eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
IC Value for 2013: 4.74
Punktacja MNiSW 2014: 4
2/2015
vol. 10
 
w numerze:
 
 
Artykuł przeglądowy

Psychopatologiczne aspekty choroby Wilsona – przegląd piśmiennictwa

Magdalena Roessler-Górecka, Joanna Seniów
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 2: 47–54
Artykuł przeglądowy

Wpływ czynników poznawczych, emocjonalnych i społecznych na motywację do rehabilitacji u osób po udarze mózgu

Dorota Anita Przewoźnik, Anna Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 2: 64–68
Artykuł przeglądowy

Identyfikacja zapachów a łagodne zaburzenia poznawcze

Julia Suwalska, Dorota Łojko, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Aleksandra Suwalska
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 2: 69–77
© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe