ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 
Wyszukiwanie
3/2010
 
Poleć ten artykuł innym:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Poczucie koherencji (SOC) a zachowania zdrowotne u pielęgniarek

Bogumiła Urbańska, Krystyna Kurowska

Pięlęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 3: 90-95
Wstęp: Poczucie koherencji (SOC) jest złożoną strukturą poznawczą wyjaśniającą związek zachowań zdrowotnych ze zdrowiem. Wysokie SOC daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie i przewidywalność, co sprawia, że chce się być zdrowym i sprawnie funkcjonować. Celem badań było określenie poziomu SOC oraz zachowńñ zdrowotnych występujących u pielęgniarek.
Materiał i metody: Przebadano 77 pielęgniarek z czterech różnych oddziałów: Chirurgii Dziecięcej, Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kliniki Gastroenterologii i Chorób Naczyń oraz Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy im. dr. Jana Biziela. Poczucie koherencji oceniano za pomocą kwestionariusza SOC-29, a zachowania zdrowotne przy użyciu Inwentarza zachowań zdrowotnych (IZZ).
Wyniki: Globalne SOC u pielęgniarek wynosiło 130 pkt (92–167 pkt), przy średnim poziomie zrozumiałości 51,24, zaradnoœci 42,54 i sensownoœci 35,55 pkt. Wynik uzyskany w IZZ to 83,56 pkt. Badani w 33% stanowili grupę o niskim poziomie w IZZ, 44% to osoby o średnim poziomie, a 25% o wysokim poziomie zachowań zdrowotnych.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można powiedzieć, że badane pielęgniarki są grupą zawodową o dość wysokim poziomie poczucia koherencji, która ma właściwe lub wysokie zachowania zdrowotne.

Introduction: Sense of coherence (SOC) is a construct that explains the relationship between health behaviour and health. High SOC gives confidence in the meaning of life, its comprehensibility and predictability – which gives motivation to stay healthy and fit. The aim of the research was to define SOC level and health behaviour of nurses.
Material and methods: 77 nurses from different wards: Pediatric Surgery, General Surgery Clinic, Gastroenterology Clinic, Vessel Diseases, Neurosurgery and Neurotraumatology at Dr Jan Biziel University Hospital No 2 in Bydgoszcz were examined. Sense of coherence was assessed on the basis of the SOC-29 questionnaire, while health behaviour on the basis of Health Behaviour Inventory.
Results: Global SOC in nurses was 130 (92-167 points), with average level of understanding 51.24; manageability 42.54; meaningfulness 35.55 points. The result in Health Behaviour Inventory was 83.56 points. 33% of the examined nurses showed a low level in Health Behaviour Inventory, 44% were on medium level, and 25% showed a high level of health behavior.
Conclusions: On the basis of the results we can conclude that nurses constitute the group of professionals with high SOC and appropriate or high level of health behaviour.
słowa kluczowe:

pielęgniarka, zachowania zdrowotne, poczucie koherencji (SOC)

Polecamy
Książki:
Pielęgniarstwo onkologiczne
pod redakcją Andrzeja Nowickiego

format A5
liczba stron 320
oprawa miękka
 
Kompresjoterapia
pod redakcją Arkadiusza Jawienia
i Marii T. Szewczyk

format A5
liczba stron 152
oprawa miękka
 
Cała prawda o e-papierosach

Jean-François Etter, Gérard Mathern

Format: 125x197 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
 
Internet:
Studenci Medycyny i Farmacji
Portal adresowanych do studentów uczelni medycznych w Polsce i za granicą.
Polityka prywatności Polityka reklamowa Napisz do nas Nota prawna Regulamin
Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej: sprawdź tutaj
Created by Bentus
PayU - płatności internetowe