eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
IC Value for 2013: 4.74
Punktacja MNiSW 2014: 4
1/2015
vol. 10
 
w numerze:
 
 

Original article
Risk factors of postpartum depression in Ramhormoz city, Iran

Maria Cheraghi, Mahin Najafian, Neda Amoori, Asma Bazargan, Marjan Cheraghi, Mina Motaghi
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 1-4

Artykuł oryginalny
Analiza wykonania Testu łączenia punktów przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia

Anna Maria Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip, Bogusława Bober-Płonka, Dorota Anita Przewoźnik, Ryszard Nowak
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 5–10


Artykuł poglądowy
Deficyt teorii umysłu w zaburzeniach psychicznych

Dorota Wysok, Filip Rybakowski
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 19–26


Artykuł poglądowy
Podłoże neurobiologiczne zespołu stresu pourazowego

Wioletta Rozpędek
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015; 10, 1: 27–39
© 2015 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe