eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank


5/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Niskodawkowa tabletka antykoncepcyjna zawierająca gestoden czy wkładka wewnątrzmaciczna u kobiet w okresie okołomenopauzalnym? Satysfakcja, wpływ na endometrium i profil krwawień

Anna Sobczuk, Tomasz Pertyński

Przegląd Menopauzalny 2006; 5: 311–316
Dobór właściwej metody antykoncepcji dla kobiet w wieku okołomenopauzalnym jest znacznie trudniejszy niż u kobiet młodych. Wdrożenie doustnej antykoncepcji hormonalnej w premenopauzie, podobnie jak każda interwencja farmakologiczna, powinno być poprzedzone oszacowaniem relacji korzyści do ryzyka. Kobietom palącym papierosy, otyłym, z nadciśnieniem, obarczonym podwyższonym ryzykiem zakrzepicy, obciążonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca poleca się stosowanie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej (IUCD) zamiast doustnej antykoncepcji hormonalnej (DTA). Celem pracy jest porównanie dwóch metod antykoncepcji stosowanych u kobiet aktywnych seksualnie w okresie perimenopauzy, z przedłużającymi się krwawieniami miesięcznymi. Badano 2 grupy kobiet: stosujące DTA oraz IUCD zawierającą lewonorgestrel (LNG).
Bezpieczeństwo, skuteczność i zadowolenie z wybranej metody antykoncepcji ocenialiśmy, analizując takie parametry, jak: grubość endometrium, regularność, czas trwania i nasilenie krwawień, poziom hemoglobiny, masę ciała przed terapią i po 6 mies. oraz występowanie objawów niepożądanych, jak: bóle głowy, tkliwość i napięcie piersi, bóle i wzdęcia brzucha. W badaniu wzięło udział 50 kobiet, 35 stosowało dwuskładnikową tabletkę antykoncepcyjną zawierającą gestoden, 15 kobiet IUCD uwalniającą LNG.
Wnioski: Stosowanie dwuskładnikowych tabletek antykoncepcji hormonalnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym korzystnie wpływa na profil krwawień i wydaje się bezpieczną metodą u kobiet niepalących. Alternatywą może być stosowanie IUCD z lewonorgestrelem, gdyż skraca nasilenie i czas trwania krwawień miesięcznych i jest dobrze tolerowana przez kobiety w okresie perimenopauzy

Selection of proper method of contraception for women in perimenopausal age is much more difficult than in young women. Introduction of oral hormonal contraception in premenopause like any other farmacological interference should be correlated with benefits-risks evaluation. Women who should not apply oral contraception (smokers, obese, with hypertension, with high risk of thrombosis or ischaemic disease) are recommended to use IUCD (intrauterinal contraceptive device). The aim of this study is a comparison of 2 contraceptive methods used by sexually active women in perimenopausal age with prolonged menorrhoea. Two groups were considered: women using low-dose oral contraceptive pill (OCP) and women using IUCD containing levonorgestrel.
The safety, effectiveness and general satisfaction of both methods were evaluated judging: endometrium thickness, regularity, duration and intensity of menorrhoea; level of Hb, weight at the beginning of study and after 6 months and occurrence of undesired effects such as headaches, breast tenderness and tension or pain/ distention of the abdomen. 50 women participated in the study, 35 chose OCP containing gestoden, 15 preferred insertion of IUCD releasing levonorgestrel.
Conclusion: employment of two-component hormonal contraceptive pill in perimenopausal women benefits the profile of menstruation and seems to be a safe method in non-smokers. IUCD with levonorgestrel can be applied as an alternative for it reduces intensity and duration of menorrhoea and is well tolerated by perimenopausal women.
słowa kluczowe:

niskodawkowa antykoncepcja doustna, wkładka wewnątrzmaciczna, wiek okołomenopauzalny

© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe