as to contradictions of the results of epidemiological, clinical and basic studies.
słowa kluczowe:

hormonalna terapia zastępcza, hemostaza

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe